Ini i Konzumu najveći prihodi u 2008.

Poslovanje u prošloj godini odvijalo se u uvjetima usporavanja rasta zbog smanjenja osobne i investicijske potrošnje te početka svjetske financijske krize koja se prenijela i na 2009. godinu

U 2008. godini hrvatsko je gospodarstvo ostvarilo stopu rasta od 2,4 posto bruto domaćeg proizvoda i to je u posljednjih deset godina najmanja stopa rasta. Rezultat je to smanjene domaće i inozemne potražnje.

Rast je ostvaren uz najveću inflaciju posljednjih šest godina od 6,1 posto, deficit trgovinske bilance te uz povećanje domaćeg i inozemnog duga. Poslovanje se odvijalo u uvjetima usporavanja rasta zbog smanjenja osobne i investicijske potrošnje i početka svjetske financijske krize tako da je u drugoj polovici godine započelo smanjivanje gospodarske aktivnosti koje se prenijelo i na 2009. godinu za koju se predviđa i negativna stopa rasta. Najmanja neto dobit u posljednje četiri godine. U stvaranju bruto domaćeg proizvoda dominantna je uloga profitnog dijela odnosno poduzetnika obveznika poreza na dobit. Poduzetnici Hrvatske obveznici poreza na dobit, bez banaka i osiguravajućih društava, u 2008. godini relativno su uspješno poslovali jer su ipak ostvarili neto dobit, ali najmanju u posljednje četiri godine. Ostvarili su neto dobit od 17,2 milijarde (dobit nakon oporezivanja minus gubici nakon oporezivanja) što je za 7,5 milijardi kuna ili 30,2 posto manje nego prethodne 2007. Smanjenje neto dobiti od 30,2 posto rezultat je 5,1% povećanja broja zaposlenih, 10,6 posto povećanih prihoda, 12,4 posto povećanih rashoda, uz smanjenje dobiti nakon oporezivanja za 2,8 posto i uz povećanje gubitka nakon oporezivanja za čak 58,4 posto. Ukupni prihodi poduzetnika Hrvatske u 2008. godini od 709,8 milijardi kuna bili su veći od ukupnih rashoda koji su iznosili 685,6 milijardi kuna.

Svaki treći posluje s gubitkom
U odnosu na 2007. godinu ukupni prihodi sporije su rasli (10,6 posto) od ukupnih rashoda (12,4 posto) pa je pogoršana ekonomičnost poslovanja jer je na ostvarenih 100 kuna ukupnog rashoda ostvareno 103,53 kune ukupnih prihoda što je 1,70 kuna manje nego prethodne godine kada je ostvareno 105,22 kuna. Jedna od karakteristika poslovanja poduzetnika Hrvatske je veliki broj onih koji posluju s gubitkom, gotovo svaki treći. Tako je i u 2008. godini kada je od ukupno 89.656 poduzetnika njih 31.323 ili 34,9 posto poslovalo s gubitkom. Ti poduzetnici znatno su umanjili pokazatelje uspješnosti onih koji su pozivno poslovali i ostvarili dobit pa su prosječni pokazatelji efikasnosti poslovanja svih poduzetnika mali.Ako se promatraju izvedeni financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja u 2008. godinu u odnosu na 2007. godinu, možemo zaključiti da je 2008. godina bila relativno uspješna ali lošija od prethodne 2007. godine. Ostvarena je rentabilnost prometa 2,4 posto (prema 3,8 posto u 2007.), rentabilnost ukupne imovine 1,6 posto (prema 2,6 posto u 2007.), rentabilnost vlastitog kapitala 4,0% (prema 5,9 posto u 2007.), koeficijent ekonomičnosti 1,04 (prema 1,05 u 2007.) i produktivnost rada po zaposlenom mjerena neto dobiti (dobit razdoblja – nakon oporezivanja minus gubitak nakon oporezivanja) od 18.448 kuna (prema 27.766 kuna u 2007.).

