Potpore agraru, inovacijama i obrazovanju

Autor: Poslovni.hr , 17. listopad 2011. u 22:00

Do 21. listopada se primaju projektni prijedlozi za ulaganje u znanost i inovacije, a svrha je komercijalizacija inovacija

U okviru dosad raspisanih natječaja iz posljednje tri komponente IPA III programa dostupno je 16 milijuna eura za projekte iz poljoprivrede, inovacije i obrazovanje. Tako je u okviru treće IPA III komponente “Regionalna konkurentnost” objavljen drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga Fonda za ulaganje u znanost i inovacije (SIIF). Svrha poziva za prijavu projekata je podrška komercijalizaciji inovacija u znanstvenim institutima i visokim učilištima. Prvi je prioritet unapređenje suradnje znanstvenog i poslovnog sektora radi efektivnije interakcije znanosti s poslovnim sektorom i time bolje zadovoljenje potreba industrije. Ukupno raspoloživa nepovratna sredstva u okviru ovog poziva iznose čak 6,7 milijuna eura, a raspoloživa nepovratna sredstava po projektu iznose od 50.000 do 750.000 eura. Radi usporedbe, kod prvog poziva 2009. godine pristiglo je 19 prijava, a ugovoreno je pet projekata zajedničke vrijednosti oko 2,7 milijuna eura. Ove se godine očekuje veći broj prijava i veći postotak ugovorenih projekata. Rok za prijavu je 21. listopada 2011. godine.

Održivo zapošljavanje
Hrvatski zavod za zapošljavanje raspisao je natječaj u okviru IV IPA komponente – “Unapređenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba”. Ciljne skupine, odnosno krajnji korisnici ovog projekta su dugotrajno nezaposlene visokoobrazovane osobe, nezaposlene visokoobrazovane osobe bez radnog iskustva, nezaposleni visokoobrazovani pripadnici nacionalnih manjina, nezaposlene visokoobrazovane osobe s prebivalištem u županijama s najvišom stopom nezaposlenosti i nezaposlene visokoobrazovane osobe s invaliditetom. Postotak sufinaciranja iznosi do 95% ukupnih troškova projekta, a veću šansu za dobivanjenepovratnih sredstava imat će projekti koji će se provoditi u županijama s najvećom stopom nezaposlenosti i koji će se posebno baviti pripadnicima nacionalnih manjina u okviru ciljanih grupa. Prijavitelji mogu biti pravne osobe iz redova nevladinih organizacija, javnih institucija (isključujući ministarstva i vladine urede), lokalnih i regionalnih vlasti, privatnih institucija, privatnih trgovačkih društava (ako ne ostvaruju dobit iz nepovratnih sredstava), lokalnih i regionalnih razvojnih agencija te zadruga. Kupnja opreme koja je nužna za postizanje ciljeva projekta ne smije premašiti 15% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Također su otvorena još dva natječaja u okviru IPA IV. Jedan od njih je “Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav”. Projekti unutar tog natječaja moraju pridonijeti ispunjavanju barem jednog od sljedećih indikatora: broj osoba iz ciljane skupine (mladi i studenti kojima prijeti socijalna isključenost) koje su dobile pomoć, broj aktivnosti izobrazbe vezane uz socijalnu uključenost, broj obrazovnih institucija kojima je osigurana specijalizirana oprema te broj razvijenih programa koji se odnose na socijalnu uključenost u obrazovanju.

Ruralno gospodarstvo
Drugi je otvoreni natječaj “Daljnji razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira”. U oba su dostupna sredstva veća od četiri milijuna eura. Unutar programa IPARD otvoren je natječaj za mjeru 302 – Diverzifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti. Ova mjera treba pridonijeti provedbi poljoprivrednih politika u stvaranju novih mogućnosti zapošljavanja kroz razvoj ruralnih aktivnosti na farmi i izvan nje, povećanju opsega usluga za stanovnike ruralnog područja i poboljšanju kvalitete usluga koje se pružaju i poboljšanju socijalne strukture u ruralnim područjima. Korisnici sredstava su fizičke i pravne osobe, u rangu mikropoduzeća, u sustavu PDV-a, registrirane u sektorima ruralnog turizma, pogoni za preradu na farmama, slatkovodna akvakultura, obnovljivi izvori energije. Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih troškova ulaganja po projektu je 150.000 eura, osim za ulaganja u obnovljive izvore energije za koja su sredstva ograničena na 675.000 eura. Uskoro se očekuje otvaranje novih natječaja IPARD-a, a o čemu ćemo pisati.

Robert Ravenšćak, konzultant i poslovni savjetnik u eufondovi.hr

Komentirajte prvi

New Report

Close