Mladima želimo stvoriti poticajno i podržavajuće okruženje jednakih mogućnosti

Autor: Ivan Tominac , 24. travanj 2022. u 22:00
Konferencija ‘Mladi - pokretači suvremenih industrija’ bila je uvodna aktivnost Europske godine mladih u Novskoj/PD

EU je prepoznala važnost mladih pa je 2022. proglasila njihovom godinom kako bi ih motivira la i skupa s njima djelovala u kreiranju boljih prilika i svjetlije budućnosti.

Europska unija prepoznala je važnost mladih, koliki utjecaj imaju na sadašnjost, ali i na budućnost Unije i modernog svijeta koji nas okružuje i svakodnevno se mijenja. EU shvaća kako su mladi sve napredniji, brže prilagodljivi promjenama, skloniji inovativnim i kreativnim idejama, ali često nedovoljno motivirani.

Zato je 2022. godina proglašena Europskom godinom mladih: kako bi motivirala, potaknula, podržala, surađivala, pružila potporu, saslušala mlade i s njima djelovala u kreiranju boljih prilika i svjetlije budućnosti za mlade.

Multifunkcionalni centri
Koordinator obilježavanja Europske godine mladih u Hrvatskoj je Središnji državni ured za demografiju i mlade koji ima cilj kroz niz aktivnosti stvoriti poticajnu, digitalnu i zeleniju okolinu za mlade, kulturno i kreativno ih odgajati, poticati ih na odgovorno ponašanje i aktivnu uključenost u zajednicu u svim aspektima života te promicati prilike koje im Europska unija pruža.

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić ističe kako su mladi partneri u kreiranju i izgradnji bolje budućnosti. “Pokazali su koliku moć posjeduju kada su u pitanju europski i globalni izazovi, koji se ne odnose samo na njihove vršnjake, koliko razborito i racionalno sagledavaju probleme, ali i za njih nude rješenja, bilo da je riječ o održivom razvoju, klimatskim promjenama, siromaštvu, pandemiji…

Istovremeno, osnažuju svoj glas aktiviranjem, okupljanjem i osvješćivanjem onih mladih koji možda ne prepoznaju svoj potencijal ili nemaju priliku uključiti se u zagovaranje svojih potreba”, kaže državna tajnica Željka Josić i nadodaje kako Središnji državni ured ima otvoren i kontinuirani dijalog s udrugama i organizacija mladih.

Voicee pametne naočale koje generiraju zvuk u tekst i ispisuju ga na leće naočala kao titl/PD

“Zajednički nam je cilj, a u skladu s politikama uključive i zelene Europe, uključivanje mladih na kreiranje politika održivog razvoja na svim razinama, ali i aktiviranje marginaliziranih mladih ljudi na sudjelovanje u svim procesima donošenja odluka, posebno u procesima koji se tiču njihovih vlastitih prava, dobrobiti i interesa”, kaže državna tajnica te ističe kako se poseban naglasak stavlja i na mlade u ruralnim i udaljenim područjima, probleme nejednakih mogućnosti; počevši od otežanog pristupa informacijama, dostupnosti i kvalitete obrazovanja, raspoloživosti radnih mjesta, neadekvatne prometne povezanosti, do načina i kvalitete provođenja slobodno vremena. Ta su pitanja bila istaknuta i kao prioriteti hrvatskog predsjedanja Vijećem EU.

Središnji državni ured za demografiju i mlade tako kroz inicijativu o osnivanju multifunkcionalnih centara za mlade želi u suradnji s lokalnim zajednicama osigurati mjesto na kojem će mladi moći provoditi svoje aktivnosti, dobiti stručnu podršku i ciljanu uslugu za svoj osobni i profesionalni razvoj.

Upravo su Savjeti mladih u lokalnim i regionalnim jedinicama instrument putem kojeg mladi mogu imati aktivniju ulogu u kreiranju politika od njihovog interesa. “Donošenjem novog Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine strateški će se obuhvatiti sva značajna prioritetna područja i mjere javnih politika za mlade usmjerene na poboljšanje uvjeta i kvalitete života mladih ljudi temeljene na aktualnim potrebama mladih.

Europska godina mladih prilika nam je mladima u njihovim aktivnostima dati dodatnu podršku i pokazati kako možemo biti dobar partner i u ovim kriznim uvjetima i teškim međunarodnim okolnostima koje ostavljaju utjecaj na mlade generacije i potencijalno ugrožavaju njihovu budućnost”, poručuje državna tajnica Željka Josić.

