Svijet novca
Svijet novca

Što sve treba naučiti za distributera osiguranja?

Prije ulaska u samostalno distribuiranje i prodaju osiguranja potrebno je položiti ispit i dobiti licencu.

Vinka Tetlo
25. svibanj 2023. u 22:00
Na području distribucije osiguranja pravilnikom o edukaciji je propisano 15 modula/K. Š. Fabac/PIXSELL

Sve fizičke osobe koje su stekle licencu i ovlaštenje Hanfe za distribuciju i ugovaranje polica osiguranja, bilo unutar okvira svog dosadašnjeg radnog mjesta ili zbog vlastitog interesa i želje za učenjem, mogu svoju karijeru usmjeriti u pravcu samostalnog distribuiranja i prodaje osiguranja. Ako se odluče na takav korak, što je javnosti možda manje poznato, za osnivanje obrta ili pravne osobe mogu dobiti i poticaj u okviru državnog projekta subvencioniranog samozapošljavanja te na taj način ostvariti samostalnu karijeru i riješiti pitanje svoje nezaposlenosti.

No, prije toga moraju položiti potrebni ispit i dobiti licencu kod Hanfe koja unutar svoje nadležnosti provodi provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja. Osim toga, Hanfa provodi i ispite za stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija, brokerske poslove, investicijsko savjetovanje, ovlaštenje upravitelja mirovinskih fondova te za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom.

Osim organizacije ispita, povremeno tijekom godine organizira i provodi obrazovni program za područje tržišta kapitala koji, uz nadoknadu, mogu pohađati svi zainteresirani, no on nije uvjet za polaganje ispita, ukoliko se kandidat može spremiti sam.

Hanfa sve spomenute ispite organizira kontinuirano kroz godinu kako bi se osigurala dostupnost zainteresiranim kandidatima. Na taj način osoba koja ima potrebu steći određenu licencu može to učiniti u svakom trenutku, a ne mora čekati točno određena razdoblja u godini.

1000

kandidata u prosjeku godišnje pristupi ispitu za distributere osiguranja

Online ispiti od 2021. godine

S obzirom na pridavanje velikog značaja digitalizaciji i unapređenju poslovnih procesa u skladu s brzinom i zahtjevima današnjeg vremena, ideja da se polaganje ispita organizira online počelo se realizirati u Hanfi od početka 2021. Od tada se postupno u poslovnu praksu uvodilo polaganje ispita na online način. Sam proces započeo je prije pojave koronavirusa, a novonastala situacija prilagodbu je samo dodatno ubrzala.

Nakon te početne faze, ostvario se prelazak na e-ispite za dobivanje licenci za poslove distributera osiguranja i reosiguranja te za ispite na području tržišta kapitala, postavljanjem programa uspostave ispita na zajedničku infrastrukturu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva. Pristupanje ispitima tako se sada izvršava putem sustava e-Građani, a za identifikaciju i autentifikaciju kandidata koristi se Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav – NIAS, koji je dio sustava e-Građani. Z

a ispitne testove koristi se CARNET-ov sustav za online učenje Loomen. Osim toga, za provođenje online ispita koristi se domaća infrastruktura u obliku državnog oblaka (cloud) Centra dijeljenih usluga (CDU). Time je Hanfa kao tijelo javne vlasti prelaskom na državnu informacijsku strukturu napravila dodatan kvalitativni iskorak u organizaciji online ispita. Važno je napomenuti da kandidati, kako bi pristupili ispitima, moraju koristiti NIAS kojem mogu vrlo jednostavno pristupiti putem internetskog bankarstva svoje banke ili vjerodajnicom koju će zatražiti i besplatno dobiti u bilo kojoj poslovnici Financijske agencije (FINA).

To su evidentne prednosti promjena zbog kojih je Hanfa postala institucija koja je svojim uslugama i nadležnostima maksimalno prilagođena potrebama financijskih tržišta, ali i vremenu kada je svekolika informatizacija postala imperativ u poslovnom okruženju.

