Odluka o odabiru se ipak ne smatra sklapanjem ugovora

Autor: Mićo Ljubenko i Tena Nagy , 21. ožujak 2024. u 13:51
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Vrhovni sud RH je u odluci Rev-2680/2019 zauzeo stav da prihvaćanjem ponude tužitelja (pravne osobe) od strane tuženika (grada) nije došlo do sklapanja ugovora o zakupu, već je nastala obveza za tuženika da s najpovoljnijim ponuditeljem sklopi ugovor o zakupu u propisanom obliku i sadržajem po kojim je prihvatio ponudu.

Kod toga tužitelj nije dostavio u spis poziv za dostavljanje ponudu u kojem bi se sklapanje ugovora uvjetovano na neki drugi način.

Kako nije došlo do sklapanja ugovora, to nije moglo doći niti do raskida ugovora, a do sklapanja ugovora nije došlo iz razloga što tužitelj nije potpisao, niti solemnizirao ugovor o zakupu koji mu je dostavio tuženik.

Naime, odredbom čl. 4. st. 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora izričito je propisano da ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku, a kada ga kao zakupodavac sklapa Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i potvrđen (solemniziran) od strane javnog bilježnika.

Tuženik je imao pravo odbiti dati suglasnost na izvođenje građevinskih zahvata u predmetnom poslovnom prostoru. Tome treba još dodati da takvim novim zahtjevom tužitelj je zapravo odstupio od svoje ponude, pa ne postoji krivnja na strani tuženika za to što nije došlo do sklapanja ugovora o zakupu.

OPASKA PRIREĐIVAČA:

Prema odredbi čl. 307.st.4. Zakona o javnoj nabavi ugovor se smatra sklopljen s danom izvršnosti odluke o odabiru. Dakle, iz navedenog proizlazi suprotno ovdje stavu suda koji kaže da ugovor nije sklopljen, premda je odluka o odabiru postala izvršna.

Priređivači:

Komentirajte prvi

New Report

Close