“Na mlade se ne treba gledati kao na problem, već kao na vrijedan resurs”

Autor: Borivoje Dokler , 24. srpanj 2019. u 22:00
Tanja Herceg, predsjednica Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske

Treba povećavati sredstva koja se investiraju u mlade – kroz podršku udrugama mladih i za mlade, kroz stipendije i razna nagrađivanja.

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske je međuresorno savjetodavno tijelo koje prati rad ministarstava i drugih tijela državne uprave, teme od interesa za mlade te daje preporuke za razvoj politika za mlade na lokalnoj, područnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Savjet ima 30 članova; čini ga 7 predstavnika mladih iz redova udruga mladih, 17 predstavnika tijela državne uprave i ureda Vlade RH, predstavnici Udruge općina, Udruge gradova i Hrvatske zajednice županija te troje predstavnika znanstvenih i obrazovnih ustanova.  S predsjednicom Savjeta Tanjom Herceg razgovarali smo o položaju mladih u Hrvatskoj, najvećim problemima s kojim se susreću, što se čini da se oni riješe i kako Savjet može u tome pomoći.

Možete li ukratko objasniti koja je funkcija Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske?
Možemo reći da je Savjet svojevrsna platforma za dvosmjernu komunikaciju institucija i nas sedam predstavnika mladih – a sve u svrhu poboljšanja kvalitete življenja svim mladima u Hrvatskoj.  Čelnu poziciju u Savjetu ima jedan od predstavnika mladih i mi smo slobodni nametati teme od interesa za mlade.  Do sada smo na Savjetu raspravljali o mnogim problemima, a vjerujemo da ćemo do kraja mandata donijeti još konkretnih preporuka po uzoru na Preporuke za unaprjeđenje rada savjeta mladih u Hrvatskoj koje su usvojene na sjednici održanoj 17. srpnja 2019. godine. 

Priča li se dovoljno o problemima mladih u Hrvatskoj ?
Mladi čine gotovo petinu stanovništva i smatram da o izazovima s kojima se mladi suočavaju treba biti još više govora. Ako se dotičemo demografske politike, politike ravnomjernog regionalnog razvoja svih sredina u Hrvatskoj, obrazovne politike, digitalizacije – sve imaju svoju poveznicu na populaciju mladih, jer su dugoročne i neodvojivo povezane s populacijom mladih no i populacijom općenito.  Uvjerenja sam da mladi trebaju imati još veću ulogu u svakoj sredini i da se njima treba osigurati adekvatan način sudjelovanja. No, isto tako smatram da mladi moraju biti odlučni i preuzimati dodatnu odgovornost, uključivati se u postojeće i buduće mehanizme kroz koje se raspravlja o problemima mladih. Nažalost, još uvijek se, kada se priča o problemima mladih u Hrvatskoj, mladi stavljaju u krivi kontekst te se na mlade gleda kao na problem, a ne kao na resurs društva koji određeni problem može riješiti. Mi mladi ljudi imamo potencijal, snagu i želju za rješavanjem društvenih problema i to pokazuju brojni mladi koji su aktivni na dobrobiti zajednice.  Nekada to možemo učiniti čak i bolje od svih drugih generacija, no treba nam dati i vjetar u leđa i prepoznati naš kvalitetan rad i trud. Sudjelovanje mladih automatski povlači činjenicu da se više razgovara o izazovima mladih, a to je važno jer smatram da bi o problemima koji se tiču mladih trebali razgovarati upravo mladi, iz vlastite perspektive i proživljenog iskustva. Time bi se izbjeglo nametanje tema koje mladima uopće nisu važne, ali bi se i snažnije osluškivalo mišljenje naših vršnjaka. 

