Ovo su definicije malog i srednjeg poduzeća prema hrvatskom i europskom zakonodavstvu

Autor: Ariana Vela , 27. ožujak 2013. u 09:22
Thinkstock

Sferu malog gospodarstva čine subjekti mikro, malog i srednjeg poduzetništva.

Piše: Ariana Vela, www.eu-projekti.info

Mala i srednja poduzeća prema hrvatskom zakonodavstvu

Zakonom o poticanju malog i srednjeg poduzetništva formirana je sfera malog gospodarstva koju čine subjekti mikro, malog i srednjeg poduzetništva. Oni se prema veličini razlikuju na temelju sljedećih karakteristika:

-Mikro subjekti malog gospodarstva (fizičke i pravne osobe)

– imaju zaposleno manje od 10 radnika (godišnji prosjek).

– ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

Mali subjekti malog gospodarstva (fizičke i pravne osobe)

– imaju zaposleno manje od 50 radnika (godišnji prosjek)

– ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura

Srednji subjekti malog gospodarstva (fizičke i pravne osobe)

– imaju zaposleno manje od 250 radnika (godišnji prosjek)

– ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura.

Izvor: www.zakon.hr

Mala i srednja poduzeća prema europskom zakonodavstvu

Zakon o poticanju malog i srednjeg poduzetništva rađen je u skladu s preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. Uzevši to u obzir, definicije subjekata u okviru malog gospodarstva su preuzete iz navedene preporuke.

Kategoriju mikro, malog i srednjeg poduzetništva (SME) čine subjekti koji zapošljavaju manje od 250 radnika i koji imaju godišnji promet koji ne prelazi 50 milijuna eura, i/ili ukupnu godišnju bilancu koja ne prelazi 43 milijuna eura

U okviru kategorije mikro, malog i srednjeg poduzetništva (SME), malo poduzetništvo je definirano kao subjekt koji zapošljava manje od 50 radnika i čiji godišnji promet i/ili ukupna godišnja bilanca ne prelazi 10 milijuna eura

U okviru kategorije mikro, malog i srednjeg poduzetništva (SME), mikro poduzetništvo je definirano kao subjekt koji zapošljava manje od 10 radnika i čiji godišnji promet i/ili ukupna godišnja bilanca ne prelazi 2 milijuna eura

Izvor: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:EN:NOT

Povezanost subjekata prema hrvatskom zakonodavstvu

U Zakonu o poticanju malog i srednjeg poduzetništva stoji kako su subjekti malog gospodarstva (SME) u poslovanju neovisni odnosno autonomni subjekti koji nisu klasificirani kao partnerski subjekti te povezani subjekti, sukladno Preporuci Komisije 2003/361/EC« od 6. svibnja 2003. godine.

U zakonu također stoji:

– subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu

– neovisnost u poslovanju, u smislu ovoga Zakona, znači da druge fizičke ili pravne osobe, pojedinačno ili zajednički, nisu vlasnici više od 25% udjela u vlasništvu ili pravu odlučivanja u subjektu malog gospodarstva

– neovisnost u poslovanju postoji i ako je prekoračen udjel od 25% u slučajevima:

– ako udio u vlasništvu ili pravu odlučivanja u subjektu malog gospodarstva ima investicijski fond ili drugi institucionalni ulagatelji, pod uvjetom da nemaju kontrolu nad subjektom malog gospodarstva, bilo pojedinačno ili zajednički, ili

– ako raspored udjela u vlasništvu u subjektu malog gospodarstva nije moguće odrediti, te se na osnovi posebne pisane izjave subjekta malog gospodarstva može opravdano pretpostaviti da druge fizičke ili pravne osobe, pojedinačno ili zajednički nisu vlasnici više od 25% udjela.

Povezanost subjekata prema europskom zakonodavstvu

Autonomni subjekti su poduzeća koja nisu definirana kao partnerska  u smislu kako je to definirano u 2. paragrafu, niti kao povezana u smislu kako je to definirano u 3. paragrafu.

Partnerski subjekti su poduzeća koja se ne definiraju kao povezana poduzeća u smislu kako je to opisano u 3. paragrafu te među kojima postoji sljedeći odnos: veće poduzeće (upstream enterprise) drži, bilo samostalno bilo u suradnji sa jednim ili više povezanih poduzeća kako je definirano 3. paragrafom, 25% ili više ukupnog kapitala ili prava odlučivanja nekog drugog manjeg poduzeća (downstream enterprise).

Međutim, poduzeće može biti definirano kao autonomno, i koje kao takvo nema partnerskih poduzeća, čak i ako je prag od 25% dosegnut odnosno prijeđen ukoliko investicije dolaze od strane nekog od navedenih subjekata pojedinačno ili u suradnji (navedeni subjekti ne smiju biti povezani u smislu kako je definirano 3. paragrafom):

– javnih investicijskih poduzeća, poduzeća koja investiraju u rizični kapital (venture capital), pojedinaca ili grupa koje redovito investiraju u rizični kapital kroz financiranje temeljnog kapitala poduzeća (˝buisiness angels˝), pod uvjetom da ukupna ulaganja tih poslovnih anđela u isto poduzeće ne prelaze 1.250.000 eura

– sveučilišta i neprofitnih istraživačkih instituta

– institucionalnih investitora, uključujući regionalne razvojne fondove

– autonomnih lokalnih vlasti koje imaju godišnji budžet manji od 10 milijuna eura i manje od 5000 stanovnika.

Povezani subjekti su poduzeća među kojima postoji neki od navedenih odnosa:

– poduzeće A ima većinu u pravu odlučivanja među dioničarima poduzeća B

– poduzeće A ima pravo da postavlja ili smjenjuje većinu članova administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela poduzeća B

– poduzeće A ima mogućnost provođenja dominantnog utjecaja nad poduzećem B u skladu s  potpisanim ugovorom ili odredbama u memorandumu ili statutu

– poduzeće A, koje ima udio u vlasništvu poduzeća B ili je dio poduzeća B, upravlja samostalno većinom prava odlučivanja članova ili dioničara poduzeća B (u skladu sa sporazumom s ostalim dioničarima ili članovima poduzeća B)

Poduzeće se ne može smatrati subjektom malog i srednjeg poduzetništva (SME) ukoliko je 25% kapitala ili prava odlučivanja pod direktnom ili indirektnom kontrolom javnih tijela. Iznimka su sveučilišta i neprofitni istraživački instituti.

Izvor: eur-lex.europa.eu.

Izvorni članak pročitajte ovdje.

 

Komentirajte prvi

New Report

Close