“Ovrhe su postale biznis u kojem moćni otimaju od najslabijih”

Naslovnica Forum Komentari članaka “Ovrhe su postale biznis u kojem moćni otimaju od najslabijih”

Forum namijenjen komentiranju objavljenih članaka.

Ponekad se predmet namjerno dugo držao u ladicama jer je zatezna kamata bila i 20-ak posto godišnje.
Takvu kamatu nigdje drugdje ne možeš zaraditi, dakle čak je i visoka zatezna kamata u funkciji ostvarenja što veće zarade

Hoće li HDZ- ikada pokazati socijalnu zrelost?

[color=blue][/color][b][/b]...prodajte dionice...-kupite nekretnine!

Ne može se danas svašta pisati i pričati o faktoring industriji, kao napr.“ . Faktoring kompanije su zamjena za nikad uvedene javne ovršitelje,“.
Može čovjek biti „Ovlašteni revizor i stalni sudski vještak za financije i knjigovodstvo“ ali sa gornjom izjavom pokazuje da osim ljutnje, ništa od faktoring industrije ne razumije.
Krenimo redom:
– Faktoring društva otkupljuju tražbine koje nisu dospjele!!!!- u ovrhama je riječ o dospjelim tražbinama!!!!,
Osim toga faktoring je :
– transformacija trgovačkog u financijski kredit, respektiranje i zadržavanje trgovačkog kreditiranja, reorganizacija postojećeg sustava kreditiranja nabave i prodaje;
– dugoročni otkup kratkoročnih tražbina i obveza, prodaja, osiguranje, evidencija, kontroling i monitoring kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih obveza;
– osmišljen sustav evidentiranja i naplaćivanja prilikom prodaje ili kupovine na odgodu plaćanja
– sustavni servis partnerima, kako njihova odnosa prema tržištu nabave, tako i njihova odnosa prema tržištima prodaje;
– u osnovi on je proces kreditiranja koji prelazi na factoring kompaniju ili se zadržava unutar korisnika kojoj je bonitetna procjena kupca temelj umjesto pukog povjerenja prema kupcu;
– izgrađen sustav servisa prodaje i nabave na odgodu plaćanja od kreditne politike, baze podataka, bonitetne procjene do utjerivanja naplate
i tako dalje I tako bliže!

Godpodin govori o e-servisima i onda mu promakne postupak predstečajne nagodbe koji je bio razvidan da nemože biti razvidniji!? Evidentno ne razumije i ne pozna isti! Puno je i blokiranih koji su u tom statusu iz razloga svog nepametnog ponašanja tako da bi trebale postojati tribine i radionice o “maru dobrog gospodara”. Sve bi to bilo ok da pravosuđe funkcionira!

Mnogi hrvatski ljevičari sve više podsjećaju na golubove. Ima ih puno, ne služe ničemu, a prije nego odu sve zaseru.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_91_2570.html

New Report

Close