FJOK (HP Fjord a.d. Kotor)

Ugostiteljsko preduzeće Fjord osnovano je 27.04.1968. godine sa ciljem da bude nosilac razvoja turizma u opštini Kotor. Osnovna djelatnost preduzeća je pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga. Preduzeće je registrovano i za obavljanje trgovine i spoljnotrgovinskih poslova.

New Report

Close