‘Velike tvrtke prepoznaju nove rizike, poput cyber prijetnji’

Autor: PD VL native tim , 28. travanj 2022. u 21:58
Andrej Krvavica/Marsh Hrvatska

Marsh Hrvatska, jedini hrvatski broker notificiran u svim zemljama EU, najavio je corporate insurance segment o čemu govori čelni čovjek Andrej Krvavica.

Recite nam više o corporate insurance segmentu u Marsh Hrvatska.

Marsh Hrvatska bilježi izniman rast posljednje tri godine te se pokazala potreba za formiranjem odjela po specijalnostima osiguranja što je uobičajeno za sve veće Marsh urede u svijetu. Corporate segment je “first point of contact” za klijente te rukovodi s cjelokupnim “accountom”, odnosno sukladno potrebama rukovodi s ostalim odjelima po vrstama osiguranja. Corporate insurance segment služi za rukovođenje velikim klijentima gdje poseban tim stručnjaka, sa mnom na čelu, ima pokrivene sve vrste osiguranja.

Zašto je ugovaranje preko brokera sve učestalije u Hrvatskoj? Tko koristi brokera kada govorimo veličini društva u Hrvatskoj?

Broker u osiguranju zastupa i štiti interes klijenta. Na inozemnom tržištu usluge brokera u osiguranju su odavno prepoznate te se taj trend pozitivno preslikava na naše tržište. Sve učestalije društva prepoznaju kvalitetu brokera koji kroz svoje profesionalne usluge sagledava detalje poslovanja, prepoznaje potrebna pokrića, kreira program, analizira ponude i uvjete osiguranja, svojim savjetom jamči za kvalitetan opseg pokrića te prati cijelo izvršenje ugovora i upravlja štetama.

Ranije su brokera koristila uglavnom inozemna društva koja posluju u Hrvatskoj, ali bilježimo trend i kod domaćih društva neovisno o veličini. Preporuka je da sva društva koriste brokerske usluge kako bi optimizirali svoja osiguranja te pametno upravljali osigurljivim rizicima, ali kod velikih društava izraženija je potreba za brokerom zbog velike izloženosti u odnosu na opseg poslovanja.

Zašto je rizično ako osiguranje društva ugovaraju sama?

Društva koja sama ugovaraju osiguranje se susreću s redovnim komercijalnim uvjetima, neovisno o tome odgovara li navedeno djelatnosti i izloženosti. Broker prepoznaje zahtjeve, identificira potrebna pokrića i dogovara s tržištem potreban osigurateljni opseg u interesu klijenta. Druga vrlo bitna činjenica je da klijent izravnim ugovaranjem sam odgovara za manjkavosti programa i eventualne pogreške, dok broker ima zakonsku obvezu ugovaranja police osiguranja od profesionalne odgovornosti na najmanje 2 milijuna eura agregatno u godini dana čime društvo posredstvom brokera dodatno čuva svoju bilancu.

Koji se rizici uobičajeno osiguravaju, a koji su novi?

Uobičajeno se ugovara osiguranje imovine, odgovornosti, nezgode i vozila, ali se potrebe za osiguranjima šire sukladno poslovanju klijenta te nerijetko klijenti ne ostaju samo na “tradicionalnim” vrstama osiguranja. Novi rizici su svakako Cyber osiguranje s obzirom na veću izloženost informatizacijom poslovanja, osiguranje od odgovornosti menadžera, ali i profesionalne odgovornosti koje su obavezne za poslovanje na međunarodnim tržištima.

Prošlo je dvije godine od prvog potresa. Kakvi su trendovi u osiguranju, kako tržište po tom pitanju diše?

Posljednjih godina bilježi se trend ugovaranja osiguranja od rizika potresa i povećavanja limita, ali i potreba za ispravnim definiranjem načina osiguranja i obračuna štete. Upravo u ovom dijelu se najviše očituje potreba za brokerom kako bi se definirao način osiguranja i kako bi se ostvarila prava iz osiguranja prilikom štetnog događaja. Nažalost, većina osiguranika nije adekvatno osigurana za rizik od potresa i time se stvorilo nezadovoljstvo kod ostvarivanja prava na osigurninu te iz navedenog razloga preporučujem svim subjektima da definiraju opseg i način osiguranja.

