PBZ International Multi Asset

Vrsta fonda:
Mješoviti fondovi
Društvo za upravljanje:
PBZ Invest
Početak rada fonda:
14.12.2017.
Početna cijena udjela:
100,00 EUR
Prva uplata:
min. 100,00 € min. 15,00 € - trajni nalog
Daljnje uplate:
min. 100,00 € min. 15,00 € - trajni nalog
Naknade

Ulazna naknada:
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Standardna naknada propisana Prospektom fonda 1,00 %

Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)

Investicijska struktura

Imovina fonda ulaže se:

Fondu je dopušteno ulaganje u sljedeće financijske instrumente: UCITS investicijske fondove (IF), instrumente tržišta novca, novčane depozite kod kreditnih institucija, opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice te u REPO poslove.

Ograničenja ulaganja

  • najviše 100% imovine smije se ulagati u investicijske fondove (IF);
  • najviše 15% imovine smije se ulagati u pojedini IF (ograničenje se ne odnosi na novčane fondove denominirane u euru u koje se plasira višak likvidnosti);
  • maksimalna ex-ante volatilnost fonda iznosi 5% na godišnjoj razini.

U investicijskim fondovima u koje se ulaže, razina zaštite ulagatelja i obveza izvještavanja ulagatelja mora biti barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom.

Prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova.

New Report

Close