InvestCro: Kako do ulagača - ''Je li Hrvatska spremna za nove investicije"

Konferencija  se sastoji od tri dijela - uvodni dio, predstavljanje HUB Analize o investicijama i panel rasprave Konferencija se sastoji od tri dijela - uvodni dio, predstavljanje HUB Analize o investicijama i panel rasprave

Prijavite se

Prijavite se

Fill out my online form.