Nadzorni odbor

Zanima me kako se bira nadzorni odbor neke kompanija, točnije koliko trebate imati posto poduzeća da bi se uvalili u nadzorni odbor? Bilo kakvi linkovi i pojašnjenja bi dobro došla.

Herbos d.d. - lider u zaštiti bilja sa više od 62. godine tradicije

D.d. moraju imati N.O. a neki d.o.o.-i samo po posebnim zakonima.
U biti N.O. postavlje onaj koji ima 51% na skupštini(ne vlasništva!) ako je istekao mandat NO ili su članovi dali ostavke. Znači dogovor između dioničara je jedini način.

Društvo s ograničenom odgovornošću mora imati nadzorni odbor kao obvezatni organ kad je to posebnim zakonom predviđeno. No, sam ZTD u čl. 434. st. 2. predvidio je nekoliko pretpostavki kad ga društvo s ograničenom odgovornošću mora imati, a to su:

1) ako je prosječan broj zaposlenih tijekom godine veći od 200

2) ako je za društvo koje se bavi određenom djelatnošću tako propisano posebnim zakonom, bez obzira na broj zaposlenih

3) ako je temeljni kapital društva veći od 600 000,00kn i ima više od 50 članova

4) ako je komplementar u komanditnom društvu, a prosječan broj zaposlenih je veći od 200

New Report

Close