Forum

Naslovnica Forum Komentari članaka Do 2030. u razvoj prometa 2 milijarde eura iz EU
Pretraživanje
Dionička društva
Definirano 20-ak projekata u željeznici, cestama, pomorstvu, javnom i avioprijevozu...
apatero 27.4.2011.
Mali krug prijatelja
Dugotrajni korisnik
-

Od modernizacije željezničkih trasa ništa , a pozivamo se na projekt vrata europe , pih