Trebaš obaviti registraciju vozila, a nisi u Hrvatskoj?

Autor: PD VL native tim , 12. svibanj 2022. u 22:00
Platformu može koristiti svaka fizička i pravna osoba preko Google Chrome ili Microsoft Edge preglednika/PD

Putem elektroničke platforme u stanice za tehnički pregled vozila mogu se dostaviti dokumenti potrebni za dokazivanje vlasništva, COC dokument ili punomoć za registraciju.

Elektronička platforma u sustavu tehničkih pregleda vozila napravljena je sa svrhom da u registracijskim postupcima vlasnicima vozila olakša razmjenu dokumentacije udaljenim putem.

Bilo da se radi o dokumentima potrebnim za dokazivanje vlasništva vozila (račun, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, pravomoćno rješenje suda i slično), COC dokumentu ili punomoći za registraciju, od sada je moguće udaljenim putem iste dostaviti putem elektroničke platforme. Važno je naglasiti da svi dokumenti moraju biti potpisani odgovarajućim elektroničkim potpisom.

Da bi se elektronički dokument mogao potpisati, potrebno je imati odgovarajući potpisni certifikat, a ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata za pravne i fizičke osobe u Hrvatskoj su FINA te AKD čiji je certifikat ugrađen u svaku novu osobnu iskaznicu.

Elektroničkim dokumentom ne smatraju se skenirani papirnati dokumenti, već samo oni koji su potpisani odgovarajućim elektroničkim potpisom. Elektronički dokument najjednostavnije je potpisati pomoću Adobe Acrobat Readera, alata za čitanje PDF dokumenata. Provjeru isprave u elektroničkom obliku obavlja ovlašteni zaposlenik u stanici za tehnički pregled vozila (STP) prilikom registracije.Dokumenti koji se ne mogu dostaviti na ovaj način su dokumenti koji moraju biti priloženi u originalu na šalteru STP-a (prometna dozvola, osobna iskaznica ili putovnica). Unos svakog dokumenata počinje s upisom broja šasije vozila koji taj dokument povezuje s konkretnim vozilom.

Na taj način omogućena je automatizirana obavijest o postojanju dostavljenog elektroničkog dokumenta i njezin prikaz i preuzimanje u aplikaciji u svim stanicama za tehnički pregled vozila u Hrvatskoj. Dokument mora biti u PDF formatu.

Elektroničku platformu može koristiti fizička i pravna osoba na linku: https://edokumenti.tehnicki.hr preko Google Chrome ili Microsoft Edge preglednika te ukoliko posjeduje korisničke vjerodajnice putem koje se prijavljuje u sustav putem NIAS-a koristeći:

– token banke
– e-osobnu iskaznicu s aktiviranim i važećim certifikatom
– komercijalne ID kartice koja se izdaje na osobu ovlaštenu za zastupanje pravne osobe.

Znači, za prijavu je dovoljno imati ugovoreno internetsko bankarstvo i koristiti PIN kojim se i inače pristupa bankarskim uslugama.

U kojim situacijama posebno dobro dođe elektronička platforma za dostavu dokumentacije?

Vlasnici vozila najčešće koriste mogućnost razmjene podataka putem elektroničke platforme u slučaju da nisu u Republici Hrvatskoj na dan kada im ističe prometna dozvola (npr. obavljaju posao ili studiraju u inozemstvu dok im se vozilo kojem ističe prometna dozvola nalazi u matičnoj zemlji.) U toj situaciji imaju mogućnost s bilo koje lokacije u svijetu izraditi punomoć sa svim potrebnim podacima o tome tko će umjesto njih registrirati auto, ovjeriti ga odgovarajućim elektroničkim potpisom te iskoristiti elektroničku platformu za dostavu punomoći u STP. Nakon toga, osoba koja je navedena u punomoći dolazi na registraciju s navedenim automobilom i samo s prometnom dozvolom tog vozila i osobnim identifikacijskim dokumentom (osobna ili putovnica).

Elektronička platforma posebno je korisna i kad se želi obaviti brza kupoprodaja vozila pa kupac vozila i prodavač vozila mogu udaljenim putem izvršiti potpisivanje kupoprodajnog ugovora koristeći elektroničke potpise i proslijediti takav ugovor putem elektroničke platforme u STP.

Upute za korištenje elektroničke platforme možete pronaći na internetu upisom u tražilicu: Upute za korištenje usluge Dostava elektroničkih dokumenata ili na linku: https://www.cvh.hr/dostava-elektronicki-potpisanih-dokumenata/.

* Sadržaj omogućio CVH

New Report

Close