Izvoznici rijetko koriste factoring

Autor: Tin Bašić , 11. travanj 2011. u 22:00

Factoring kućama je često teško izvediva provjera boniteta inozemnih kupaca

Hrvatski izvoznici ne koriste često factoring, financijsku uslugu kojom se kupuju potraživanja za prodanu robu ili izvršenu uslugu prije dospijeća za naplatu.

Iz Erste factoringa, koji drži više od polovice factoring tržišta u Hrvatskoj, kažu kako izvozni factoring još uvijek nije značajnije zastupljen u njihovom portfelju. No, ta niska zastupljenost nije posljedica poslovne politike izvoznika, nego provjere podataka i boniteta tvrtki iz inozemstva. “Imamo i klijenata izvoznika s kojima radimo i ovu vrstu factoringa. Iako je bilo raznih upita, zbog većeg rizika i često nemogućnosti provjere boniteta inozemnog kupca, zasad u našem portfelju izvozni factoring nije značajnije zastupljen”, objašnjava predsjednica Uprave te factoring kuće Vesna Šojat. Factoring kuće funkcioniraju tako da se, u pravilu, otkupljuju kratkoročna potraživanja s rokom dospijeća do 180 dana. Financiranje se provodi tako da factoring kuća klijentu odmah isplati 70 do 90 posto vrijednosti fakture, umanjeno za factoring naknadu. Preostalih 10 do 30 posto vrijednosti fakture uplaćuje se nakon izmirenja obveza od dužnika, umanjeno za factoring kamatu obračunatu na iznos avansa.No, iako zvuči dobro, factoring kuće moraju jako paziti jer je rizik naplate visok, pogotovo kada se posluje sa kompanijama izvan države.”Udio međunarodnog faktoringa u našem portfelju nije značajan možda i zbog razloga kraćih valuta plaćanja u inozemnim poslovima.

Stoga smo se najviše orijentirali na domaće tržište na kojemu u konačnici i bolje poznajemo poslovne partnere te time i rizike našeg poslovanja svodimo na prihvatljiviju razinu“, kaže Šojat. Ovu financijsku uslugu podjednako koriste obrti, male, srednje i veće tvrtke. ”Usluge factoringa najviše koriste tvrtke kojima je potrebno ubrzanje novčanog tijeka – podjednako u svim regijama Hrvatske. Potrebu za ubrzanjem novčanog tijeka najčešće imaju male i srednje tvrtke te tvrtke koje šire svoje poslovanje, a ne žele ili nisu u mogućnosti dobiti kredit za obrtna sredstva kod banaka“, ističe Šojat. Iako je factoring prije nekoliko godina bio gotovo nepoznata usluga, svakim danim poduzetnici su informiraniji te ovakvim uslugama mogu povećati svoju likvidnost. ”Interes za factoringom je evidentno povećan što je vidljivo iz svakodnevnih upita klijenata iz svih branši. S obzirom na iznimno zahtjevno okruženje te samim time i povećane rizike u našem poslu, pažljivim odabirom klijenata pokušavamo svesti na minimum rizik neplaćanja naših plasmana”, zaključuje Šojat.

Komentirajte prvi

New Report

Close