DDNS (DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad)

DDOR “Novi Sad” je osnovan 25. juna 1990, te upisan u sudski registar 1. jula 1990. kao prvo deoničko društvo iz oblasti osiguranja u bivšoj SFR Jugoslaviji. Deoničko društvo za osiguranje i reosiguranje “Novi Sad” otada posluje kao jedinstveno pravno lice, organizacijski tako postavljeno da ima direkcije kao delove koji objedinjavaju pojedine tehnološke funkcije i glavne filijale i filijale kao teritorijalne delove. DDOR Novi Sad pruza celokupnu uslugu osiguranja imovine, useva i plodova, zivotinja, od odgovornosti iz delatnosti, transporta i kredita, motornih vozila…

New Report

Close