Odaberite najbolji poslovni seminara za sebe

Foto: Fotolia Foto: Fotolia

Znate li kad se održavaju jednodnevni seminari?

U tijeku su upisi na jednodnevne seminare jesen-zima 2017. koji se održavaju u Zagrebu u organizaciji Poslovnog dnevnika.

Iskoristite popust od 450 kn za rane prijave i dodatni popust za 5 ili više polaznika iz iste tvrtke na jedan ili više seminara. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Broj polaznika je ograničen.

Raspored održavanja poslovnih seminara rujan/listopad 2017. godine :

Detaljan program svih seminara možete pogledati na www.poslovni.hr/seminari/ ili nas kontaktirajte na e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

Organizator seminara: Poslovni dnevnik - Večernji list d.o.o.
Za dodatne informacije obratite nam se s povjerenjem! 
Tel: + 385 1 6326 085
e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

Sadržaj seminara:

20.09.2017. Učinkovito delegiranje i rukovođenje timom

Mnogim menadžerima, osobito onima koji su tek stupili na funkciju, najveći je izazov delegirati zadatke svom timu. Svrha seminar je naučiti i znati primijeniti pravilne tehnike i stilove upravljanja zaposlenicima kako bi se postiglo efikasnije postizanje ciljeva i rasterećenje od mikro-menadžerskih operacija. Koje su teme:

 • što je upravljanje?
 • uspješan razvoj zaposlenika i stil vođenja
 • delegiranje kao alat razvoja članova tima
 • što (ne) treba delegirati, kako i kada?
 • proces delegiranja, prepreke i tipične greške
 • upravljanje zaposlenicima pomoću ciljeva
 • delegiranje i efikasno upravljanje vremenom
 • delegiranje i povratna informacija zaposlenicima o učinku

Nakon ovog seminara menadžeri će razviti svoju vještinu upravljanja zaposlenicima i timom, efikasnijeg upravljanja vremenom i procesom procjene učinka zaposlenika. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

21.09.2017. Trening izvrsnosti TM za menadžere

Ukoliko ste manager ili lider, ovaj jednodnevni trening pružit će Vam podršku u ostvarenju Vaše osobne izvrsnosti. Naučite:

 • planirati i postavljati ciljeve
 • kvalitetno i brzo donositi odluke i rješavati probleme
 • upravljati svojom motivacijom, energijom, emocijama i oslobodite kreativnost
 • Podignite razinu samopouzdanja i mentalne čvrstoće
 • Poboljšajte fokus i koncentraciju
 • Budite proaktivni i produktivni
 • Postignite vrhunske rezultate

Kroz primjenu praktičnih, iskustveno dokazanih metoda omogućavamo Vam postizanje vrhunskih rezultata, uz očuvanje osobnog integriteta i ravnoteže. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

26.09.2017. Pregovaranje - vještine uspješnog pregovarača

Dobre pregovaračke vještine u poslovnom svijetu važna su pretpostavka osobnog uspjeha pojedinaca i poslovnog uspjeha kompanija. Usvojite znanja i vještine uspješnog pregovaranja sa najzahtjevnijim sugovornicima. Radionica sa konkretnim primjerima i vježbama iz prakse. Polaznici će na seminaru naučiti:

 • kako uskladiti vlastitu verbalnu i neverbalnu komunikaciju (geste,mimika,pokreti,boja glasa...)
 • kako potaknuti i ostvariti suradnju sa potencijalnim poslovnim partnerom u procesu pregovaranja   
 • kako reagirati u kritičnim situacijama kada ste izvrgnuti pritisku, inzistiranju, prljavim taktikama? 
 • taktika razmjene informacija - tri ključna koraka (aktivno slušanje, pitanja, refleksija)
 • kako utjecati na partnera u pregovorima (reci ono što želim čuti)
 • kako slušati pozorno, zatražiti pojašnjenja, izraziti svoja stajališta bez provokacija
 • kako tražiti ustupke kod pregovaranja uvjeta
 • ciljevi u pregovorima se razilaze, kako se vratiti na pravi put
 • zauzeti neutralnu poziciju i realno sagledati situaciju, graditi most razumijevanja i povjerenja
 • tri taktike ponašanja u pregovorima koje vode rješavanju problema
 • tips&tricks - korisni savjeti i praktični primjeri

Naučite ispregovarati povoljnije uvjete, veće cijene, zauzmite čvrsti stav kod pregovora jasno i odlučno poput pregovaračkog profesionalca. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

4.10.2017. Konstruktivno rješavanje sukoba i konflikta

Vještina vođenja "teških" i konfliktnih zaposlenika za menadžere. "Teški" i konfliktni suradnici predstavljaju problem za svakog voditelja, oni negativno utječu na poslovni rezultat ali i na odnose unutar tima te motivaciju ostalih zaposlenika. Koje su teme?

