Institut IGH izgubio posao na obnovi Zagreba

Autor: Suzana Varošanec , 09. kolovoz 2022. u 07:11
Fond za obnovu je nabavljao usluge operativne koordinacije za niz mjesnih odbora/N. Ćutuk/PIXSELL

Regulator postupaka javne nabave nije uvažio žalbu kompanije u čak tri postupka.

Odbijene su žalbe zajednice ponuditelja Instituta IGH-a i PDM Savjetovanje izjavljene u postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM).

Posrijedi je negativan rasplet za ove žalitelje u čak tri recentno pokrenuta žalbena postupka, u kojima su tražili poništenje odluka o odabiru ponuditelja od strane Fonda za obnovu iz lipnja.

Također su odbijeni kao neosnovani i svi zahtjevi žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka u iznosu od po 15.000 kuna.

Neizvjestan nastavak
Riječ je praktički o najnovijim odlukama Komisije – objavljene su 4. kolovoza, pa stoga što slijedi trenutno nije moguće procijeniti, uključujući ni vis a vis prava na pokretanje upravnih sporova kroz procese pred Visokim upravnim sudom. S tim u vezi na naš upit iz Instituta IGH-a navode da u ovom trenutku nisu u mogućnosti iznositi informacije o svojim eventualnim budućim pravnim koracima.

Fond je u ograničenom postupku javne nabave, s namjerom uspostave dinamičkog sustava nabave, nabavljao usluge operativne koordinacije, u svrhu organizirane nekonstrukcijske obnove na području Zagreba (zona obuhvata 5B) za niz mjesnih odbora.

Kriterij odabira ponude bila je ekonomski najpovoljnija ponuda: na temelju cijene ponude 70% i specifičnog iskustva stručnjaka 30%. Pozvana su dva gospodarska subjekta da dostave ponude, naručitelj ih je ocijenio valjanima, a odabirana je ponuda zagrebačke tvrtke EPTISA Adria iz sastava međunarodne grupacije EPTISA Servicios de Ingenieria S.L., specijalizirane za pružanje konzultantskih usluga.

Prema DKOM-u, u žalbama se osporava zakonitost pregleda i ocjene ponuda, tj. bodovanje specifičnog iskustva stručnjaka u svojim ponudama. Od maksimalnih 30 bodova koliko ponuditelj može dobiti prema nefinancijskom kriteriju kvalitete, po 15 iznose usluge stručnog nadzora i funkcija voditelja projekta.

Žaliteljeva ponuda bodovana je s maksimalnih 15 bodova za svih 11 usluga stručnog nadzora građenja zgrada u svojstvu odgovorne osobe ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera građevinarstva. Međutim, za stručne reference prema sudjelovanju u svojstvu voditelja projekta, ponuda je osvojila – 0 bodova. Priznat je i bodovan tek jedan projekt u toj funkciji.

U kojoj ulozi?
Razlog? Primjerice, prema obrazloženju, navedeni stručnjak na projektu Izgradnja poslovno stambene građevine Centar Bundek, imao je ulogu nadzornog inženjera, iako je u njegovoj izjavi navedeno da je uloga stručnjaka na predmetnom projektu bila voditelj projekta.

Usto, navedeno se iz dostavljenog dokaza u ponudama žalitelja (potvrda naručitelja) “ne može zaključiti, obzirom iz istog proizlazi da je predmet nabave usluga stručnog nadzora i konzultantske usluge na projektu, te da je stručnjak na projektu imao ulogu glavnog nadzornog inženjera”.

Žalitelj je, navodi DKOM, oba kriterija dokazivao istom referencom. U Pozivu, pak, podcrtavaju, zahtijevano je iskustvo stručnjaka u svojstvu voditelja projekta, što je i prema Fondu puno šire područje od pojma “konzalting”.

Inače, stručne reference koje nisu prošle tiču se stručnjaka koji je bio zadužen i za Konzultantske usluge na rekonstrukciji hotelskog kompleksa Bellevue u Dubrovniku te na izgradnji zgrade putničkog terminala Zračne luke Dubrovnik i na obnovi ratom oštećenih građevina u Konavlima i Župi dubrovačkoj.

Utoliko, na ovoj instanci nije prošla argumentacija žalitelja da je prije donošenja Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (2015.) usluga konzaltinga bila uobičajen naziv za uslugu vođenja projekta, kao ni to da je neovisno o formalnom nazivu funkcije koju je stručnjak obavljao, pri pregledu i ocjeni ponuda relevantno isključivo stvarno iskustvo koje je stručnjak stekao.

A ni isticanje da je tek navedenim zakonim uvedeno ograničenje da zaposlenik pravne osobe koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti i nadzorni inženjer iste građevine, dok je iskustvo stručnjak stekao prije stupanja na snagu toga zakona.

Komentirajte prvi

New Report

Close