Čovjek i tehnologija moraju biti u sinergiji kako bi ostvarili potencijal

Autor: PD VL native tim , 16. rujan 2020. u 22:00
OiV potiče razvoj i primjenu IoT tehnologije

OIV imaju najveći tehnološki LoRaWAN demo centar u Hrvatskoj i istovremeno podupiru domaću startup scenu u razvoju IoT usluga.

Internet stvari poznatiji pod skraćenicom IoT (Internet of Things) posljedica je težnje digitalnoj transformaciji i jedan od njenih pokretača.
Sam po sebi omogućuje da se stvari iz naše okoline koriste u punom digitalnom opsegu te je sinonim potpune iskoristivosti. Da je tome tako, jasno je i ako pokušamo definirati digitalnu transformaciju, a kažemo da je riječ o procesu prilagodbe ljudi na nove tehnologije, softvere i aplikacije te korištenje istih sa svrhom napretka.
Sve se događa kako bi se unaprijedila interakcija korisnik – proizvod, a takve postavke važno je slijediti zbog poboljšanja procesa koji transformiraju poslovanje prema digitalnom, ali i povezivanja korisnika s informacijama o proizvodima.
Kada je riječ o utjecaju na interakciju možemo govoriti i okolini življenja uopće, a na spomen okoline pod paradigmom digitalne transformacije sve zastupljeniji je i koncept pametnog grada. Grad je puno više od mjesta u kojem živimo, a naglasak na ‘pametno’ omogućuje nam efikasnije korištenje resursa i poboljšanje kvalitete života.

Pametni gradovi
“Koncept pametnog grada izuzetno ovisi o digitalnoj transformaciji. To se očituje kroz unaprjeđenje poslovnih procesa javne uprave, transparentnu digitaliziranu javnu nabavu, unaprijeđenu komunikaciju grad – građani, zatim umrežavanje gradova međusobno i njihovo prekogranično povezivanje radi razmjene iskustva, kao i na mnoge druge načine”, rekli su iz tvrtke Odašiljači i veze.
Osvrnuli su se i na pametnu industriju ili industriju 4.0, kao važnog pokretača pametnih gradova, istaknuvši kako politika primjene tehnologije u tom kontekstu omogućava čišću industriju, očuvanje okoliša, ali i ponudu kvalitetnijih proizvoda te financijsku uštedu.
“IoT tehnologija daje odgovor na mnoge ciljeve koji su postavljeni pred nas u 21. stoljeću. Radi se o smanjenju zagađenja i očuvanju okoliša, racionalnijem iskorištavanju prirodnih resursa, očuvanju zdravlja ljudi, smanjenju broja osoba izloženih riziku od siromaštva i slično. IoT je tehnologija koja omogućava da se stvari iz naše okoline iskoriste na najbolji mogući način, da se njima lakše i efikasnije upravlja i posljedično da krajnji korisnik osjeti pozitivan financijski aspekt primjene IoT tehnologije.”, dodali su iz OIV-a.
Princip tih povlastica je upravo digitalna transformacija, no kao i kod svake tehnologije i kod uvođenja njihovih postavki u društvo važno je voditi brigu o utjecaju na čovjeka. Čovjek mora prihvatiti uređaje i savladati znanja o njihovoj upotrebi kako bi te prednosti i ostvario.
”U svako vrijeme i kroz sve industrijske revolucije inženjeri su nastojali sve tehnološke proizvode prilagoditi čovjeku. To je moguće do određene mjere, do granice gdje daljnja prilagodba narušava punu funkcionalnost uređaja. Stoga se i čovjek u određenoj mjeri mora prilagoditi tehnologiji i novim uređajima i savladati znanja o upotrebi tehnologije. Smatramo da su obje prilagodbe u sinergiji – jedno bez drugog ne može funkcionirati. Stoga je prilagodba čovjeka tehnologiji u suvremenom svijetu nužna, a istovremeno ljudska spoznaja oblikuje tehnologiju”, objasnili su iz OIV-a.
S obzirom na to da se u središtu svega nalazi čovjek, prilikom razvoja bilo koje nove usluge nameće se važnim suradnja s različitim dionicima. Na raspolaganje je potrebno staviti sva dostupna znanja, ali ga primijeniti na temelju potreba društva.
Takav pristup njeguju i u tvrtki Odašiljači i veze gdje surađuju s akademskom i znanstvenom zajednicom u razvoju novih usluga te prenose sva dostupna znanja svojim korisnicima.
“Zapošljavamo mlade stručnjake od kojih primamo nova znanja i prenosimo na njih znanje i iskustvo i tako zatvaramo krug; akademska zajednica – OIV zaposlenici – korisnici – društvo u cjelini”, rekli su iz OIV-a.
Kao vodeći nacionalni infrastrukturni operator OIV potiče razvoj i primjenu IoT tehnologije kako bi značajno doprinijeli unaprjeđenju kvalitete života i poslovanju građana.
Odašiljači i veze slijede najnovije svjetske trendove razvoja IoT tehnologije, imaju najveći tehnološki LoRaWAN demo centar u Hrvatskoj i istovremeno podupiru domaću startup scenu u razvoju svojih IoT usluga.

Efikasno upravljanje stvarima
Pristup temeljen na osluškivanju potreba i integraciji znanja u društvo omogućuje im efikasan razvoj novih usluga. Jedna od posljednjih razvijenih usluga je i OIV Smartino IoT. Riječ je o višenamjenskoj platformi za internet povezanih stvari utemeljenoj na LoRaWAN (Low Power Wide Area Network) tehnologiji.
Kako objašnjavaju iz OIV-a, Smartino njihovim korisnicima omogućava efikasno upravljanje stvarima iz segmenta njihovog poslovanja putem interneta, korištenjem OIV Smartino IoT platforme.
OIV Smartino IoT platforma omogućuje korisniku da u realnom vremenu preko IoT aplikacije instalirane na računalu ili pametnom telefonu i IoT senzora postavljenih na stvarima, upravlja sa svim stvarima ili objektima s kojima to želi.
“Naši IoT senzori izmjenjuju podatke u realnom vremenu preko OIV Smartino IoT mrežne infrastrukture. Omogućili smo kriptiranje podataka od IoT senzora do mrežnog servera uz mogućnost kriptiranja od mrežnog servera do aplikacije, po želji korisnika.
OIV LoRaWAN mreža za Smartino omogućava povezivanja velikog broja senzora uz niske troškove održavanja, nisku potrošnju energije za dugotrajnu komunikaciju pri niskim brzinama i dvosmjernu komunikaciju za stalni pristup uređajima. Također OIV Smartino IoT omogućuje bežično povezivanje na nacionalnoj i regionalnoj razini”, objasnili su.
Arhitektura OIV Smartino IoT platforme idealna je za izgradnju fleksibilnih rješenja koja maksimalno iskorištavaju prednosti OIV infrastrukture da bi korisnici dobili kvalitetne, inovativne i sigurne IoT usluge.
Uz neprestan 24/7 nadzor korisnicima nude OIV Smartino IoT uslugu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, uključujući Jadransko more i područja koja nemaju internet ili priključak elektrodistribucijske mreže.

* Sadržaj omogućio OiV

New Report

Close