Forum

Naslovnica Forum Tržišta kapitala - BiH (SASE, BLSE) RMSK (Romasok a.d. Sokolac)
Pretraživanje
Dionička društva
makmik 12.6.2008.
-

Romasok a.d. je nastao izdvajanjem iz Š.G. Romanija Sokolac i posluje kao akcionarsko društvo od 15.10.2001. godine. Bavi se uslužnim djelatnostima u šumarstvu, te vršenjem usluga u građevinarstvu.