Putokaz za delikatne menadžerske odluke

Autor: Vlatka Sakar , 31. kolovoz 2015. u 22:01
Na osnovi računa dobiti i gubitka donose se odluke o rezanju nekih troškova, dodatnom ulaganju u promociju, kreditnim politikama, cijenama proizvoda...

Račun dobiti i gubitka za proteklo razdoblje može biti dobar temelj za planiranje, ali na osnovi njega nikako se ne mogu predvidjeti budući prihodi i rashodi.

Račun dobiti i gubitka ima vrlo veliku ulogu u svakodnevnom životu menadžera.

Krajem godine se prihodi i rashodi te dobit po proizvodima, odjelima i segmentima projiciraju i objedinjuju u budžet. Ostvareni se rezultati uspoređuju s planiranim, izračunavaju se razlike, analiziraju uzroci odstupanja te poduzimaju korektivne akcije kao što su novo zapošljavanje, otpuštanje i nagrađivanje osoblja i unapređenje ili zamjena operativnih menadžera. Na osnovi računa dobiti i gubitka donose se delikatne odluke o "rezanju" nekih troškova, o dodatnom ulaganju u promociju, napuštanju nekih proizvoda, odluke o kreditnim politikama, kasa skontu, cijenama proizvoda, promotivnim akcijama i slične operativne odluke.

Račun dobiti i gubitka za proteklo razdoblje može biti dobar temelj za planiranje, ali na osnovi njega nikako se ne mogu predvidjeti budući prihodi i rashodi. Neto dobit ne znači novac. Račun dobiti i gubitka temelji se na načelu nastanka poslovnog događaja. Dakle, pri isporuci robe i fakturiranju, klijentu nastaje prihod, makar klijent taj račun nije i još neko vrijeme i neće platiti. Dakle imamo prihod (uz odbitak troškova i dobit), a nemamo novčani priliv. Ili, amortizacija umanjuje dobit, a nije došlo do odliva sredstava.

 

3formata

računa dobiti i gubitka predstavljeno je u ovom izdanju Male škole financija

Formati i njihova namjena 
Format računa dobiti i gubitka ovisi o prisilnosti izrade (dobrovoljno ili zakonski), o industriji u kojoj društvo djeluje, o politikama vlasnika i menadžmenta, o zahtjevima korisnika. Razlika je uglavnom u klasifikaciji i prezentaciji stavaka (neki su formati detaljniji, neki sažetiji). Račun dobiti i gubitka kao i bilanca prikazuje iznose za tekuću i prethodnu godinu, dakle 2 kolone. Račun dobiti i gubitka za tekuću i prethodnu godinu mora biti usporediv, odnosno napravljen na konzistentnoj osnovi.

Jedan od formata je godišnji financijski izvještaji koje objavljuje FINA. Hrvatski zakon propisuje minimalne pozicije za potrebe javne objave za velike i male poduzetnike. Postoji i račun dobiti i gubitka društva u "međunarodnom" formatu. Za potrebe prikaza po MSFI (međunarodnim standardima financijskog izvještavanja) izračunava se i kategorija sveobuhvatne dobiti koja se nastavlja na račun dobiti i gubitka. Cijeli izvještaj zove se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.

Za interne potrebe
Postoji i račun dobiti i gubitka za interne potrebe odnosno za potrebe upravljačkog računovodstva. Svako društvo određuje format računa dobiti i gubitka za interne potrebe. Npr. u Americi i Britaniji se u računu dobiti i gubitka od prihoda oduzimaju troškovi prodanih proizvoda, dobije se bruto dobit, zatim se oduzimaju opći troškovi da bi se dobila dobit prije oporezivanja. Kod troškovnog računovodstva od operativnog prihoda po odjelu odbijaju se njegovi direktni troškovi odjela da bi se dobila bruto dobit odjela, zatim se odbijaju operativni zajednički troškovi da bi se dobila dobit prije fiksnih troškova i na kraju se odbijaju fiksni troškovi i dobije se dobit prije oporezivanja.

Račun dobiti i gubitka njemačkog govornog područja polazi npr. od prihoda profitnih centara od kojih oduzima direktne troškove profitnih centara da bi se dobila marža kontribucije pojedinog profitnog centra, a nakon toga se odbijaju indirektni troškovi i dobije se dobit prije oporezivanja. U računima dobiti i gubitka za interne potrebe pojavljuje se i kategorija EBITDA koja znači "Earnings Before Interest Tax and Depretiation and Amortisation" odnosno dobit prije financijskih prihoda i rashoda, prije poreza i prije amortizacije (mi imamo samo jedan izraz dok u je u engleskom razdvojena amortizacija materijalne i nematerijalne imovine). EBITDA odnosno ta razina dobiti često je osnovica za mjerenje uspješnosti menadžera. Postoje i drugi formati ovisno o potrebama poslovnog subjekta. 

Dragocjen 'alat'

Račun dobiti i gubitka u povijesnoj ili projekcijskoj dimenziji jedan je od najvažnijih instrumenata kontrole i upravljanja poslovanjem. Njime se koriste i vanjski korisnici (bankari i ulagači) u okviru standardnog seta financijskih izvještaja. Račun dobiti i gubitka najvažniji je element upravljačkog računovodstva koje je detaljnije obrađeno u poglavlju Upravljačko računovodstvo. Osim za interne potrebe kontrole i upravljanja, račun dobiti i gubitka može poslužiti i za komparativnu analizu vlastitog društva s društvima iz iste branše. Račun dobiti i gubitka služi i za ocjenu boniteta potencijalnih partnera (kupaca i dobavljača) kao i u mnoge druge svrhe.
 

Komentirajte prvi

New Report

Close