Iznad Zagreba žele akciju cijelu godinu – ‘sljemenski bob’, adrenalinski parkovi, biciklističke staze

Autor: Suzana Varošanec , 21. siječanj 2022. u 06:33
Važećim UPU-om planirana je trasa za ljetno sanjkanje na stazama Crvenog, Zelenog, Plavog i Bijelog spusta/Shutterstock

Do 8. veljače javna rasprava o izmjenama UPU-a Skijaški kompleks Medvednica.

Adrenalinski parkovi na dvije lokacije na dnu Crvenog spusta u području “Skijaškog kompleksa” unutar Parka prirode Medvednica, biciklističke staze i stalna bob staza pod imenom “Sljemenski bob”, sve to u fokus javnosti dovodi aktualna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja “Skijaški kompleks” Medvednica.

Poznatom po skijaškom natjecanju “Snježna kraljica”, za ovo se područje otvaraju nove mogućnosti za ljubitelje rekreacije jer se stvaraju prostorno-planski preduvjeti za prostorno, namjensko i tehnološko proširenje područja skijališta u jedinstveni skijaško-žični sustav s drugim popratnim sadržajima.

Izletničko-rekreativna funkcija
Iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, nositelja izrade plana, poručuju da je unapređenje izletničko-rekreativne funkcije kao primarne funkcije PP Medvednica cilj izrade izmjena i dopuna. Kažu da je posrijedi omogućavanje unapređenja i razvoja rekreativnih i sportskih sadržaja kroz cijelu godinu.

Tajming javne rasprave, kao pripreme za nove projekte i zahvate, nezahvalno je procjenjivati, jer se u postupku izrade prostornih planova ne određuje ni financijski aspekt ni postupak daljnje provedbe zahvata, što iz resora napominju na naš upit.

Stoga, u fazi očitovanja javnosti, prijedloge i mišljenja prikupljaju do 8. veljače pa slijedi izrada izvješća, dio hodograma predviđenog Vladinom odlukom iz 2020. U nastavku se očekuje priprema Nacrta i Konačnog prijedloga Plana, zadnjeg ‘filtera’ prije stavljanja u postupak donošenja Plana od Vlade.

Elaborat i sažetak prostornog planu su na webu Ministarstva, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba je stručni izrađivač novele UPU-a, a predviđeno je javno izlaganje danas (21. siječnja) prijepodne u Ministarstvu.

Nije zaživjelo
Važećim UPU-om planirana je trasa za ljetno sanjkanje na stazama Crvenog, Zelenog, Plavog i Bijelog spusta duljine oko 1824 m, kao jednocijevna montažno-demontažna konstrukcija koja bi se izmjenom ljetne i zimske sezone montirala ili demontirala.

To nije zaživjelo, ocijenjeno je tehnički nefunkcionalno i opterećujuće za prostor. Novo rješenje je definirana nova trasa i prostor trase staze za sanjkanje “Sljemenski bob”, s novim tehničkim i izvedbenim rješenjima (zgrada gornje i donje stanice u funkciji boba), bez dodatnih utjecaja na okoliš.

Površinama za uređenje i gradnju/rekonstrukciju zgrada u funkciji skijališta obuhvaćene su gornje stanice Crvenog i Zelenog spusta: realizacija skijaške žičare na Crvenom spustu predviđa zamjenu postojeće trosjedne novom četverosjednom visećom žičarom s odvojivim hvataljkama, čime bi se pridonijelo podizanju kapaciteta skijališta, a postavljanje te nove četverosjedne žičare plan je na lokaciji današnje vučnice Zeleni spust, uz produljenje trase do dna Plavog spusta.

Za uređenje i gradnju (rekonstrukciju) određene su zgrade Crkva Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata, Župni ured, Apartmanska kuća Snježna kraljica, Prekratićeva kuća i Odašiljač MUP-a. Zgrada doma “Željezničar” štiti se kao element kulturno-povijesnog identiteta, s mogućnostima za smještaj, ugostiteljstvo, sport, sjedište JU Parka prirode, prezentaciju hrvatske planinarske baštine – kulturni turizam…

Površina za smještaj zgrade “Ciljne kuće” je na lokaciji akumulacijskog jezera, koja obuhvaća površinu jezera i restorana “Jezero”, za koju se predviđa prenamjena u servisni centar – spremište opreme sustava za snježenje i garaže za strojeve, te smještaj ugostiteljskih i ostalih pratećih sadržaja.

Nakon što se umjetno jezero stavi izvan funkcije i ukloni, moguće je projektirati i novo, kao poluprirodno. Realizacija predviđenog zahvata moguća je po stavljanju u funkciju planiranog, novog jezera iznad Krumpirišta, a sjeverno od te livade planira se heliodrom.

Komentirajte prvi

New Report

Close