 • učinkovito vođenje tima
 • što su konflikti na radnom mjestu: izvorišta, vrste, dinamika i faze
 • stilovi ponašanja u konfliktima i komunikacija
 • kako spriječiti nastajanje konfliktnih situacija
 • strategije rješavanja konflikata korak po korak
 • komunikacijske tehnike i alati
 • davanje i primanje povratne informacije
 • medijacija: kako posredovati u rješavanju sukoba drugih
 • poticanje suradnje u timu

Na ovom treningu saznat ćete kako konfliktnu situaciju na poslu asertivnom komunikacijom možete vješto preokrenuti u pozitivnu suradnju. Koji su komunikacijski alati za konstruktivno upravljanje sukobima i kako postati dobar medijator. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

10.10.2017. Povećajte broj svojih dugogodišnjih kupaca

Kupci koje zadržite tijekom cijelog životnog ciklusa Vaše tvrtke ključni su za razvoj i rast poslovanja. Pokazati ćemo vam kako na jednostavan i praktičan način izračunati financijske benefite koje imate zahvaljujući vašim cjeloživotnim, idealnim kupcima i kako razraditi plan za povećanje broja dugogodišnjih klijenata. Teme seminara:

 • Tko su vaši dugogodišnji kupci
 • Kako povećati prihod prodaje
 • Njegovanje odnosa sa kupcima
 • Lojalnost kupca
 • Kako izračunati financijske benefite
 • Kako povećati broj dugogodišnjih kupaca

Radionica je namijenjena direktorima i vlasnicima malih i srednjih poduzeća, osobama u tvrtkama koje svakodnevno moraju odnositi odluke i razvijati se kao vođe u svom poslu. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

11.10.2017. Sistemski coaching za menadžere

Sistemski coaching je efikasna tehnika koja se već godinama uspješno koristi za bolje razumijevanje i rješavanje problema unutar tima, organizacije, shvaćanje skrivenih problema u komunikaciji i odnosima te izradu plana intervencija. Teme:

 • Zakonitosti funkcioniranja Vašeg sustava
 • Rješavanje problema unutar tima/odjela
 • Problemi u komunikaciji unutar sustava
 • Izrada plana intervencije u konfliktnim situacijama
 • Donošenje odluka i odabir najboljih ishoda
 • Odnos između članova tima
 • Izrada sistemske ploče
 • Razvoj managerskih planova

Svaki menadžer, da bi bio uspješan, mora upoznati funkcioniranje vlastitog sistema, kako bi mogao bolje donositi odluke, bolje planirati i uspješno rješavati probleme unutar tima i organizacije. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

12.10.2017. Leadership za mlade menadžere -  Delegiranje, motiviranje i rukovođenje

Sveobuhvatan trening za uspješno vođenje zaposlenika posebice kreiran za mlade menadžere. Naučiti ćemo:

 • Što je potrebno za uspješan razvoj zaposlenika
 • Koji su stilovi vođenja
 • Proces delegiranja zadataka, prepreke i tipične greške
 • Motivacija i tehnike motivacije u praksi
 • Uzroci (ne)motiviranosti članova timova
 • Materijalna i nematerijalna motivacija
 • Utjecaj nagrade i kazne na motivaciju zaposlenika
 • povratna informacija: motiviranje pohvalom i konstruktivnom kritikom
 • konflikti na radnom mjestu, strategije rješavanja konflikata korak po korak

Koristeći najbolje stilove rukovođenja i pravilne tehnike upravljanja zaposlenicima i vi možete biti vrhunski manager. Garantiramo veću produktivnost, timski rad i ostvarenje ciljeva kompanije. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

16.10.2017. 5 alata za upravljanje nabavom i zalihama

Zalihe se često pretvaraju u dugotrajnu imovinu. Teško ih prodajemo, zauzimaju značajan dio skladišta, utječu na pogoršanje likvidnosti i često su uzrok značajnih poremećaja u poslovanju. Kako upravljati zalihama na način koji će povećati njihov obrtaj i smanjiti njihovu razinu u skladištu? Kako koordinirati odjele prodaje i nabave kako bi zajedničkim djelovanjem došli do pozitivnog novčanog toka? Sadržaj radionice:

 1. ABC/XYZ analiza u upravljanju zalihama
 2. EOQ model 
 3. Balanced Score Card 
 4. Kaizen u upravljanju zalihama
 5. Postavljanje semafora odlučivanja

Naučite primijeniti 5 najefikasnijih alata kako bi upravljanje zalihama značajno i pozitivno utjecalo na profitne ciljeve poduzeća. Pridružite nam se na radionici. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

17.10.2017. Upravljanje prigovorima i pritužbama kupaca

Kupac može i ne mora biti u pravu, ali jedini ispravan način za učinkovito upravljanje nezadovoljnim kupcima je primjerena i adekvatna komunikacija. Veoma je bitno da odgovorite na svaki prigovor. Na edukaciji ćemo naučiti:

 • kako profesionalno upravljati prigovorima,
 • kako uspješno spriječiti nastajanje pritužbi,
 • kako brzo i učinkovito riješiti prigovore,
 • kako ostvariti jasnu verbalnu komunikaciju,
 • kako se nositi sa stresnim situacijama,
 • što napraviti kad dođe do konflikta,
 • najpraktičnija rješenja, primjeri i vježbe.