Mateja Vedrina iz Hiroma Designa koji je osmislio edukativnu aplikaciju za djecu/Željka Gašparović

A kako sve to nisu samo riječi na papiru i da je Europska godina mladih stvarno prilika skrenuti pozornost na mlade iz manjih sredina Republike Hrvatske, koji često nemaju jednake prilike i mogućnosti kao urbana mladež, dokazuje konferencija “Mladi – pokretači suvremenih industrija”, koju je kao uvodnu aktivnost Europske godine mladih u Novskoj organizirao Središnji državni ured za demografiju i mlade. Svojim inovacijama i kreativnim poduzetničkim idejama na konferenciji su se predstavili mladi inovatori i mladi iz industrije videoigara. Jedan od njih bio je tim Hiroma Designa koji su se pronašli u videoigrama i aplikacijama proširene stvarnosti.

Zapaženi u inozemstvu
“Kao jedan od većih projekata istaknula bih edukativnu aplikaciju proširene stvarnosti pod nazivom Lukina Zagonetna Staza napravljenu za TZ Grada Novske gdje su turisti u mogućnosti kroz ekran mobitela vidjeti Novsku kakva je bila u prošlosti”, rekla je Matea Vedrina iz tima Hiroma Designa. Trenutni glavni projekt koji im je ujedno i najveći dosad je edukativna aplikacija za djecu predškolske dobi gdje djeca uče, a toga nisu ni svjesna.

Aplikacija pod nazivom Moopies dobila je ime po rasi slatkih čudovišta koji padnu na planet Zemlju. Potencijal projekta prepoznat je već nekoliko puta. U 2021. godini dobili su nagradu za jednu od najboljih poduzetničkih ideja u Hrvatskoj, a potom su bili najfinanciraniji projekt u pozivu za sufinanciranje izrade videoigara od strane HAVC-a 2022. godine. Drugi projekt koji se predstavio na konferenciji u Novskoj je Pametna pčelarska vaga Smart Bee, uređaj namijenjen pčelarima, kako profesionalnim pčelarima tako i hobistima.

Uređaj služi pčelarima za mjerenje, pohranu i prikaz podataka težine košnice, temperature i vlage unutar košnice, te temperature i vlage zraka okoline. “Pametna pčelarska vaga postavlja se pod jednu od košnica u pčelinjaku te putem raznih senzora prikuplja navedene podatke košnice. Navedeni podatci s jedne od košnica su referentni za cijeli pčelinjak te se oni putem mobilne mreže periodički šalju na cloud aplikaciju.

Korisnik preko android i web aplikacije može iz svog doma pratiti stanje i zdravlje košnica koje su udaljene i nekoliko stotina kilometara. Što je učestalo u prakticiranju selećeg pčelarstva pri voženju pčela na paše”, kaže mladi inovator Matija Hržić. Praćenjem podataka košnice, pravovremenom prihranom i seljenjem košnica pčelar je efikasniji u svom poslu te može uzdržavati više košnica.

Također ima manje troškove pčelarenja, od troškova goriva i dr., što naposljetku donosi veći prirast meda po košnici i pčelarenje čini isplativijim. Osim pametne košnice u Novskoj su se predstavile i pametne naočale koje u realnom vremenu generiraju zvuk u tekst i ispisuju ga na leće naočala kao titl. Odnosno sve ono što vaš sugovornik govori, se ispisuje se u dnu naočalne leće te imate sličan doživljaj kao kada gledate film na stranom jeziku.

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić/Siniša Sunara

Naočale osim što zvuk pretvaraju u tekst mogu izgovoreni tekst i prevesti na nekoliko svjetskih jezika poput mandarinskog, španjolskog, njemačkog, ističe Josipa Bencek iz tima naočala Voicee i nadodaje kako za sada imaju potpuno funkcionalan prototip naočala.

“Testirali smo ga na gluhim osobama, a i na brojnim drugim ljudima početkom godine na CES-u u Las Vegasu. Već sada, s ovim prototipom dobili smo pozitivne komentare te motivaciju za daljnji razvoj. Iako se još uvijek susrećemo s nekim poteškoćama kao što su produljenje životnog vijeka baterije i slično, Voicee naočale su gotovo spremne za upotrebu”, kaže Josipa Bencek i nadodaje kako je razvoj ovakvog tipa proizvoda kompleksan i prilično skup i iako su mislili da će u potrazi za investicijom morati istupiti izvan naših granica, na kraju se ispostavilo kako ipak u našoj okolini postoji interes za ulaganje u naš proizvod te su u pregovorima za potrebna sredstva.

