Informatizacija uz potporu EU

Prihvatljivi su projekti kojima se želi implementirati e-učenje i e-trgovina/FOTOLIA Prihvatljivi su projekti kojima se želi implementirati e-učenje i e-trgovina/FOTOLIA

Potpore su u iznosu od 150 do 750 tisuća kuna, a rok prijave je 30. lipanj 2015. Godine.

Ministarstvo poduzetništva i obrta raspisalo je još jedan u nizu natječaja za malo i srednje gospodarstvo u vidu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za natječaj "Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa".

Natječaj je financiran iz Europskog  fonda za regionalni razvoj, temelji se na Operativnom programu za regionalnu konkurentnost 2007-2013., a prijave za natječaj će se primati do 30. lipnja 2015. Potpore će se pružiti za analizu postojećih poslovnih procesa, kao i njihovu modernizaciju, inovaciju i digitalizaciju, uključujući i izdatke informatičke opreme i softvera. Pritom je minimalni iznos potpore 150.000 kn dok je najveći iznos potpore 750.000kn. Važno je naglasiti kako sama stopa sufinanciranja varira obzirom na indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave te iznosi od minimalno 70% do maksimalno 85%.Predviđeno trajanje projekta je maksimalno 18 mjeseci od potpisivanja ugovora, a najkasnije do 31. srpnja 2016. godine. Jedna od zanimljivosti ovog poziva je i prihvaćanje izdataka za aktivnosti koje uključuju nabavu, ukoliko su nastali nakon 31. prosinca 2013. godine, odnosno prihvatljivi su i određeni izdaci nastali prije same prijave i potpisivanja ugovora ukoliko su nastali u ovoj godini.

 

3ponude

minimum su za vrijednosti nabave od 150 do 500 tisuća kuna

Prijavitelji moraju osigurati trajnost svog projekta na način da moraju osigurati tijekom razdoblja od tri godine od završetka projekta: održavanje opreme i druge imovine nabavljene tijekom projekta; održivost aktivnosti i rezultata kako bi se osigurala realizacija utvrđenih ciljanih pokazatelja; da ne dođe do bitne izmjene projektnih rezultata uslijed promjene prirode vlasništva dijela infrastrukture ili prestanka proizvodne aktivnosti.Upozoravamo na činjenicu da je dovoljno priložiti jednu ponudu ukoliko je riječ o ukupnoj vrijednosti nabave manjoj od 150.000 kuna ili je predmet nabave isključivo vezan za određenu tvrtku koja jedina može isporučiti predmet nabave i sl. Ukoliko je pak riječ o ukupnoj vrijednosti nabave od 150.000 do 500.000 kuna potrebno je priložiti minimalno tri ponude, dok je javna nabava potrebna u trenutku kad je ukupna vrijenost nabave već od 500.000 kuna.

Prihvatljive aktivnosti definirane pozivom su: analiza postojećih poslovnih procesa te mogućnost uvođenja IKT rješenja za poboljšanje poslovnih procesa (internih i eksternih); nabava, razvoj i provedba IKT rješenja za informatizaciju analiziranih poslovnih procesa; uvođenje pojedinačnih IKT rješenja za pojedine poslovne procese; uvođenje holističkih IKT rješenja za integraciju poslovanja cijelog poduzeća; osposobljavanje zaposlenika za rad s novim IKT sustavom/ima; iskorištavanje mogućnosti širokopojasnih rješenja, kao što su e-učenje i e-trgovina.Izuzetno je važno obratiti pažnju na popis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova koji će se temeljiti na gore navedenim aktivnostima.

Bitno je napomenuti kako će se razlika između ukupne vrijednosti projekta (prihvatljivi i neprihvatljivi izdaci) i zatraženog iznosa bespovratne potpore financirati iz vlastitih sredstava prijavitelja ili iz drugih izvora.Kod ispunjavanja same projektne dokumentacije važno je dobro definirati Logičku matricu kaja je obavezni element gotovo svih projekata financiranih od strane EU. Pritom je važno  definirati probleme s kojima se suočavate te sukladno tome definirati aktivnosti projekta, rezultate samih aktivnosti, ali i svrhu te opći cilj projekta. Kroz logičku matricu potrebno je definirati i pokazatelje kojima će se mjeriti vaša ostvarenja te isto tako izvore provjere. Konačno potrebno je definirati i vanjske čimbenike koji utječu na uspjeh projekta.

Načelo jednakih mogućnosti

Rodna ravnopravnost

U projekt je potrebno ugraditi i načela jednakih mogućnosti u vidu rodne ravnopravnosti i prava osoba s invaliditetom, zatim zaštitu okoliša i održiv razvoj te uravnotežen regionalni razvoj, obzirom da će horizontalna pitanja biti jedan od elemenata evaluacije projekta. Ostali elementi odabira projektnih prijava bazirat će se na relevantnosti projekta, stručnosti i kapacitetu prijavitelja, procjeni rizika projekta, omjeru troškova i rezultata te održivosti projekta. Ukoliko se vaše poduzeće ili obrt uklapa u kriterije poziva ne propustite priliku za unapređenjem poslovanja te podizanjem razine učinkovitosti poslovnih procesa. Iako se projektne prijave mogu slati do 30. lipnja 2015. godine sam poziv biti će otvoren do iskorištenja sredstava, stoga ukoliko imate poduzetničku ideju te potrebu za poboljšanje poslovnijh procesa kroz primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije razradite ideju i ispunite projektnu dokumentaciju.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve