Za razvoj nove luke Sisak 1,4 milijuna eura iz IPA-e

Autor: Ksenija Kale , 26. studeni 2012. u 22:01
Projekt je temelj za razvoj riječnog prometa na Savi/PIX

Ovaj projekt, uz one čija će realizacija uslijediti u Vukovaru, Osijeku i Slavonskom Brodu, pridonijet će razvoju unutarnjih plovnih putova.

Prošloga je tjedna u zagrebačkom hotelu International predstavljen projekt tehničke pomoći za izradu master-plana "Nove luke Sisak" ukupno vrijedan 1,4 milijuna eura. Projekt je financiran u sklopu IPA programa za Hrvatsku – program regionalnog razvoja – Promet.

Europska unija sufinancira ga sa 85 posto, odnosno sa 1,13 milijuna eura, a preostalih 15 posto osigurano je iz nacionalnih sredstava (215.268 eura). Korisnik projekta je Lučka uprava Sisak, a trebao bi pridonijeti razvoju riječnog prometa na plovnom putu rijeke Save. Projekt je važan za budući razvoj grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, ali i za širi razvoj zagrebačke regije. Ugovor za izradu master-plana nove luke Sisak potpisan je 20. srpnja ove godine s konzorcijem tvrtki iC Consulenten i TINA Vienna iz Austrije te trima hrvatskim tvrtkama: Hidrokonzaltom, Geokonom te Dvokut Ecrom. Provedba ugovora započela je 28. kolovoza ove godine i traje 14 mjeseci. Projekt podrazumijeva izradu razvojnog plana i studiju analize prometa, istražnih radova i studije na razini idejnog rješenja za gradnju temeljne lučke infrastrukture za novu luku Sisak. Pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Oliver Kumrić ističe da je riječ o novoj lučkoj infrastrukturi čija se izgradnja predviđa u široj zoni Siska na Savi te napominje da su projekti unutarnjih plovnih putova ekološki prihvatljivi. "Sam ugovor podrazumijeva izradu tehničke dokumentacije za izgradnju nove temeljne lučke infrastrukture za novu luku Sisak", kaže Kumrić. Napominje da je svrha projekta strateški razvoj unutarnjih plovnih putova jer je to ekološki najprihvatljiviji i ekonomski najefikasniji vid prometa i svakako važan segment u budućem razvoju prometne infrastrukture.

U okviru projekta pripremit će se master-plan nove luke Sisak koji uključuje studiju izvodljivosti, analizu troška i koristi, studiju utjecaja na okoliš te pripremu projektne aplikacije za financiranje iz fondova EU. "To podrazumijeva izradu projektne dokumentacije do razine idejnog rješenja nove luke Sisak. Nakon toga će se donijeti odluka o nastavku investicije, a studija će pokazati najbolji smjer i tempo razvoja luke. Potom ćemo nastaviti s novim ugovorima, a to će biti izrada detaljne tehničke dokumentacije i ishođenje dozvola potrebnih za gradnju, za dobivanje lokacijske i građevinske dozvole. Nakon toga procjenjujemo da će minimalno 2-3 godine trajati izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola, a potom bismo fazno krenuli u izgradnju", navodi Kumrić. Ovaj projekt, ali i projekti čija će realizacija uslijediti u Vukovaru, Osijeku i Slavonskom Brodu, trebali bi upozoriti na važnost razvoja unutarnjih plovnih putova u skladu sa strateškim odrednicama Hrvatske, pružiti poticaj daljnjem razvoju lučke infrastrukture te poslužiti kao jedna od poluga gospodarskog razvoja čiji će značajan oslonac biti i sredstva strukturnih fondova s kojima će Hrvatska raspolagati nakon pristupanja Europskoj uniji.

Strategija

Povezivanje Podunavlja i Jadrana

Luka Sisak važna je i kao krajnja zapadna luka na plovnom putu rijeke Save i najbliža riječna luka prema sjevernom Jadranu, kao prijelomnica na vrlo bitnom strateškom prometnom koridoru, a to je povezivanje koridora Podunavlje-Jadran, ističe Oliver Kumrić, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. Navodi i da su osim luke Sisak u realizaciji i lučki projekti luke Vukovar, Osijek i Slavonski Brod kao i projekt unapređenja plovnosti rijeke Save.

Najave

4. prosinca
Jačanje administracije
Predstavljanje IPA 2009 twinning projekta "Jačanje hrvatske administracije nadležne za strukturnu politiku i državne potpore u ribarstvu" održat će se Informacijskom centru Europske unije, Zagreb, Trg žrtava fašizma 6, s početkom u 11 sati.

5. prosinca
Osnove PRAG-a
Predavanje "Osnove PRAG-a" (Praktični vodič kroz postupke nabave Europske unije u kontekstu zemalja nečlanica) u sklopu otvorenih vrata održat će se u Velikoj dvorani SAFU, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, s početkom u 9 sati.

Komentirajte prvi

New Report

Close