Forum

Naslovnica Forum Tržišta kapitala - BiH (SASE, BLSE) ZPKB (Volksbank a.d. Banja Luka)
Pretraživanje
Dionička društva
makmik 12.6.2008.
-

Volksbank a.d. Banja Luka osnovana je u septembru 2007. godine kao dio Volksbank International Grupacije i sestrinska banka Volksbank BH. Većinsko vlasništvo Volksbank a.d. Banja Luka, posjeduje Volksbank International AG sa sjedištem u Beču. Banka nudi široku paletu usluga:
o građanima: različite oblike štednje prilagođene njihovim potrebama (u domaćoj i inostranim valutama, po viđenju, oročenu, otvorenu i rentnu štednju), kredite (nenamjenski gotovinski, namjenske i nenamjenske hipotekarne stambene kredite, depozitne, brze kredite …), tekuće i žiro račune, SMS bankarstvo, trajni nalog, VISA elektronsko bankarstvo, e-Trading….
o pravnim licima: kredite, garancije i akreditive, žiro račune, platni promet u zemlji i sa inostranstvom, Internet bankarstvo, VISA business elektronske kartice…