Neto obrtni kapital

kako radni kapital može biti nula…???

ajmo ovako..

ja dužan Peri 1.000.000,00 kuna koje ću mu vratiti za 6 mjeseci.
istovremeno Mato dužan meni 1.000.000,00 kuna koje će mi vratiti odmah.

ja sada tih 1.000.000,00 kuna oročavam u banci na 6 mjeseci uz 7 % kamate godišnje.
za 6 mjeseci Peri vraćam točno 1.000.000,00 kuna.
Kamata mi ostaje kao primitak i kao neto zarada.

isto je i sa tvrtkama

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

još nešto…

kada se računa working capital radi se isključivo presjek stanja na određeni dan, najčešće na 31.12.

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 


kako radni kapital može biti nula…???
ajmo ovako..
ja dužan Peri 1.000.000,00 kuna koje ću mu vratiti za 6 mjeseci.
istovremeno Mato dužan meni 1.000.000,00 kuna koje će mi vratiti odmah.

Ne razumijem. Radni kapital = k. imovina – k. obveze.
Recimo da je gorinji slucaj s Matom i Perom na na 31. prosinca 2008.
Dakle moja bilanca na 31. prosinca 2008. izgleda
Kratkorocne obveze(Peri): 1.000.000,00 kuna
Kratkorocna potrazivanja(Od Mate): 1.000.000,00 kuna

*(da pojednostavim potrazivanja vratim za 3 dana, kamata je zanemariva. Te ukoliko ćemo nju računati, neka su obveze bile malo veće za kamatu)

Dakle (31.12.2008.)
radni kappital = Kratkoročna imovina – kratkoročne obveze

Što sam krivo razumio?

Moje pitanje je išlo u smjeru termina "radni kapital": Da li se za novac koji se genreira kao razlika između plaćanja obveza i brze naplate potraživanja kod Konzuma u narodu kaže "radni kapital" ili je radni kapital samo "k.imovina" minu "k. obveze".

Hvala

uzmeš presjek stanja na određeni dan npr.31.12.08.;

dakle:
-novac i novč.ekvivalenti npr. 10
-potraživanja npr. 12
-zalihe sirovina i got.proizvoda npr. 10
ukupno 32
-sve kratk.obveze npr. 20
neto obrtni kapital na 31.12.08. 12

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

nisam Više siugran o čemu pričamo… =) U gornjem postu samo htio poakazati kako jednostavno može radni kapital biti 0 na određeni dan, a da to ništa na znači.
Nema veze… mislim da razumijem sve što sam trebao shvatiti.
Hvala

ako govorimo o procjeni vrijednosti ili due diligence,
za working capital bi ja uzeo sve sto ti treba za normalno posovanje kompanije,

npr, situacija casha kod distribucija plina.
firma treba cash na racunu ili u blagajni za svakodnevno poslovanje 1000 kuna.

no recimo na dan kada se analizira ima 10.000kn jer 8.000 kuna treba za troskove suda.

u tom slucaju, samo 1000 kuna bi trebalo biti ukljuceno u Working capital,

DIONICE KAO ŠTO JE HDEL TREBA IZBACITI S BURZE JER SU ZAMKA ZA MANJINSKE DIONIČARE

U priču sa WC treba uključiti tzv. pokazatelje efikasnosti kako bi se pojasnile stvari.
Receivables Period (naplata): recevables turnover/365
payables period (dobavljači): payables turnover/365
inventory period (obrtaj zaliha): inv. turnover/365

e sad: zbrojiš R/P + I/P – P/P = FINANCING GAP
Ako je on negativan, znači da se firma oslanja na dobavaljače (negativan WC), ako je pozitivan, plaća dobvljače prije no što se naplati i u tom razdoblju se najčešće zadužuje kod Banke kako bi pokrio tzv. GAP.

Ti pokazatelji koje si naveo su izvedeni iz koeficijenata obrtaja a njih ne da treba ili ne treba ukljućiti već su koeficijenti obrtaja najbitniji financijski pokazatelji poduzeća.

[i]Volatile Ass as an Asset Class[/i][emo_funta][emo_dolar][emo_euro]

New Report

Close