Financijski izvještaji (bilančne pozicije, tzv.AOPi, izvanbilančna evidencija i sve drugo što ste htjeli znati a niste smjeli pitati)

Naslovnica Forum Gospodarstvo i financije Fundamentalna analiza Financijski izvještaji (bilančne pozicije, tzv.AOPi, izvanbilančna evidencija i sve drugo što ste htjeli znati a niste smjeli pitati)AOP072 + amortizacija. I pazi na predznake.

Pozz


Hvala vorda – ovo ja zovem konkretan odgovor. [smiley]
Naravno, imam i potpitanja. Ako uzimamo AOP072 (Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine, zar nije onda i stjecanje podružnica dugotrajna imovina – AOP073)?
[/quote]

nije jer je podružnica dio trgovačkog društva i zajedno sa maticom ćini jednu cjelinu, stoga ako matica ima podružnice a računa se preko te pozicije (AOP072) onda su i podružnice već unutar iste pozicije.

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

BTW,

http://www.rrif.hr

časopis kvalitetan a navodno imaju i dosta dobru visoku poslovnu školu pa se tam raspitaj
(uz pretplatu na časopis imaš pravo na određen broj besplatnih savjeta)

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

u capex bi išlo:

Included in capital expenditures are amounts spent on:
1. acquiring fixed assets
2. fixing problems with an asset that existed prior to acquisition
3. preparing an asset to be used in business
4. legal costs of establishing or maintaining one’s right of ownership in a piece of property
5. restoring property or adapting it to a new or different use
6. starting a new business

(sa Vaš link)
nekak mi se čini da i u AOP78 završi dio toga. a i tko zna čega drugoga.
jel to opet jedna od fora koju mi iz ovakvih izvještaja ne možemo izračunati?

Never pay the slightest attention to what a company president ever says about his stock. Bernard Baruch


u capex bi išlo:

Included in capital expenditures are amounts spent on:
1. acquiring fixed assets
2. fixing problems with an asset that existed prior to acquisition
3. preparing an asset to be used in business
4. legal costs of establishing or maintaining one’s right of ownership in a piece of property
5. restoring property or adapting it to a new or different use
6. starting a new business

(sa Vaš link)
nekak mi se čini da i u AOP78 završi dio toga. a i tko zna čega drugoga.
jel to opet jedna od fora koju mi iz ovakvih izvještaja ne možemo izračunati?

Ovo je uglavnom citiranje računovodstvenih standarda u onom dijelu u kojem oni tumače kako se formira konačna cijena dugoročne imovine (svi troškovi vezani uz imovinu do trenutka njezinog aktiviranja), te što se smatra investicijskim održavanjem, odnosno što to povećava vrijednost imovine (troškovi ispravljanja nedostataka na imovini, ulaganje u imovinu koje mijenja njezinu funkciju ili povećava kapacitet itd.).

Rezultat, odnosno konačni efekat ovih aktivnosti trebao bi biti vidljiv iz gornje formule.

Da se nadovežem na gornji post.

CF koji se nalazi u TFI-POD obrascima je rađen prema indirektnoj metodi. On nije prikaz stvarnog priliva i odliva gotovog novca nego razlika između određenih stavki bilance u odnosno na prethodno razdoblje. Odnosno, AOP078 je razlika između stavke dugotr. mat.imovine na dan npr. 31.12.07. i 31.12.08.. Lakše nam je koristiti njega nego pješice računati.


Da se nadovežem na gornji post.

CF koji se nalazi u TFI-POD obrascima je rađen prema indirektnoj metodi. On nije prikaz stvarnog priliva i odliva gotovog novca nego razlika između određenih stavki bilance u odnosno na prethodno razdoblje. Odnosno, AOP078 je razlika između stavke dugotr. mat.imovine na dan npr. 31.12.07. i 31.12.08.. Lakše nam je koristiti njega nego pješice računati.

ti stvarno lupaš svašta i ostaješ živ…naravno da bi direktna metoda za izračun novčanih tokova bila relevantnija no zbog kompleksnosti je gotovo nitko ne primjenjuje.
Razlika između stavki bilance koju ti spominješ rezultira promjenom novčanih tokova po indirektnoj metodi te je konačna stavka sva tri novčana toka novac na žiro računima i blagajni.
Znači da je izvještaj o novčanom toku iz statističkih (TFI-POD) obrazaca utoliko pouzdan i relevantan koliko je to bilanca i P&L temeljem koje se radi i izračun CF-a.

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 


…naravno da bi direktna metoda za izračun novčanih tokova bila relevantnija no zbog kompleksnosti je gotovo nitko ne primjenjuje.
Razlika između stavki bilance koju ti spominješ rezultira promjenom novčanih tokova po indirektnoj metodi te je konačna stavka sva tri novčana toka novac na žiro računima i blagajni.
Znači da je izvještaj o novčanom toku iz statističkih (TFI-POD) obrazaca utoliko pouzdan i relevantan koliko je to bilanca i P&L temeljem koje se radi i izračun CF-a.

A šta sam ja rekao nešto drugo? [smiley] Ajd’ pročitaj još jednom.A šta sam ja rekao nešto drugo? [smiley] Ajd’ pročitaj još jednom.
[/quote]

nemam naočale
[wink]

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

Pozz, da li postoji neka efikasna metoda transformacije podataka iz našeg (kontinentalnog) u anglosaksonski računovodstveni sustav? Nisam računovodstveni ekspert, niti to ne namjeravam postati…


Pozz, da li postoji neka efikasna metoda transformacije podataka iz našeg (kontinentalnog) u anglosaksonski računovodstveni sustav? Nisam računovodstveni ekspert, niti to ne namjeravam postati…

Postoji…ti napraviš analitički report zajedno sa karticama svakog konta po IFRS-u, a onda to netko
vani ponovo knjiži po US GAAP-u.

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

Molim Vas za pomoć:

Analiziram IGH. Za razdoblje od 31.12.2004 – 30.9.2008.
Izvještaj o novčanom toku: ili ukupna promjena stavke kupnja materijalne i nematerijalne imovine za navedeno razdoblje -173.000 kn.
Bilanca: Materijalna imovina se u navedenom razdoblju povećala za 750.000 kn (nematerijalna je gotovo ista)
Dakle na 173.000 kn "potrošenog novca" (novčanog toka) vrijednost materijalne imovine se povećala 750.000 + za dio koji je već amortiziran.

Iz čega može proizlaziti razlika? Ispravak vrijednosti zbog? Ako da ne bi li se onda to trebalo ogledati u povećanju revalorizacijskih rezervi? Odnosno gdje bi se to moglo vidjeti
Bilanca: Rezerve (uključuju i zadržanu dobit i sve ostale rezerve (uključujući revalorizacijske rezerve)) su se povećale otprilike za iznos dobiti u navedenom razdoblju.

Napominjem novčani tok je za cijelo navedeno razdoblje od 3 godine i 9 mjeseci. Podaci možda nisu
100% točni, no navedeni su samo kao primjer.

Hvala

ne možeš to tako raditi
moraš raditi godinu po godinu pa uspoređivati to sa proteklom godinom ako radiš horizontalnu analizu..
nikako sve zbrojiti u periodu od više godina pa uspoređivati kumulativ a ako sam te dobro razumio, ti si upravo tako radio..

 I m a g i n a t i o n * a t * w o r k 

New Report

Close