“Mladi u Hrvatskoj čak imaju i više prilika no što se na prvu čini. Prilike poput obrazovanja i doškolovanja za najunosnije svjetske industrije su neke od njih. Nakon završene gaming edukacije u Pismo inkubatoru, gdje smo za vrijeme trajanja cjelokupne edukacije primali minimalnu hrvatsku plaću, odlučili smo se na korak poduzetništva.

Pri samom otvaranju tvrtke smo primili potpore za samozapošljavanje, što je još jedna prilika koju mladi mogu koristiti’’, ističe sugovornica. Konferencija u Novskoj za njih je bio još jedan način umrežavanja s mladim ljudima i inovatorima. Bilo je, kažu, odlično čuti ideje i iskustva kolega koji se bave sličnim stvarima, te osjetiti da postoji podrška od strane vodećih ljudi.

Mladi inovator Matija Hržić predstavio je pametnu pčelarsku vagu Smart Bee/PD

Udruga mladih Novska
Europska godina mladih prilika je i brojnim udrugama i organizacija mladih angažirati se i isticati potrebe mladih na svojem području. Taj angažman rezultirao je s gotovo stotinu već prijavljenih aktivnosti u Hrvatskoj. Među njima se ističe Novska, kao primjer sredine u kojoj mladi organiziraju 40 posto svih najavljenih aktivnosti koje se organiziraju tijekom Europske godine mladih.

Marin Milković, koordinator aktivnosti obilježavanja Europske godine mladih u Novskoj istaknuo je kako se Udruga mladih Novska rado priključila inicijativi te će kroz svoje projekte organizirati mnoge aktivnosti namijenjene mladeži do 25. godine. “Teme aktivnosti koje će se provesti u Novskoj vrlo su raznovrsne – neformalno obrazovanje, uključenost mladih u društvo, digitalizacija, zelena tranzicija, položaj mladih u EU, kultura, mentalno zdravlje, fizička aktivnost, i još mnogo toga.

Ciljana skupina su mladi, ali događanja će biti otvorena svima koji se žele pridružiti. Ključni aspekt ovog projekta uključivanje je u lokalnu zajednicu, ali i razvijanje svijesti o široj europskoj zajednici i kulturi te o EU kao instituciji. Sve aktivnosti dostupne su u službenom kalendaru, a poseban interes stvorili su Street Art festival, i Konferencija gradova prijatelja”, pojašnjava Milković i nadodaje kako je izuzetno ponosan što je u Novskoj inicijativa Europska godina mladih prepoznata kao jedan od strateških programa u 2022. godini jer ovakve inicijative bude kreativnost, maštu, ali i stvaraju opipljiv osjećaj zajedništva i prijeko potrebnog napretka na razini involviranosti mladih u društvo.

“Ako samo nekolicina djece ili mladih osoba na temelju ove inicijative prihvati mogućnost da su, upravo oni ti faktori društva koji vuku cjelokupni napredak, svrha ove inicijative će biti višestruko ispunjena”, zaključuje Milković.

Središnji državni ured za demografiju i mlade u obilježavanju Europske godine mladih, uz druge aktivnosti, surađuje i s Agencijom za mobilnosti i programe EU kroz Projekt potpore za Europsku godinu mladih 2022. godine. Suradnja na Projektu rezultat je višegodišnjeg partnerstva s Agencijom u projektima i aktivnostima u području mladih.

U rujnu ove godine, na visokoj razini organizira Nacionalnu konferenciju Europske godine mladih koja će se održati u Sisku čime će se dati podrška mladima na potresu pogođenom području. Naglasak Konferencije bit će na mobilnosti mladih, poticanju mladih na aktivno građanstvo na svim razinama, poticanju na razvoj osjećaja europske pripadnosti, a dotaknut će se i neizbježnog utjecaja pandemije COVID-19 i potresa na mlade.

Radionica ‘Javni nastup i medijska pismenost’ primjer je dobre prakse Novska/PD

Komentirajte prvi

ORGANIZATOR
Glavni partner
Partneri

New Report

Close