Filip Jelić

Filip Jelić

Ovo trebate znati o reinvestiranju dobiti

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dobri rezultati koje prikazuju financijski izvještaji posljedica su uspješne poslovne godine. No, visoka dobit za sobom nosi i porez na dobit u iznosu od 20%.

Dobri rezultati koje prikazuju financijski izvještaji posljedica su uspješne poslovne godine. No, visoka dobit za sobom nosi i porez na dobit u iznosu od 20%. Potaknuti i nemogućnošću isplate dobitka bez plaćanja dodatnog poreza na dividendu i udjele u dobiti od 12% plus prirez, mnogi poduzetnici koji su ostvarili dobre poslovne rezultate iskorisit će mogućnost da reinvestiraju ostvarenu dobit, odnosno povećaju temeljni kapital društva te za taj iznos umanje osnovicu poreza na dobitak. Dobit koju poduzetnik namijeni za reinvestiranje trebala bi ponajprije poslužiti za unapređenje poslovanja, učvršćivanje položaja društva na tržištu te razvoj, a tek potom kao porezna olakšica.

Od 01.01.2013. godine primjenjuje se Članak 6. Zakon o porezu na dobitak koji se odnosi na reinvestiranu dobit. Takvu vrstu svojevrsne olakšice mogu koristiti svi poduzetnici koji su u poreznom razdoblju 2012. godine ostvarili pozitivnu razliku prihoda i rashoda, odnosno „računovodstvenu dobit“ koja se iskazuje pod rednim brojem 3 PD obrasca, a ujedno nemaju nepokrivenih gubitaka iz prethodnih godina. Iznos tako reinvestirane dobiti iskazuje se pod rednim brojem 28 PD obrasca kao umanjenje osnovice za oporezivanje. Bitno je napomenuti da se reinvestirati može dio ostvarene dobiti ili ukupan iznos.

*Temeljni kapital može se povećati i iz zadržanog dobitka prethodnih godina, a čija vrijednost proizlazi iz novca, potraživanja ili drugih oblika imovine. No, tako uvećan temljni kapital ne iskazuje se u PD obrascu i nema karakteristiku porezne olakšice.

Ukoliko vam se opcija reinvestiranja dobiti u svrhu povećanja temeljnog kapitala čini prikladnom, imajte na umu da ste, prije svega, obvezni u svom Društvu imenovati jednog ili više revizora koji će provesti detaljnu reviziju financijskih izvještaja (*revidirana  financijska izvješća ne smiju biti starija od 8 mjeseci). Tek nakon što reviziori provedu punu reviziju te donesu pozitivno mišljenje, podnosi se prijava za upis u sudski registar te se donose  slijedeće odluke:

• Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja prethodi povećanju temeljnog kapitala
• Odluka o raspodjeli dobitka
• Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz rezervi društva – nominalno povećanje.

Obveza imenovanja revizora odnosi se na sve poduzetnike koji odluče reinvestirati dobit, bez obzira jesu li oni obveznici revizije u rednovnom postupku ili ne.

Poduzetnik koji je ispunio sve postavljene uvjete te je odlučio reinvestirati dobit obvezan je poreznoj upravi dostaviti uz prijavu poreza na dobit (ili najkasnije u roku 6 mjeseci nakon isteka roka za podnošenje prijave poreza na dobitak) i sljedeće dokumente:

• Dokaz o povećanju temeljnog kapitala (izvadak iz sudskog registra)
• Odluku o uporabi dobitaka ostvarenog u poreznom razdoblju za koje se prijava podnosi
• Pregled stanja kapitala i pričuva nakon što je u sudskom registru proveden postupak povećanja temeljnog kapitala za reinvestiranu dobit

Poduzetnik koji ne izvrši obvezu dostave dokaza iz sudskog registra o povećanju temeljnog kapitala u visini reinvestirane dobiti, obvezan je napraviti ipravak prijave poreza na dobit. U slučaju da porezni obveznik naknadno smanji temeljni kapital koji je povećan iz reinvestirane dobiti te izvrši isplate članovima društva ili ako smanjenjem temeljnog kapitala poveća ostale stavke kapitala, umanjenje porezne osnovice za visinu reinvesirane dobiti neće se priznati. U tom slučaju potrebno je izvršiti uvećanje porezne osnovice poreza na dobit na PD obrascu pod rednim brojem 2.

Dakle, ukoliko ste ostvarili dobit u 2012. godini i zadovoljavate sve postavljene uvjete, razmislite o mogućnosti reinvestiranja iste te povećanjem temeljnog kapitala osnažite poslovanje vaše tvrtke. Pri tome uštedjet ćete i na porezu na dobit. 

Autor članka Filip Jelić stručnjak je koji radi za tvrtku Fidestum
 

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana Pogledaj sve