Poslijediplomski sveučilišni studiji na Fakultetu organizacije i informatike

Autor: Promo , 03. rujan 2021. u 08:16

Malo tko danas nije svjestan potrebe cjeloživotnog obrazovanja.

Doktorski studij Informacijske znanosti

FOI je prepoznatljiv po visokoj kvaliteti obrazovanja, znanstvenih istraživanja u okviru projekata kao i transfera znanstvenih te stručnih rezultata u praksu. Od početka svog djelovanja FOI je generator istraživanja i razvoja u području informacijskih tehnologija u raznim aspektima djelatnosti suvremenih organizacija, a naši doktorandi postaju arhitekti inovacija u suvremenom digitalnom društvu – poručuje prof. dr. sc. Diana Šimić, voditeljica doktorskog studija. Intenzivna suradnja s informatičkim sektorom i internacionalizacija studijskih programa visoki su prioriteti.

Doktorski studij Informacijske znanosti primjenom digitalne obrazovne tehnologije podržava postignuća studenata, uključuje studente u učenje i stvaranje sadržaja, povećava pristup obrazovanju, virtualnim zajednicama i stručnosti, potiče uključivanje studenata doktorskog studija, jača karijerno i tehničko obrazovanje. Vrlo važnu prednost doktorskog studija Informacijske znanosti predstavlja izravna poveznica znanstveno-istraživačkih aktivnosti s tržištem rada te poticanje transfera znanja i iskustva prema novim generacijama znanstvenika i kompetentnih informatičkih stručnjaka.

Malo tko danas nije svjestan potrebe cjeloživotnog obrazovanja. Postoje brojne mogućnosti da ambiciozan pojedinac unaprijedi svoje stručne kompetencije i time bude konkurentniji na tržištu rada. Upravo se u tom smjeru razvijaju specijalistički studiji na FOI-ju.

Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment poslovnih sustava (MPS)

Studij je namijenjen svima onima koji, bez obzira na to rade li u privatnom ili javnom sektoru, sudjeluju u procesima pripreme i donošenja odluka. U izvođenju nastavnih disciplina na našem specijalističkom poslijediplomskom studiju sudjeluju ugledni hrvatski profesori koji su svojim znanjem i iskustvom na raspolaganju studentima za cijelo vrijeme trajanja studija koji završava obranom završnog specijalističkog rada. Uz njih, u izvođenju nastave sudjeluju i ugledni gostujući nastavnici koji dolaze s partnerskih institucija FOI-ja, i posebni gostujući predavači, ugledni menadžeri – poručuje prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, voditelj specijalističkog studija MPS.

Znanja koja stječu polaznici studija osposobljavaju ih za rješavanje složenih problema s kojima se suočavaju donositelji odluka u privatnom i javnom sektoru. Ta znanja nužna su sastavnica najcjenjenije menadžerske kompetencije, a to je rješavanje složenih problema. Polaznici se osposobljavaju za analiziranje složenih problema, pronalaženje kreativnih rješenja za te probleme i donošenje učinkovitih odluke, te organiziranje procesa realizacije tih odluka.

Poslijediplomski specijalistički studij E-učenje u obrazovanju i poslovanju (EUOP)

Nositelj studija je Fakultet organizacije i informatike, suorganizator studija je Filozofski fakultet u Zagrebu, a studij se izvodi u suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNET.

Ovaj inovativni poslijediplomski specijalistički studij nudi cjelovitu specijalističku edukaciju iz područja e-učenja. Naglasak studija nije samo na teorijsku utemeljenost već i praktičnu primjenu e-učenja kao i popratnih tema iz područja primjene IKT-a (Web 2.0, mobilne tehnologije, multimedijski sustavi i sl.), pedagogije, strateškog planiranja i izrade strateškog plana za uvođenje e-učenja, organiziranja obrazovnih sadržaja i aktivnosti te ostalih potrebnih kompetencija – poručuje prof. dr. sc. Dragutin Kermek, voditelj specijalističkog studija EUOP. Nastavnici na studiju prepoznaju digitalne tehnologije kao glavne akceleratore promjena te njihovom primjenom transformiraju postojeće oblike učenja i poučavanja.

Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje sigurnošću i revizija IS-a (USIRIS)

Moderna ekonomija današnjice treba kvalificirane stručnjake za sigurnost, štoviše stručnjaci za informacijsku sigurnost su trenutno na popisu najtraženijih zaposlenika u svijetu. Kako bi istinski razumjeli ugroze i ranjivosti informacijskih sustava, ali i cjelokupnog poslovanja, stručnjaci za informacijsku sigurnost moraju razumjeti sve grane informacijskih tehnologija i njihov utjecaj na poslovanje. Ova struka sama je po sebi izuzetno dinamična i pokriva jako širok spektar znanja i užih specijalizacija za koje je potrebno kontinuirano ulaganje u obrazovanje i stjecanje praktičnih iskustava – ističe izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, voditeljica studija USIRIS.

Studij je koncipiran na način da svaki predmet kombinira teoriju i praksu, pa tako na studiju predaju nastavnici i stručnjaci FOI-ja te s partnerskih inozemnih visokoškolskih institucija. S obzirom da se radi o specijalističkom studiju, prenošenje stručnog znanja i iskustva polaznicima, kao i rješavanje konkretnih problema iz prakse, ključno je za ovaj studij. Polaznici studija imaju sugovornike koji su eksperti prepoznati u akademskoj zajednici, ali i u industriji pa se tako u prvi plan stavlja stjecanje kompetencija kao što su kritičko promišljanje, odlučivanje i rješavanje problema iz prakse. Osim navedenog, u nastavu studija je uključena priprema za polaganje certifikata CISSP-a. Fakultet je potpisao ugovor s (ISC)² s najvećom svjetskom udrugom stručnjaka za sigurnost informacijskih sustava s preko 150.000 članova, nositelja najprestižnijih neovisnih stručnih certifikata u ovom području.

Za više informacija

New Report

Close