Plasiraju li se hrvatski rizici i na međunarodno tržište ili samo na domaće?

Ulaskom Hrvatske u EU, omogućilo se plasiranje rizika na EU tržište, što je uvelike pomoglo kod osiguranja rizika koje domaći osiguratelji nisu mogli ponuditi u vlastitoj retenciji. Velik broj rizika se plasira na međunarodno tržište izravno bez izdavanja polica osiguranja od domaćih osiguratelja, poput osiguranja od odgovornosti menadžera, Cyber osiguranja i drugih specijaliziranih vrsta osiguranja. Broker koji je notificiran za poslovanje i u drugim zemljama EU ima mogućnosti plasirati rizik izravno s osigurateljima u Europi i time smanjiti troškove.

Također, broker koji je registriran i za poslove reosiguranja ima više opcija kod plasmana rizika s obzirom na to da može kreirati panel reosiguranja i lokalnih kapaciteta osiguranja, odnosno zbroja kapaciteta u suosiguranju čime pronalazi optimalno rješenje za svog klijenta.

S kojim društvima surađujete? Posluju li i u drugim državama? Kako u tom slučaju jamčite da su i tamo adekvatno osigurani?

Marsh Hrvatska surađuje s međunarodnim društvima koje posluju u Hrvatskoj, ali i s velikim domaćim društvima koje posluju izvan Hrvatske. Posljednjih godina proširili smo svoj portfelj na velika hrvatska međunarodna društva te smo se time profilirali u prvog brokera iz Hrvatske koji kreira međunarodne programe osiguranja i plasira rizik u Europi. Marsh Hrvatska osim što je jedini hrvatski broker notificiran u svim zemljama EU, dodatno ima i mrežu lokalnih ureda u svakoj zemlji čime pruža usluge izravno svojim klijentima za svaku zemlju i time jamči profesionalnu brokersku uslugu.

Lokalni uredi pružaju nam kvalitetnu i pravodobnu informaciju o dobrim lokalnim standardima, legislativi i pomoći oko šteta. Ovim se Marsh Hrvatska izdvaja od drugih brokera na našem tržištu te je uvijek spreman brzo i primjereno odgovoriti na zahtjeve klijenta koji posluju izvan Hrvatske.

Što znači master osigurateljni program i koji su njegovi benefiti?

Master programi prilagođeni su društvima koje posluju u inozemstvu te se jedinstvenom zajedničkom policom osiguranja obuhvaća jednaka osigurateljna zaštita, dijeljeni limiti i uvjeti osiguranja za sve zemlje. Za zemlje izvan EU zahtijeva se da su lokalne police u skladu sa zakonskim zahtjevima osiguranja pojedine zemlje te osiguravaju zaštitu izloženosti u skladu s lokalnim zakonima. Benefiti su adekvatnost limita osiguranja, standardizacija opsega pokrića i uvjeta osiguranja, jedinstveni datum obnove, manji štetni rezultat i konkurentnija premija.

Kakve su vaše procjene izazovnog razdoblja pred nama koje se najavljuje, a vezano uz tržište osiguranja?

Procjene na svjetskoj razni su da će tržište osiguranja rasti u narednom razdoblju te da će premije osiguranja rasti s tržištem. Pozitivno je da sve više klijenata prepoznaje potrebu za kvalitetnim i optimiziranim vrstama osiguranja koje će zaštiti njihovo poslovanje u slučaju štetnih događaja, a pritom se brokerska usluga uvelike izdvaja kao prijeko potrebna u identificiranju rizika i adekvatnom programu osiguranja. Vjerujemo da će osiguratelji prisutni na domaćem tržištu prepoznati trendove te prilagoditi svoje uvjete sukladno potrebama klijenata.

S jedne strane imamo “tradicionalne” vrste osiguranja kojim je potrebno osvježenje i individualan pristup kreiranju opsega pokrića, a s druge strane kreiranje novih osigurateljnih programa po uzoru na međunarodne trendove za specijalizirane vrste osiguranja poput Cyber osiguranja i profesionalnih odgovornosti.

* Sadržaj omogućio Marsh

New Report

Close