Dobit Končara 19 posto veća, novih poslova 18 posto više

Autor: Poslovni.hr , 18. travanj 2019. u 15:42
Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Društva Grupe KONČAR prema revidiranim podacima ostvarila su ukupne prihode u iznosu od 2.963
milijuna kuna.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 128,7 milijuna kuna ili 19 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Ugovoreno je novih poslova u iznosu 3.026 milijuna ili 18 posto više nego u 2017. godini. Svi ključni pokazatelji pokazuju nastavak stabilnog poslovanja Grupe, priopćeno je iz tvrtke. 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su u iznosu od 2.703 milijuna kuna i manji su za 4,3 posto u odnosu na prethodnu godinu.

"Manji prihodi uzrokovani su usporenom realizacijom nekoliko značajnih ugovora, zastojem ugovora na zahtjev kupca te pomaka radova na nekoliko projekata također na zahtjev kupca. Zahvaljujući odgovarajućim aktivnostima i mjerama te širenjem poslovanja na nova tržišta Grupa KONČAR je u 2018. godini ostvarila prihode od prodaje proizvoda i usluga na inozemnim tržištima u iznosu od 1.484 milijuna kuna. Udio izvoza u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 55 posto", pojašnjeno je.

Grupa ima stabilnu bilancu. Stanje ukupnih konsolidiranih sredstava i izvora sredstava na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi 3.727 milijuna kuna. U strukturi izvora sredstava, upisani kapital, rezerve, zadržana dobit, dobit tekuće godine i nekontrolirajući (manjinski) interes iznose 2.537 milijuna kuna, što je 53 milijuna kuna više u odnosu na stanje 31. prosinca 2017. godine i čini 67 posto ukupnih izvora.

"Dobri poslovni rezultati ostvareni su i temelje se na vlastitom razvoju proizvoda i proizvodnje, a istraživački projekti su trajna odrednica KONČARA te se nastavljaju i u narednom razdoblju inoviranjem i razvojem koji trebaju rezultirati novim proizvodima i širenjem poslovnih aktivnosti, prije svega na inozemnim tržištima", priopćeno je.

Nastavljena je suradnja sa znanstvenim institucijama kroz realizaciju niza zajedničkih projekata.

"Grupa KONČAR sustavno potiče i podržava sustav vrijednosti u kojem kultura rada, stvaranja i izvrsnosti dobiva sve značajnije mjesto u svim društvima. Društvena odgovornost u KONČARU dio je svakodnevnih radnih procesa u svim segmentima poslovanja te se oslanja na ljudski potencijal kao nositelje razvoja tvrtke te u tom smislu predstavlja platformu dugoročne konkurentnosti koja zahtijeva suvremen pogled na ulogu poduzeća u društvu te prihvaćanje odgovornosti koja mora biti proporcionalna moći koju poslovni entitet posjeduje", navedeno je u priopćenju.

"KONČAR proizvodi opremu koja se ugrađuje u okoliš te koristi u gradskom i regionalnom prijevozu, stoga je bitan element poslovanja i odgovornost za proizvod, njegovu sigurnost i kvalitetu. Zadovoljavanje najviših svjetskih standarda dokazuje se certifikatima, ali i zadovoljstvom kupaca i korisnika proizvoda i opreme. Već godinama brojna društva posjeduju sustave upravljanja prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 za upravljanje kvalitetom, ISO 14001 za upravljanje okolišem, OHSAS 18001 za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu te ISO 27001 za upravljanje sigurnošću informacija. Dobra ugovorenost na kraju 2018. godine te dodatni napori koji se ulažu na iznalaženje novih tržišta, realna su osnova da će društva Grupe KONČAR ostvariti predviđene planove poslovanja za 2019. godinu te nastaviti pozitivan trend poslovanja", poručeno je iz kompanije.

Komentari (1)
Pogledajte sve

Super vijest. No kolika je dobit iz operativnog poslovanja? Koliki je povrat na ulaganje i kapital…da pomognem, mizeran i 3x ispod industrijskog prosjeka u EU. Stoga, Koncar je primjer mizerne kontrole i nedostatka trzista korporativnog upravljanja (jer je nesposobna Urava desetljecima na funkcijama i cini dionicare siromasnijima iz godine u godinu).

New Report

Close