Neto obrtni kapital

U priču sa WC treba uključiti tzv. pokazatelje efikasnosti kako bi se pojasnile stvari.
Receivables Period (naplata): recevables turnover/365
payables period (dobavljači): payables turnover/365
inventory period (obrtaj zaliha): inv. turnover/365

e sad: zbrojiš R/P + I/P – P/P = FINANCING GAP
Ako je on negativan, znači da se firma oslanja na dobavaljače (negativan WC), ako je pozitivan, plaća dobvljače prije no što se naplati i u tom razdoblju se najčešće zadužuje kod Banke kako bi pokrio tzv. GAP.

Ti pokazatelji koje si naveo su izvedeni iz koeficijenata obrtaja a njih ne da treba ili ne treba ukljućiti već su koeficijenti obrtaja najbitniji financijski pokazatelji poduzeća.

[i]Volatile Ass as an Asset Class[/i][emo_funta][emo_dolar][emo_euro]

New Report

Close