Najveća neto dobit u trgovini
Analiza financijskih rezultata poduzetnika obveznika poreza na dobiti, bez banaka i osiguravajućih društava, po djelatnostima pokazuje da su tri najznačajnije djelatnosti, prerađivačka industrija, trgovina i informacije i komunikacije koje sudjeluju s preko 50 posto udjela u ukupnim rezultatima poslovanja, što je konstanta u posljednjih deset godina. Tako je bilo i u 2008. godini kada su te tri djelatnosti sudjelovale sa 46,1 posto u ukupnom broju poduzetnika, sa 53,7 posto u broju zaposlenih, 65,3 posto u ukupnom prihodu, 62,5 posto u ukupnim rashodima, 56,8 posto u dobiti nakon oporezivanja, 52,6 posto u gubitku nakon oporezivanja i 60,8 posto u ukupnoj neto dobiti. Trgovina je djelatnost u kojoj ima najviše poduzetnika i koja ima najveći prihod i ostvaruje najveću neto dobit u posljednje dvije godine. Ona sudjeluje sa 30,3 posto u ukupnom broju poduzetnika, sa 22,3 posto u broju zaposlenih, 36,1 posto u ukupnom prihodu, 36,4 posto u ukupnim rashodima, 21,9 posto u dobiti nakon oporezivanja, 14,1 posto u gubitku nakon oporezivanja i 29,8 posto u ukupnoj neto dobiti (ukupni dobitak minus ukupni gubitak). Privatni sektor ima dominantnu ulogu u poslovanju poduzetnika posljednjih godina i njegova uloga je sve veća. U 2008. godini privatni sektor sudjelovao je sa 97,6 posto udjela u broju poduzetnika, 74,8 posto u broju zaposlenih, 78,1 posto u ukupnom prihodu, 86,6 posto dobiti nakon oporezivanja, 71,6 posto gubitka nakon oporezivanja, 101,9 posto neto dobiti (ukupna dobit minus ukupni gubici) većoj od ukupne jer je državni sektor poslovao s neto gubitkom. U gospodarstvu Hrvatske dominantna je uloga velikih poduzetnika i poduzetnika s područja Grada Zagreba. Poduzetnici Grada Zagreba u 2008. godini sudjelovali su u ukupnim rezultatima sa slijedećim udjelima; 32,7 posto u broju poduzetnika obveznika poreza na dobit, 39,1 posto u broju zaposlenih, 51,7 posto u ukupnom prihodu, 55,5 posto u dobiti nakon oporezivanja, 43,3 posto u gubitku nakon oporezivanja i 67,9 posto u neto dobiti (ukupna dobit minus ukupni gubici). Sektor velikih poduzetnika ima dominantnu ulogu u poslovanju poduzetnika posljednjih godina iako je njegova uloga relativno sve manja jačanjem sektora malog poduzetništva (mali i srednje veliki). U 2008. godini sektor velikih poduzetnika sudjelovao je sa 0,5 posto udjela u broju poduzetnika, 33,7 posto u broju zaposlenih, 46,4% u ukupnom prihodu, 43,6% u dobiti nakon oporezivanja, 33,4 posto u gubitku nakon oporezivanja, 54 posto u neto dobiti i 55 posto u investicijama u dugotrajnu imovinu.

Najviše radnika u Zg holdingu
Veliki poduzetnici su i na ranglistama poduzetnika prema veličini ukupnog prihoda, prema veličini dobiti nakon oporezivanja i prema broju zaposlenih, a te su rangliste u posljednje dvije godine gotovo iste. Najveći prihod ostvarili su: Ina Zagreb, Konzum Zagreb i Hrvatska elektroprivreda. Kao i u proteklim godinama najveću dobit razdoblja (dobit nakon oporezivanja) ostvarile su HT- Hrvatske telekomunikacije ispred T- Mobilea Hrvatska i Eni Croatije B.V. Najveći broj zaposlenih ima Zagrebački holding, njih 11.690 ispred Konzuma koji je imao 11.461 zaposlenih. Velika koncentracija poslovanja na mali broj poduzetnika također je jedna od karakteristika poslovanja poduzetnika Hrvatske, a to dobro ilustriraju i podaci o poslovanju poduzetnika za 2008. godinu. U 2008. godini 100 najvećih poduzetnika rangiranih prema veličini ukupnog prihoda imalo je 185.853 zaposlenih koji su ostvarili 225,3 milijardi ukupnih prihoda, 12,2 milijarde dobiti nakon oporezivanja. Udio 100 najvećih po ukupnom prihodu bio je u rezultatima svih poduzetnika obveznika poreza na dobit u broju zaposlenih 19,9%, u ukupnim prihodima 31,7% i u dobiti nakon oporezivanja 35,2 posto.U 2008. godini 100 najvećih poduzetnika rangiranih prema veličini dobiti nakon oporezivanja imalo je 93.003 zaposlenih koji su ostvarili 114,8 milijardi ukupnih prihoda, 16,7 milijardi dobiti nakon oporezivanja. Udio 100 najvećih prema veličini dobiti nakon oporezivanja bio je u rezultatima svih poduzetnika obveznika poreza na dobit u broju zaposlenih 10 posto, u ukupnim prihodima 16,2 posto i u dobiti nakon oporezivanja 47,9 posto.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!
Pregled dana
Pogledaj sve