Ključ uspješnog upravljanja prigovorima i pritužbama kupaca je prilagodba komunikacije različitim tipovima kupaca kako bi uz minimalan napor dobili maksimalan učinak, bez ulaženja u konflikt sa nezadovoljnim kupcima. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

18.10.2017. Upravljanje radnim učinkom zaposlenika

Nagrađivanje, razvoj i motivacija zaposlenika. Kako dobiti maksimum od svakog zaposlenika? Kako mjeriti i evaluirati radni učinak? Kako postaviti zaduženja i odgovornost zaposlenicima?   Kako motivirati i nagraditi zaposlenike? Koje teme možete očekivati:

 • Što je sustav upravljanja radnim učinkom?
 • Povezanost strategije s ciljevima zaposlenika
 • Što su ciljevi, kompetencije i standardi
 • Kako kvalitetno postaviti ciljeve i kako pratiti (mjeriti) njihovu realizaciju
 • Kako dati i kako primiti povratnu informaciju
 • Kako voditi evaluacijske razgovore
 • Nagrađivanje te razvoj karijere zaposlenika
 • Kompetencije rukovoditelja za uspješno upravljanje radnim učinkom
 • Trendovi u upravljanju radnim učinkom

Kvalitetan sustav upravljanja radnim učinkom donosi višestruke dobrobiti cijeloj organizaciji. Vaši zaposlenici predstavljaju Vašu tvrtku. Vaš uspjeh ovisi upravo o njima. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.  

15.11.2017. Kako uspješno motivirati zaposlenike

Zašto neke zaposlenike moram stalno „gurati“ da naprave posao kvalitetno i na vrijeme? Kako to da neki zaposlenici rade loše, premda imaju veću plaću? Mnogi menadžeri gube vrijeme i novac nepotrebno, jer se stalno moraju „baviti“ s problematičnim zaposlenicima i „gasiti požare“, umjesto da se bave onim čime bi stvarno trebali. Koje su teme?

 • Što (de)motivira vaše zaposlenike za posao?
 • Menadžerski stil upravljanja i kako utječe na motivaciju zaposlenika
 • Materijalna i nematerijalna motivacija
 • Utjecaj nagrade i kazne na radnu motivaciju
 • Sukob generacija i što motivira mlade/stare zaposlenike?
 • Motiviranje SMART ciljevima
 • Motiviranje pohvalom i konstruktivnom kritikom
 • Motiviranje razvojem kompetencija zaposlenika

Naučite kako motivirati sebe, imati produktivne i efikasne zaposlenike, uspješnu poslovnu komunikaciju koja će vam osigurati vrhunske rezultate na tržištu. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

13.09.2017. NLP Komunikacija s ljutim i "teškim" klijentima ODRŽANO novi termin 11.11.2017.

U svakodnevnom poslovanju susrećete se sa ljutim i teškim klijentima? Oni troše vašu energiju, zahtijevaju dodatan angažman te koriste ljutnju kao sredstvo manipulacije. Što ćemo naučiti:

 • Upravljati vlastitim emocijama kada smo „napadnuti“
 • zaštiti sebe i efikasno riješiti situacije kad je klijent ljut
 • brzo i efikasno smiriti ljutog i “teškog” klijenta
 • što je zabranjeno reći ljutom klijentu
 • umijeće postavljanja pitanja kojima dobivamo željeni odgovor
 • kako ljutog i teškog klijenta „pretvoriti“ u kooperativnog
 • vještine aktivnog slušanja koje doprinose smanjenju konflikta u komunikaciji
 • jezični obrasci koji omogućavaju da svaku situaciju okrenemo u svoju korist

Cilj treninga je naučiti polaznike novim vještinama, voditi komunikaciju sa teškim klijentima profesionalno, uvjerljivo i odlučno. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

ISKUSTVA POLAZNIKA

 • "Predavačica je odlična, sadržaj potkrjepljuje primjerima; dinamičan trening."
 • "Dobila sam nove spoznaje i informacije koje ću moći primjenjivati u svom poslu."
 • "Seminar je ispunio sva moja očekivanja."
 • "Predavačica je krajnje opuštena i spontana."
 • "Zanimljiv i lako pamtljiv sadržaj. Dobro sam se zabavila."
 • "Danas je puno stresa, svima bi bilo lakše kad bi se primjenjivale ove metode i tehnike."
 • "Veoma dobro osmišljen koncept i koristan."
 • "Pohvale za individualan pristup i rad sa polaznicima."
 • "Iskusna predavačica pozitivnog stava."
 • "Vrhunski trening, vrhunske trenerice."
 • "Izvrstan trening, više od očekivanog, prijenos znanja i predavač za pohvalu."

 

 

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Nemaš korisnički račun? Registriraj se ovdje! Prijavi se ovdje!