Generali Nova Europa

Vrsta fonda:
Dionički fondovi
Društvo za upravljanje:
KD Investments
Početak rada fonda:
15.10.2007.
Početna cijena udjela:
1,37 HRK
Prva uplata:
minimalno 400 kn
Daljnje uplate:
minimalno 400 kn
Naknade

Ulazna naknada:

 • Ovisno o iznosu uplate:
  • do 500.000 kn = 2,00 %
  • 500.000,01 do 1 Mio kn = 1,50 %
  • 1.000.000,01 do 2 Mio kn = 1,00 %
  • 2.000.000,01 do 3 Mio kn = 0,50 %
  • iznad 3 Mio kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

 • Za razdoblje investiranja:
  • do 1 godine = 2,00 %
  • od 1 do 2 godine = 1,00 %
  • iznad 2 godine = 0,00 %
  • Za iznose povlačenja veće od 3 Mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja
Investicijska struktura

Imovina Fonda ulagat će se najmanje 60%, u sljedeće vrste (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel imovini Fonda) vlasničkih VP (dionica):

 • neograničeno u vlasničke VP zemalja i izdavatelja iz slijedećih država – Republika Europe: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruska federacija;
 • Osim u vlasničke VP, Društvo će imovinu Fonda ulagati i u sljedeće vrste VP (također uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
 • do 40% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH;
 • do 40% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od strane izdavatelja iz slijedećih država – Republika Europe: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruske federacije;
 • do 40% u novčane depozite financijskih institucija;
 • do 40% u municipalne i korporativne dužničke VP i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH;
 • do 40% u municipalne i korporativne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz slijedećih država – Republika Europe: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruske federacije;
 • do 20% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a;
  do 10% u udjele OIF-ova i/ili dionica ZIF-ova, koji pretežno ulažu u države Istočne i JIE, a registrirani su u zemljana EU i/ili OECD-a;
 • do 10% u udjele OIF-ova i/ili dionica ZIF-ova, koji su registrirani u slijedećim državama – Republikama Europe: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska, Ukrajina, Litva, Latvija, Estonija, Srbija, BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije te Ruske federacije;
 • do 10% u VP koji nisu uvrštene na službenu (redovitu) kotaciju, neke od Burzi VP ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu;
 • do 10% u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu dužničkih VP izdanih od strane RH;
  u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH i jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave RH. Fondovi u koje se ulaže moraju biti ovlašteni od strane Agencije i/ili odgovarajućih nadležnih tijela u članici ili državi koja nije članica EU. Prospektom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova.

Izvor: Hrportfolio.hr

Prinosi
Datum
Valuta
Vrijednost
2021
6 mj.
12 mj.
PGP
Promjena
06.02.2020
kn
7,2058
0,14
9,39
15,80
-2,62
-0,57

New Report

Close