EKIN (Ekonomski institut a.d. Banja Luka)

Ekonomski institut Banja Luka je osnovan 1960. godine i najstarija je naučno-istraživačka institucija u Republici Srpskoj. Ekonomski institut AD Banjaluka djeluje na otvorenom tržištu pružajući naučne, stručne i konsultantske usluge za klijente iz raznih privrednih oblasti i socijalnog sektora. Radikalne promjene u privrednom sistemu i tržišnim odnosima, koje se odvijaju kroz proces tranzicije, uslovile su i preraspodjelu aktivnosti Instituta i danas su u prvom planu projekti vezani za tranziciju privrednog sistema, posebno privatizaciju, aktivnosti na izradi studija ekonomskog i socijalnog razvoja, te pružanje konsultantskih usluga na obnovi privrede i političko-teritorijalnih zajednica. Značajno mjesto zauzima saradnja sa međunarodnim organizacijama i institucijama, kroz realizaciju zajedničkih projekata finansiranih od međunarodnih finansijskih institucija i asocijacija.

New Report

Close