Dovoljan dokaz visine je nalaz iz postupka osiguranja dokaza

Autor: Mićo Ljubenko i Tena Nagy , 05. travanj 2024. u 14:05
FOTO: Pixabay

Visoki trgovački sud RH je u odluci Pž-4913/2021 zauzeo stav da je pravilan zaključak suda u odnosu na iznos nedostataka, kako su utvrđeni u postupku osiguranja dokaza, a tužitelj nije dostavio odgovarajuće dokaze iz kojih bi se moglo zaključiti postojanje nedostataka i iznosa potrebnih za njihovo otklanjanje u visini preko one utvrđene u tom postupku.

Vještak je u postupku osiguranja dokaza naveo u svom nalazu da do procjene iznosa za izvođenje sanacijskih radova nije moguće bez detaljnih istražnih radova no po svom osobnom iskustvu vještak navodi da je za sanaciju navedenih nedostataka potreban iznos od 1 milijun kuna.

Stoga nije osnovan žalbeni navod da je pogrešno prvostupanjski sud odbio u ovom postupku provesti građevinsko vještačenje, čime je propustio utvrditi potpuno činjenično stanje niti je time počinjena bitna povreda iz odredbe čl. 354.st.2. t.2. ZPP-a budući da odbijanje dokaznih prijedloga ne predstavlja navedenu povredu postupku.

Valja napomenuti da tijekom postupka tuženik nije niti tvrdio da je pristupio otklanjanju nedostataka putem treće osobe niti je iznio konkretan podatak koliko ono iznosi, ostajući na dokazima u vidu ponude, a visina nedostataka je dostatno utvrđena u postupku osiguranja dokaza i kao takva je od odlučnog značaja u ovom postupku, kako je to pravilno zaključio prvostupanjski sud.

OPASKA PRIREĐIVAČA:

Postupak osiguranja dokaza nije parnični postupak, te u njemu nije predviđena mogućnost stavljanja prigovora na nalaz i mišljenje vještaka, te se vještak u tom postupku niti ne očituje o tim prigovorima. U tom postupku sukladno čl. 274. ZPP-a samo se utvrđuju činjenice za koje postoji opasnost da se kasnije neće moći utvrditi ili će njihovo utvrđivanje biti otežano. Postupak osiguranja dokaza uređen je člancima 272. do 276. ZPP-a, a kojima nije regulirano da bi se u tom postupku mogla utvrđivati visina tražbine.

Komentirajte prvi

New Report

Close