Koji su najveći problemi mladih u Hrvatskoj i na koji način ih je moguće rješavati? Koje su preporuke Savjeta?
Veliki izazov koji nas očekuje je stvoriti jednake ili barem približno jednake mogućnosti sudjelovanja u svim dijelovima Hrvatske, neovisno o socio-ekonomskom statusu, geografskom položaju i stupnju urbanizacije.  Koliko je udaljenost od središta donošenja odluka i događanja te ograničen pristup informacijama otežavajući faktor sam kao osoba koja dolazi iz malog grada iskusila i sama. Upravo je nemogućnost povezivanja i aktivnog sudjelovanja razlog zašto gubimo veliki dio kapitalne snage mladih. Trebalo bi stoga krenuti od najnižih razina i raditi na sustavnom jačanju temelja.  Kako bismo dodatno osnažili mlade diljem Hrvatske, jedan od glavnih ciljeva do kraja mandata Savjeta je unaprjeđenje rada savjeta mladih u općinama, gradovima i županijama. Broj osnovanih savjeta mladih je mali i taj broj želimo povećati. Savjeti mladih su jedan od mehanizama sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici, koji do sada nije polučio željene rezultate, unatoč postojećem zakonodavnom okviru. Kao Savjet donijeli smo preporuke za unaprjeđenje rada savjeta mladih u općinama, gradovima i županijama temeljem Zaključaka Godišnje konferencije savjeta mladih u Hrvatskoj koja je okupila 150 mladih iz 65 savjeta mladih diljem Hrvatske (u ožujku 2019.). Predložili smo analizu provedbe Zakona o savjetima mladih i njegovu izmjenu u svrhu izrade prijedloga za poboljšanje postojećeg modela participacije mladih kroz savjete mladih. Osim toga, kroz radne skupine Savjeta razmatramo mjere za poboljšanje studentskog standarda, rada s mladima, uvjeta života mladih osoba s invaliditetom te drugih aspekata života mladih ljudi. Važna su nam pitanja zapošljavanja mladih, ali i ostvarivanje uvjeta za njihovo osamostaljivanje podjednako u urbanim i ruralnim dijelovima Hrvatske. 

Da li se Vlada i tijela državne uprave dovoljno bave aktivnostima vezanih za mlade?
Kao mlada osoba koja se preko 11 godina bori za bolji položaj mladih, uvijek smatram da može bolje, brže i više. No ono što mi je važno je da naša nastojanja nailaze na plodno tlo. Osjeti se aktivan pristup ministarstava i osjetljivost na izazove s kojima se suočavaju mladi. Do kraja mandata taj će se odnos dodatno intenzivirati. Svako ministarstvo ima osobu zaduženu za praćenje tematike mladih, što je velika prednost tijela kao takvog, a mi kao predstavnici mladih možemo predlagati teme za raspravu.  Trenutno se na nacionalnoj razini provode brojne aktivnosti usmjerene mladima. U tijeku su  konzultacije s mladima, Dijalog EU-a s mladima koji provodi Nacionalna radna skupina za provedbu Dijaloga EU s mladima pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u čijem sam članstvu, a kroz direktan kontakt s mladima se osigurava da da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama od značaja za mlade. Trenutno počinju i pripreme za predsjedanje, a naročito za EU konferenciju za mlade koja će okupiti mlade delegate europskih država upravo u Hrvatskoj gdje stavljamo naglasak na probleme mladih u ruralnim područjima.Radi što brže aktivacije mladih na tržištu rada u provedbi je shema Garancije za mlade i aktivne mjere zapošljavanja. Provode se edukacije za članove savjeta mladih i predstavnike JLP(R)S kako bi se potaknuli mladi na aktivnije sudjelovanje na lokalnoj razini. U tijeku je provedba projekta kojim se želi dati dodatna podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj koji se financira kroz Europski socijalni fond u iznosu od 1.717.046,78 kuna. Ujedno, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku jednom godišnje objavljuje javne pozive za prijavu projekata udruga mladih i za mlade usmjerenih mladima. U 2018. podržana su 123  projekta u vrijednosti od 20.749.854,51 kune, a projektne aktivnosti se provode tijekom 2019. godine. Tu su i drugi natječaji koje provode druga državna tijela ili agencije koji direktno ili indirektno potiču mlade.  Kao predsjednica Savjeta, mislim da je velika odgovornost i na gradovima i općinama te očekujem da se pruži  veća podrška mladima. 

