Hrvatska pamet Hrvatskoj 2018. - prijavite se

hph_2018 hph_2018

Prijavite svoje projekte!

Rad i tim prijavljuju se putem obrasca ispod teksta, a gotovi se radovi predaju na e-mail adresu hph@poslovni.hr najkasnije do 19. listopada 2018. 

Prilikom predaje rada na e-mail adresu potrebno je u tijelu e-maila navesti ime tima i ime svih članova te kategoriju u koju je rad prijavljen.

Fill out my online form.