Koncesija za strateški projekt prepolovljena na 50 godina

Autor: Marija Brnić , 10. studeni 2017. u 07:52
Dosadašnji zakon pokazao se prevelikom preprekom za privlačenje ulagača/FOTOLIA

Prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima, o korištenju državnih nekretnina odlučivat će Vlada.

Koncept poticanja ulaganja davanjem statusa strateškog projekta koji se pokušava provoditi posljednjih pet godina, Vlada nastoji rekonfigurirati novim zakonom o strateškim investicijskim projektima.

Cilj je, prema pojašnjenju ministrice gospodarstva Martine Dalić, omogućiti da se strateške investicije što prije pripreme i dovedu do faze izvođenja. Zanimanje ulagača da prijave svoje projekt za dobivanje statusa strateškoga nastojat će se pridobiti prepolavljanjem minimalnog iznosa ulaganja, sa 150 na 75 milijuna kuna bez PDV-a, a na otocima i potpomognutim područjima, te u poljoprivredi i ribarstvu taj će prag ubuduće biti spušten na 10 milijuna kuna.

Dosadašnjim zakonom od investitora se tražilo dokaz o osiguranim izvorima financiranja u visini od najmanje 10 posto ukupne vrijednosti projekta, a to se, kako pojašnjava Dalić, pokazalo preprekom ulaganjima, posebice privatnim projektima u koje je investitor već uložio značajna sredstva. Investitori će prije sklapanja sporazuma prilagati dokaz za ozbiljnost i dobro izvršenje projekta, bilo potvrdom banke da na posebnom računu ima osigurano najmanje 5 posto ukupne vrijednosti projekta ili da je već u projekt investirao 5 posto ukupne vrijednosti, a prihvaćat će se i obvezujuće pismo namjere banke o spremnosti financiranja projekta. 

U ugovore koje će zaključivati investitor i država definirat će se i obveze za realizaciju projekta prema ugovorenim rokovima, a u slučaju da ih ulagač probije ili odustane od projekta koji se proglasi strateškim plaćat će penale u visini od 0,1% ukupne vrijednosti ulaganja. O korištenju državnih nekretnina za realizaciju strateških projekata odlučivat će Vlada na temelju lokacijskih dozvola, a davat će ih na korištenje bez javnog natječaja po tržišnoj vrijednosti utvrđenoj procjenom ovlaštenog procjenitelja za javne projekte, a u slučaju da je riječ o projektu privatnog ulagača, koristit će se isti princip uz uvjet da obuhvat zahvata u prostoru uključuje maksimalno 50 posto državnog vlasništva.

Među novinama jest i prepolavljanje godina na koje će se moći dobiti koncesija za realizaciju strateških projekata pa će umjesto dosadašnje granice od najviše 99 godina ugovori moći zaključiti na najviše 50 godina. U nizu ubrzanih rokova za provođenje strateških projekata jedno se odnosi i na DORH, kojemu se uvodi rok od 30 dana za davanje mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora o prenošenju prava vlasništva, osnivanju prava građenja i osnivanju prava služnosti. 

Komentirajte prvi

New Report

Close