Kroz natječaje u 2019. za R&D nude 1,3 milijarde kuna

Naslovnica Forum Komentari članaka Kroz natječaje u 2019. za R&D nude 1,3 milijarde kuna

Forum namijenjen komentiranju objavljenih članaka.

Korištenjem Google-a sam ustanovila da je dama na slici po naobrazbi defektolog a gospodin je pitomac JNA. Edukacija i profesionalno iskustvo ih ne kvalificiraju za funkcije koje obnašaju a pogotovo ne za politike vezane za R&D.

BigBoffin

Sad su se tek sjetili produktivnosti, potpore inovacijama, R&D-u, nternom doškolovavanju zaposlenika, cjeloživotnom učenju, snižavanju troškova po proizvodnoj jedinici, većoj učinkovitosti… Kasnimo najmanje dvadeset godina.

New Report

Close