Postoji li dodatni prostor za bolje praćenje i podršku mladima?
Vidim velike napore i značajne pomake, no uvijek postoji prostor za bolje praćenje i podršku mladima. Istaknula bih da je potrebno i pozornost medija usmjeriti na postignuća i aktivnosti mladih – na mlade poduzetnike, učenike, studente, strukovnjake, umjetnike i druge, koji imaju važnu ulogu u oblikovanju budućnosti. Tijekom Godišnje konferencije u Hrvatskom saboru uvidjeli smo da se mlade ne pita o njihovoj aktivnosti već o događanjima na koja oni nemaju utjecaj. Time se i njihove aktivnosti umanjuju, bilo to svjesno ili nesvjesno.  Osim toga, važno je raditi na suradnji svih razina vlasti s mladima, dati mladima stručnu podršku i mentorstvo, te usavršavati službenike koji se bave mladima. Mi mladi stvaramo dodanu vrijednost društvu i gospodarstvu. Samo nam treba dati prostor, cijeniti znanje, izvrsnost i  efikasno ulagati resurse. Zapošljavamo, volontiramo, radimo, stvaramo, ne odustajemo i radi iskustva, putovanja, međunarodnih projekata gledamo nekoliko koraka unaprijed te možemo voditi zajednicu. No nije moguće sam napraviti promjenu, moramo zajedno napraviti promjenu – moramo surađivati.   Smatram da kontinuirano treba povećavati sredstva koja se investiraju u mlade – kroz podršku udrugama mladih i za mlade, kroz stipendije i razna nagrađivanja, kako bi se mlade dodatno potaknulo. Tamo gdje ulažemo novac danas, takvu budućnost očekujemo sutra i zato je važno investirati u mlade jer su oni temelj društva.  

Kako ocjenjujete rad udruga koje se bave mladima i ima li tu prostora za napredak? 
U Hrvatskoj postoji oko 850 udruga mladih i za mlade koje provode raznovrsne projekte. Njihov rad je važan jer doprinose društvu i čine velike i dobre stvari. Uvijek je moguće povećanje učinkovitosti, postizanje boljih efekata, uključivanje još većeg broja mladih, više sredstava za financiranje i sistematiziraniji pristup. Kako bismo na neka od tih pitanja odgovorili, na jesen planiramo okupiti udruge mladih i za mlade, kao što smo to učinili sa savjetima mladih, kada ćemo i u tom segmentu dati svoje preporuke. U Hrvatskoj postoje pozitivni primjeri centara za mlade, EURODESK multiplikatora, info centara. Rad s mladima potrebno je osnažiti, na svim razinama te je za udruge važan financijski okvir i predvidljivost.  Osobno znam koliko je rad s mladima važan. Pokrenula sam 2008. godine udrugu Impress koja kroz više od 156 projekata ima barem još 5-10 mladih osoba koje aktivno provode aktivnosti, stječu  nova znanja, iskustva, pišu projekte, doprinose zajednici, pokreću nove projekte. Potaknula sam kroz svaki projekt, posredno ili neposredno, barem pet mladih na djelovanje, a oni dalje potiču druge mlade ljude koji, po odlasku iz udruge, imaju više vještina za doprinos zajednici. To je ono u čemu su udruge dobre i zbog čega su važne. 

Koju biste poruku poslali mladima diljem Hrvatske?
 Uvijek kažem da se mladi ljudi trebaju više aktivirati, gdje god se nalazili, u kojoj god organizaciji, u kojoj god političkoj stranci, u kojoj god općini, gradu ili županiji. Želim da se svi mi zalažemo za nas mlade ljude. To je naša uloga i nužno je imati tu svijest. Tu nam u zajedničkim istupima mogu doprinijeti stalne razmjene mišljenja. Mi, mladi trebamo biti svjesni moći koju imamo kada se držimo zajedno, zajednički radimo, surađujemo i povezujemo se, zajednički nastupamo i zagovaramo naša prava.  U konačnici, mi mladi ćemo se brinuti za budućnost starijih.  Trebamo raditi i oblikovati zajednicu zajedno jer jedna osoba može napraviti razliku, a više mladih koji smatraju nešto prioritetnim čini promjenu! 

Komentirajte prvi

New Report

Close