VDBL (Vodovod a.d. Banja Luka)

Osnovna djelatnost ”Vodovod” -a je snabdijevanje potrošača pitkom i higijenski ispravnom vodom, odvođenje otpadnih voda, održavanje, opravka, rekonstrukcija sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, održavanja priključaka, vodomjera, hidranata, izrada tehničke dokumentacije, kontrola kvaliteta vode, dezinfekcija vodovodne mreže

New Report

Close