Leasing društva naplaćuju do 14 različitih naknada, evo usporedbe radi lakšeg snalaženja

Autor: Ana Blašković , 21. veljača 2023. u 13:00
Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe/G. Jelavić/PIXSELL

Regulator zatražio transparentni popis nameta svih leasing društava.

Potaknuta skandalom i žestokim kritikama na svoj račun nakon što je otkriveno da je većina leasing kompanija na štetu klijenata mijenjala kamatne stope ili zaračunavala naknade gotovo 12 godina, a većina potraživanja na kraju je završila u zastari, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) odlučila je ‘puhati na hladno’.

Regulator je izradio usporedni prikaz naknada svih leasing društva na jednom mjestu, dostupan na internetskim stranicama Hanfe kako bi doprinio “povećanju transparentnosti na leasing tržištu i dodatnoj zaštiti primatelja leasinga koji imaju status potrošača”. Pregled naknada odnosi se samo na financijski, ne i operativni leasing.

Kreativna lepeza
Usporedba, koja vuče paralele s HNB-vim sličnim prikazima uvjeta kreditiranja u bankama, pokazuje kreativnost domaćih leasing društava po pitanju naknada. I sama Hanfa primjećuje da se “društva međusobno razlikuju prema broju, vrsti i visini naknada koje obračunavaju potrošačima”.

4

vrste najmanji je broj nameta koji društva obračunavaju

Broj naknada, ovisno o leasing društvu, kreće od četiri do čak 14 naknada, a regulator napominje da samo neka društva “točnije njih četiri, obračunavaju naknadu za sklapanje ugovora ili, primjerice, naknadu za prijevremenu otplatu”. Dakle, lepeza uključuje naknade za sklapanje i/ili izmjenu ugovora, naknadu za izradu informativnog izračuna vrijednosti ugovora, prijevremenu otplatu, raskid ugovora, odjavu objekta leasinga.

Pod ‘kaznama’ se naplaćuju naknada za nedostavljanje ugovorne dokumentacije, naknada za više prijeđene kilometre, za kašnjenje s povratom objekta leasinga, ali i za kašnjenje s njegovim preuzimanjem. Tu je i naknada za usluge povezane s registracijom objekta leasinga (ako ih primatelj leasinga sam ne obavi), za ugovaranje police osiguranja, za obradu odštetnog zahtjeva, i još niz drugih.

Stavljajući usporedni prikaz naknada svih leasing društava na jedno mjesto Hanfa se nada povećati transparentnost na tom segmentu financijskog tržišta ističući da je time “omogućen jasniji uvid u vrste i visinu naknada koje društva zaračunavaju te potrošačima može olakšati odluku prilikom odabira leasing društva”.

Naknade su grupirane prema vrsti pri čemu su nazivi ujednačeni radi lakše usporedivosti i pregleda tržišta, a prikazane su naknade za 12 leasing društva koja sklapaju ugovore o financijskom leasingu s potrošačima, dok se ti uvjeti ne odnosne na pravne ni fizičke osobe koje sklapaju ugovore o operativnom leasingu.

Jasno i transparentno
Regulator poručuje da je “usporedni prikaz naknada napravljen s obzirom na ranije aktivnosti Hanfe koja je u 2022. kod svih aktivnih leasing društava provela nadzor obračuna naknada koje se zaračunavaju primateljima leasinga tijekom trajanja ugovora o leasingu”. Tada su kod 13 društava utvrđene nepravilnosti koje su se odnosile na nedovoljnu jasnoću ugovornih odredbi, kao i neusklađenost s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju.

Leasing društvima Agencija je naložila izmjenu cjenika naknada i općih uvjeta ugovora da oni budu “jasni i transparentni” i naložila da navedu sve vrste naknada koje klijenti, odnosno primatelji leasinga, potencijalno mogu platiti tijekom trajanja ugovora, njihovu visinu i način obračuna.

“U skladu sa zahtjevima Hanfe i Zakonom o potrošačkom kreditiranju cjenici su adekvatno izmijenjeni te objavljeni na internetskim stranicama leasing društava, čime je komunikacija i transparentnost prema potrošačima dodatno povećana”, navode iz Hanfe. 

Komentirajte prvi

New Report

Close