Obvezna godišnja edukacija

Zakonskim izmjenama iz 2018. kada je u hrvatsko zakonodavstvo inkorporirana Direktiva IDD (Insurance Distribution Directive) otvara se put za djelovanje Hanfe na području kontinuiranog praćenja održavanja licenci distributera u osiguranju i reosiguranju kroz odgovarajuće aplikativno rješenje.

Naime, IDD regulativa od 2019. nalaže obveznu godišnju edukaciju za sve distributere osiguranja u svrhu održavanja postojećih licenci. Osim toga, Hanfa prati i evidentira ne samo podatke o realiziranim edukacijama već i same edukatore distributera i to kroz njihovu prezentaciju programa edukacija i provjeru ispunjavaju li propisane uvjeta za edukatore.

Prije implementacije IDD Direktive, u registrima je bilo evidentirano oko 20.000 distributera osiguranja, među kojima se nalazio i znatan broj onih koji se više nisu bavili tom djelatnošću. Postavljanjem uvjeta za kontinuiranom godišnjom edukacijom došlo je do pozitivne konsolidacije i smanjenja njihova broja na oko 11.000 osoba koje obavljaju distribuciju osiguranja te ispunjavaju obavezu kontinuirane godišnje edukacijom i time održavaju valjanost svoje licence. Pritom najveći broj fizičkih osoba distributera imaju evidentirane kreditne institucije.

Edukacije, u pravilu, za distributere organiziraju poslodavci, a to su društva za osiguranje, kreditne institucije, Fina, Hrvatska pošta i drugi. Za kandidate koji nemaju pristup edukacijama na taj način na internetskoj stranici Hanfe objavljena su imena četiri ovlaštena edukatora koja ispunjavaju uvjete za održavanje edukacija za distributere osiguranja. Osim toga, Hanfa i određena predavanja na tematskim konferencijama, ako ona odgovaraju propisanim modulima, priznaje kao edukacije polaznicima tih konferencija.

Na području distribucije osiguranja pravilnikom o edukaciji je propisano 15 modula, a to su: police neživotnih osiguranja, distribucija, štete, pritužbe, potrošači, tržište osiguranja, etika, financijska stručnost, investicijski proizvodi osiguranja, investicijske opcije, financijski rizici, police životnih osiguranja i štedni proizvodi, mirovinski sustav, tržište štednih proizvoda te sukob interesa.

U Hanfi ispitima godišnje pristupi više od tisuću kandidata za distributere osiguranja i oko pedesetak za investicijske savjetnike, brokere, te kandidata za upravljanje mirovinskim društvima ili mirovinskim osiguravajućim društvima. U populaciji kandidata koji pristupaju ispitu za distributere (re)osiguranja zastupljene su sve životne dobi, od vrlo mladih ljudi koji ulaze u svijet rada do umirovljenika, a zastupljene su srednja, viša i visoka stručna sprema. Najveći broj kandidata su zaposlenici kreditnih institucija, no osim najčešćih ekonomista ispitima su pristupali pravnici, čak i liječnici, ali i druga zanimanja obrtničkih profila, a vrlo često i nezaposlene osobe.

U pripremama za polaganje ispita Hanfa je putem svoje internetske stranice objavila materijale ili informacije koje mogu biti od pomoći kandidatima za polaganje ispita, poput literature za ispit, primjere ispitnih pitanja, najčešća pitanja i odgovore. Također, Hanfa minimalno jednom godišnje ili po potrebi tržišta organizira i edukativni interaktivni program o tržištu kapitala koji obuhvaća čitav niz tematskih područja.

Prolaznost na ispitima kako na području distribucije osiguranja tako i na području tržišta kapitala je zadovoljavajuća.

 

Savjeti za uspješno licenciranje:

  • Realno se pripremite za ispit
  • Vodite računa o isteku licence
  • Ulažite u kontinuirano obrazovanje
  • Edukacija traži vrijeme; planirajte
  • Informirajte se o uvjetima licenciranja
  • Kontinuirano pratite svoj status u registrima distributera
  • Pratite objave na web stranci Hanfe

New Report

Close