Kada parnični postupak spada među one na koje ne utječe predstečajna nagodba

Autor: Mićo Ljubenko , 15. ožujak 2020. u 21:59
Foto: GettyImages

Tražbine u pogledu kojih nisu podnesene prijave vjerovnika smatraju se utvrđenima ako je njihovo postojanje i visinu dužnik naveo u izvješću iz čl. 42. i 67. st. 2. ZFPPN-a.

Visoki trgovački sud RH je u odluci Pž-6924/2016 zauzeo stav da predstečajna nagodba ne utječe na postupke koji se vode o imovinsko pravnim zahtjevima. Naime, u postupku predstečajne nagodbe vjerovnici prijavljuju svoje tražbine, a ne i prava (čl. 54. st. 1. t. 2. i 3. ZFPPN-a).

Prema tome, predmetni parnični postupak koji se vodi radi istupanja člana društva iz društva, spada u skupinu postupaka na koji predstečajna nagodba ne utječe.

Osnovani su stoga tužiteljevi žalbeni navodi da u predmetnom postupku nisu ispunjeni zakonski uvjeti za prekid postupka, kao i navodi da je prvostupanjski sud pogrešno primijenio materijalno pravo kada je u konkretnom slučaju utvrdio prekid ovog postupka u odnosu na istupanje tužitelja iz društva.

U odnosu na dio tužbenog zahtjeva kojim se traži isplata dobiti i vrijednosti udjela u društvu, utvrđeno je da predmetnu tražbinu tužitelj nije prijavio u postupku predstečajne nagodbe nad tuženikom niti je tu tražbinu tuženik (dužnik) uvrstio u popis obveza prema vjerovnicima iz čl. 60. st. 3. ZFPPN-a.

Tražbine u pogledu kojih nisu podnesene prijave vjerovnika smatraju se utvrđenima ako je njihovo postojanje i visinu dužnik naveo u izvješću iz čl. 42. i 67. st. 2. ZFPPN-a. Slijedom citirane zakonske odredbe, nedopušteno je vođenje parničnog postupka pa se takva tužba odbacuje.

Komentirajte prvi

New Report

Close