Ovo su promjene u Pravilniku o porezu na dohodak za koje trebate znati

Autor: Mazars Cinotti , 12. siječanj 2015. u 10:34
Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nakon što je objavljen Pravilnik o izmjenama, određene odredbe zakonskih promjena su postale jasnije.

Nakon što je objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, određene odredbe zakonskih promjena su postale jasnije. Osim toga, najzanimljiviji dio za poduzetnike jest i potvrda da se kamate po osnovi davanje zajmova poduzećima neće više oporezivati po stopi od 40%.  Više o svemu pročitajte u nastavku.

Primici za pokriće materijalnih troškova pri dodatnom obrazovanju

Porez na dohodak ne plaća se na ukupni iznos primitaka koji se kao bespovratna sredstva fizičkim osobama isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj.

Navedeno mora biti u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane i smještaja, te za realizaciju projektnih aktivnosti koje prijavljuju fizičke osobe. Primici se u ovom slučaju isplaćuju poslijediplomantima, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima.

Iznos do kojeg se mogu neoporezivo isplatiti ti primici utvrđuju tijela akreditirana u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj putem kojih se isplaćuju ti primici.

Terenski dodatak

U dijelu definiranja terenskog dodatka, nadodane su odredbe koje su iznesene u nastavku.

Radom na terenu smatra se i sudjelovanje radnika u razvojno – istraživačkim transferima znanja čiji je cilj osmišljavanje i unaprjeđivanje proizvoda i poslovnih rješenja vezanih uz djelatnost poslodavca, kao i verifikacija, integracija i implementacija poslovnih rješenja koji su proizvod poslodavca, te ukoliko su ti poslovi u opisu radnog mjesta radnika.

Obveza za vođenje poslovnih knjiga za iznajmljivače stambenih prostora

U odnosu na razdoblje prije promjene, od 1.1.2015. godine će fizičke osobe koje ostvaruju primitke od iznajmljivanja, pod određenim uvjetima morati voditi poslovne knjige.

Fizička osoba koja po osnovi davanja u najam odnosno zakup nekretnina i pokretnina, prijeđe iznos primitaka od 230.000,00 HRK u toku kalendarske godine, dohodak obvezno utvrđuje u okviru samostalne djelatnosti i to za ukupnu imovinu koju je dao u zakup ili najam.

Drugim riječima, ukoliko fizička osoba vrši iznajmljivanje stambenog prostora drugoj fizičkoj osobi i u toku godine prijeđe 230.000,00 HRK, mora voditi poslovne knjige kao što to rade obrtnici, odnosno osobe koje se bave samostalnom djelatnosti.

Uzdržavani članovi

Od 1. siječnja 2015. mijenja se prag po kojem se netko smatra uzdržavanim članom i kao takav može biti na PK kartici osobe koja ga uzdržava. Dosadašnjih 11.000,00 HRK povećava se na 13.000,00 HRK.

Konkretno, uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom, smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici ne prelaze 13.000,00 kuna na godišnjoj razini.

Predujam poreza na dohodak od samostalne djelatnosti

Predujam poreza na dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje se i plaća na temelju podataka u podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

Tako utvrđeni predujmovi poreza na dohodak od samostalne djelatnosti vrijede do podnošenja porezne prijave za slijedeće porezno razdoblje.

Kapitalni dobitak – fifo metoda

Pravilnikom je propisano da porezni obveznik koji ostvaruje dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, obvezan voditi evidenciju istovrsne financijske imovine po metodi uzastopnih cijena (FIFO). Na isti način evidenciju vode i društva za upravljanje i osobe koje temeljem ugovornog odnosa upravljaju financijskom imovinom poreznog obveznika.

Primjena metode FIFO odnosno metode »prvi ulaz-prvi izlaz« podrazumijeva da porezni obveznik pri nabavi određene financijske imovine u evidenciju unosi cijene i količine te imovine prema datumu nabave odnosno prema vremenskom slijedu. Pri otuđenju te imovne, za nabavnu vrijednost (cijenu) te imovine, uzima onu cijenu koja je bila prva evidentirana i koristi je do iskorištenja količine imovine nabavljene po to cijeni.

Porezna ušteda

Sukladno zakonskim promjenama, primici od kamata koji podliježu oporezivanju od 1.1.2015. godine su, međuostalim, i primici od kamata po osnovi danih zajmova.

U situaciji kada su vlasnici poduzeća davali zajmove društvima, prilikom eventualnog obračunavanja i isplaćivanja kamate, ista je oporezivana sa 40%. Prema izmjenama Pravilnika, proizlazi da je sada situacija da se ista kamatna stopa oporezuje po 12%.

Sukladno svemu navedenom, proizlazi da će, u svrhu porezne optimizacije, vlasnicima biti isplativo financirati poslovanje tvrtke kroz odobravanje zajma istoj, te obračunavanju i isplati kamata.

 

Mazars Cinotti Audit, Mazars Cinotti Consulting i Mazars Cinotti Accounting su specijalizirana društva koja počivaju na principima profesionalnosti, te pružanja vrijednosti za novac našim klijentima.

Društva Mazars Cinotti su specijalizirana za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivamo cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjedujemo potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja (www.mazars.hr i www.mazars.com).

Tekstovi su informativnog karaktera te se isti ne bi trebali koristi za donošenje poslovnih odluka.

Komentari (1)
Pogledajte sve

baš bi tu dobro došao i neki link.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_157_2977.html

ako sam dobro shvatio za porez od kapitalnih odbitaka tu imamo dvije bitne informacije.

jedna je da se ne smatraju dohotkom primici od prodaje dionica kupljenih prije 1.1.2016.

druga je kako mi se ovako brzinski čini da se po stopi 12% plaća samo predujam i da to nije konačan porez nego se konačna stopa utvrđuje ovisno o razredu u koji taj dohodak uđe u godišnjoj prijavi.

New Report

Close