Jednim nalazom i mišljenjem do ostvarenja prava u različitim sustavima

Autor: Borivoje Dokler , 03. travanj 2019. u 22:00
Sam postupak vještačenja se sastoji od neposrednog pregleda korisnika i pregleda priložene medicinske dokumentacije/FOTOLIA

Do 2015. invaliditet se u Republici Hrvatskoj vještačio u šest različitih resora, temeljem 14 različitih propisa, a danas to sve radi ZOSI.

Vještačenje koje provodi Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) postupak je procjene razine oštećenja organizma i stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti osobe, odnosno to je postupak kojim se utvrđuje da li kod osobe postoji invaliditet.

Vještačenje se provodi u I. stupnju u redovitom postupku te II. stupnju u žalbenom postupku i to po zahtjevu nadležnog tijela koje odlučuje o pravu, jer je vještačenje preduvjet u postupku ostvarivanja pojedinog prava u raznim sustavima (mirovinsko, socijala, zdravstvo, prosvjeta, profesionalna rehabilitacija i dr.). 

Načela interdisciplinarnosti
"Sam postupak vještačenja se sastoji od neposrednog pregleda korisnika (bez uporabe dijagnostičkih procedura) i pregleda priložene medicinske dokumentacije. U vještačenju se poštuju načela interdisciplinarnosti (vještači se u vijećima stručnjaka od najmanje dva člana, od kojih je jedan liječnik specijalista, a drugi iz grupe ostalih stručnjaka – socijalni radnici, psiholozi, rehabilitatori, logopedi, pedagozi) i individualnog pristupa korisniku, dok je sastav vijeća određen problematikom i bolesnim stanjem koje se vještači", ističu u ZOSI-ju.

Do 2015. invaliditet se u Republici Hrvatskoj vještačio u 6 različitih resora, temeljem 14 različitih propisa. Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15) ustrojeno je jedinstveno tijelo vještačenja pri Zavodu. "Sam početak rada Zavoda obilježilo je nekoliko izazova, broj neriješenih predmeta (preko 40. 000) koje je Zavod po osnivanju naslijedio, nedostatna kadrovska ekipiranost i neriješen radni prostor (uglavnom u prostorima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) koji se i danas odražavaju na rad sustava.

Pojačani rad svih zaposlenika Sektora za vještačenje uz angažman vještaka na ugovor o djelu rezultiralo je značajnim smanjenjem neriješenih predmeta, što posljedično dovodi i do većeg zadovoljstva korisnika u odnosu na vrijeme čekanja na uslugu vještačenja", ističu u ZOSI-ju i napominju kako je osiguravanje stručnog liječničkog kadra bio je i ostao najsloženiji proces koji predstavlja najveći rizik. 

"Posljedica je to generalnog nedostatka liječnika specijalista u Republici Hrvatskoj i nekonkurentnosti u odnosu na sustav zdravstva. To je izazov s kojim ćemo se sve više susretati u predstojećem razdoblju. Zavod izuzetnu pažnju poklanja kvaliteti rada sustavnim planiranjem i provođenjem mjera, što je prije svega odnosi na edukaciju stručnjaka. Dok je za nove vještake uspostavljen sustav mentoriranja, a sastoji se od neposrednog rada jedan vještak – jedan mentor te kontrole izrade Nalaza i mišljenja. Edukacija se provodi u nadležnom područnom uredu pod nadzorom rukovoditelja.

Edukacija liječnika i savjetnika
Održavaju se redoviti stručni skupovi – radionice, kvartalno, za sve vještake s temama iz svakodnevne prakse, a s ciljem ujednačavanja postupka vještačenja i podizanja kvalitete vještačenja", kažu u ZOSI-ju. Nadalje, vještaci liječnici vještaci stručni savjetnici moraju provoditi individualne edukacije u svrhu obavljanja licence za rad i usklađivanja svog znanja s novim trendovima i saznanjima u okviru njihove osnovne edukacije.

"Osnovna svrha osnivanja jedinstvenog tijela vještačenja u okviru Zavoda je neovisnost u vještačenju, primjena jedinstvenih kriterija vještačenja, transparentnost u vještačenju, te u konačnici da jednim nalazom i mišljenjem osoba s invaliditetom ostvari različita prava u različitim sustavima", objašnjavaju u ZOSI-ju..  Postojeći sustav vještačenja je u cijelosti odmaknut od postupka utvrđivanja prava, a fokusiran isključivo na objektivno utvrđivanje medicinskog i funkcionalnog stanja osoba s invaliditetom.

"U konačnici je cilj da se kroz jedinstven, objektivan i neovisan sustav vještačenja utvrdi status osobe s invaliditetom, temeljem kojeg osoba s invaliditetom ostvaruje mogućnost uključivanja u sustav profesionalne rehabilitacije radi pripreme za uključivanje na tržište rada, te da se kroz sustava poticanja zapošljavanja zadrži u svijetu rada", zaključuju u ZOSI-ju.

Komentirajte prvi

New Report

Close