Forum

Naslovnica Forum Komentari članaka Kad će 5G doći u Hrvatsku?
Pretraživanje
Dionička društva
HAKOM-ovu ulogu u tome vidi u dodjeli i kontroli RF spektra, ali i u poticanju razvoja, djelujući prema operatorima i svima koji mogu pomoći u izgradnji 5G mreža, kao i onima koji bi mogli biti prepreka tome, što posebice obuhvaća druga državna tijela i jedinice lokalne i regionalne samouprave.
miami 19.8.2007.
Veliki krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-

Što je to 5G ……..? Onak seljački?

…prodajte dionice…-kupite nekretnine!

Antonijo 14.5.2013.
Dugotrajni korisnik
Mali krug prijatelja
-

Evo vozim se po Slavoniji, signala nema a kad ga ima onda javi stari GPRS. Oni pričaju o 5G, a ljudi u praksi nemaju ni 3G.