Sudska praksa: Bez sklopljenog ugovora, nema naplate štete

Autor: Mićo Ljubenko , 20. rujan 2015. u 22:01
Mićo Ljubenko

Budući da ugovor nije sklopljen, tuženik nije ni mogao povrijediti svoje ugovorne obveze koje tužitelj ističe u žalbi kao i tijekom postupka.

Nema odgovornosti za štetu za zabludu

Prema stavu Visokog trgovačkog suda RH u odluci Pž-1936/07, isti smatra da u tom slučaju nisu ni mogli biti ispunjeni uvjeti za odgovornost za štetu u smislu odredbe čl. 65. st. 2. ZOO-a, kao ni ostalih odredaba ZOO-a na koje se poziva žalitelj, jer ugovor nije ni sklopljen. Odredbom čl. 65. st. 1. ZOO-a je propisano da ako jedna strana izazove zabludu kod druge strane ili je održava u zabludi u namjeri da je time navede na sklapanje ugovora, druga strana može zahtijevati poništaj ugovora i onda kada zabluda nije bitna, a strana koja je sklopila ugovor pod prijevarom ima pravo zahtijevati naknadu pretrpljene štete (st. 2.).

Prema tome, budući da ugovor nije sklopljen, tuženik nije ni mogao povrijediti svoje ugovorne obveze koje tužitelj ističe u žalbi kao i tijekom postupka, kao da je doista između stranaka sklopljen ugovor i da je tuženik bez razloga odbio dalje ispunjavati svoje ugovorne obveze.

Komentirajte prvi

New Report

Close