Sudski vještaci za telekomunikacije pozdravljaju odluku Hakoma u sporu H1-HT

Autor: Bernard Ivezić , 10. ožujak 2013. u 22:01
Hoće li konačnu presudu u sporu dva telekoma donijeti sudovi?

Regulator je u ovom sporu zaštitio slabijeg operatera što je dobro za tržište i korisnike, kaže zagrebački vještak Đuro Lubura.

Dok tržišni igrači iz drugih industrija koje nemaju vlastite regulatore svoje međusobne probleme moraju riješiti na vrlo sporim hrvatskim sudovima, sukob između Hrvatskog telekoma i H1 telekoma ekspresno se riješava pri regulatoru Hakomu i stoga izaziva veliko zanimanje.

K tome i kontraverze, jer Hakom, iako nadležan za rješavanje svih regulatornih sporova u telekomunikacijama, ovoga puta rješava spor koji počiva na naplati potraživanja.Poslovni dnevnik stoga je u kratkoj anketi o ovom presedanu zatražio mišljenje niza stalnih sudskih vještaka za telekomunikacije.Đuro Lubura, sudski vještak iz Zagreba kaže da odšteta u isporuci veleprodajnih usluga HT-a nije novost. "Regulator je u ovom sporu zaštitio slabijeg operatera što je dobro za tržište i korisnike, a konačni rasplet će zasigurno dati sudovi unatoč tome što je odluka Hakoma argumentirano obrazložena", kaže Lubura.Dodaje da je također činjenica da su alternativni operateri jako zaduženi i da su na ovaj način samo dobili novi oblik kredita i to s najvišom zateznom kamatom.Danijel Mileta, sudski vještak iz Šibenika, koji je prije radio i kao državni tajnik za telekomunikacije, kaže da je za očekivati još sličnih slučajeva, jer je većina alternativnih operatera u financijskim dubiozama.

Navodi da su penali HT-u jasno propisani i u skladu s EU regulativom."Jedino što može biti dvojbeno je koliko duboko regulatorove odluke, kojima štite tržišno natjecanje i omogućuju ravnopravniju utakmicu, mogu zadirati u provođenje financijskih zakona, osobito onog o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi", ističe Mileta. Kaže da je zato dobro što je ta odluka Hakoma označena kao privremena dok se ne utvrdi činjenično stanje.Saša Aksentijević, sudski vještak iz Rijeke, smatra da je regulator postupio ispravno."Budući da se već duže vrijeme na našem telekom-tržištu koje ulazi u zrelu fazu odvija konsolidacija, nije za isključiti niti jednu motivaciju glavnih protagonista, te smatram da je Hakom postupio ispravno i u skladu sa svojim ovlastima", kaže Aksentijević. Pojašnjava da se u ovom sporu preklapaju nadležnosti sedam zakona te da se stoga i HT i H1 opravdano pozivaju na pojedinačne odredbe koje im idu u korist.

"Upravo zato ne smije se zaboraviti širi okvir, odnosno misija regulatora da štiti tržišno natjecanje, stvara prostor za inovacije i štiti interese korisnika kroz širi i raznolikiji izbor usluga po prihvatljivim cijenama", kaže on te ističe da je regulator zbog toga zaštitio korisnike i posredno slabijeg operatera "dok HT i H1 pravnim putem ne razriješe međusobna potraživanja".Vladimir Njegovan, sudski vještak iz Zagreba smatra pak da se Hakom trebao ograničiti na reguliranje tehničkih uvjeta poslovanja operatera."Čini mi se da se Hakom rizično upustio u presuđivanje jednog uobičajenog financijskog spora između dva trgovačka društva pod krinkom zaštite korisnika", pojašnjava Njegovan.Ističe da reakcija Hakoma otvara brojna pitanja. Od toga da li je stavio H1 telekom u povlašten položaj u odnosu na ostale operatere preko toga što je natjerao HT da plati kaznu za kašnjenje u isporuci usluga ako je takvo kašnjenje sporno, te konačno je li uopće posao Hakoma prosudba u financijskim sporovima.

Regulativa

Novo upozorenje

Nakon što je na zahtjev regulatora Hakoma Hrvatski telekom odblokirao račun H1 Telekoma, inspektor elektroničkih komunikacija pri regulatoru Željko Kandučar upozorio je HT da ipak nije u cijelosti ispoštovao odluku regulatora. Upozorava se da HT nije isplatio odštetu H1 Telekomu za kašnjenje u isporuci usluga.

Komentirajte prvi

New Report

Close