U 18 godina u Hrvatskoj udvostručen broj poduzetnika

Autor: Suzana Varošanec , 12. travanj 2021. u 12:00
foto: pixabay

Analiza poslovnih rezultata poduzetnika u proteklim godinama, navode, ukazala je na značaj maloga broja poduzetnika na ukupne financijske rezultate poduzetnika Hrvatske.

Ukupni prihodi poduzetnika u 2019. u iznosu od 796,1 milijardu kuna, u odnosu na 2002. veći su za 403,9 mlrd. kn ili za 103,0%, navodi Financijska agencija u svojoj analizi “Financijski rezultati poduzetnika Hrvatske od osnutka Registra, od 2002. do 2019. “.

“Prema zakonskim i podzakonskim propisima, trgovačka društva i trgovci pojedinci te poslovne jedinice poduzetnika sa sjedištem u stranoj državi, dužni su od travnja 2003. svoje godišnje financijske izvještaje (GFI) dostaviti Financijskoj agenciji koja vodi Registar godišnjih financijskih izvještaja. Od 2008.  trgovačka društva dužna su dostaviti GFI za statističke i druge potrebe te za javnu objavu, a ostali obveznici samo za statističke i druge potrebe. Registar godišnjih financijskih izvještaja osnovan je po uzoru na takve registre u članicama EU, kao središnji izvor informacija o uspješnosti poslovanja te o financijskom položaju pravnih i fizičkih osoba – obveznika poreza na dobit”, ističe se uvodno.

Prema Fini, u posljednjih 18 godina poduzetnici Hrvatske poslovali su pozitivno i iskazivali neto dobit – iznimka je 2010. kada su poslovali negativno i iskazali neto gubitak u iznosu nešto manjem od 1,7 mlrd. kn, s tim da je 2019.  najbolja godina po njihovom ukupnom financijskom rezultatu.

“U 2019. ostvareno je 31,3 mlrd. kn neto dobiti, što je najveća neto dobit u promatranih 18 godina. Najveće prihode u 2019. ostvarila je Ina u iznosu od 21,6 mlrd. kn (s udjelom od 2,7% u ukupnim prihodima poduzetnika RH), dok je najveću dobit razdoblja, u iznosu od 1,1 mlrd. kn, iskazao Hep. U 2002., Ina je također bila najbolja prema ostvarenim prihodima koji su tada iznosili 14,1 mlrd. kn (udio u ukupnim prihodima poduzetnika RH bio je 3,6%)”, navodi se u Fininoj objavi.

U Registru je za 2019. prikupljeno i obrađeno 136.260 godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, obveznika poreza na dobit bez financijskih institucija, što je u odnosu na početnu promatranu godinu (2002.), dvostruko više poduzetnika (114,4%). Broj poduzetnika je kroz cijelo promatrano razdoblje iz godine u godinu bio veći, osim 2012. kada je bio manji u odnosu na raniju godinu. Udio poduzetnika koji su poslovali s dobiti bio je najmanji 2010. (57,4 %), a najveći 2002. (70,9%) i 2003. godine (71,0%).

Analiza poslovnih rezultata poduzetnika u proteklim godinama, navode, ukazala je na značaj maloga broja poduzetnika na ukupne financijske rezultate poduzetnika Hrvatske. Tako je bilo i u 2019. kada je prvih 10 poduzetnika po visini ukupnih prihoda ostvarilo 79,7 milijardi kuna ili 10,0% od 796,1 milijardu kuna ukupnih prihoda 136.260 poduzetnika, a prvih 100 poduzetnika ostvarilo je 227,3 milijarde kuna ili 28,6% ukupnog prihoda. Njihova analiza pokazuje da je Ina s udjelom od 2,7% u ukupnim prihodima, daleko ispred svih kao i proteklih godina.  Hep  s ostvarenih 10,5 milijardi kuna i Konzum plus  sa 7,7 milijardi kuna, na drugom su i na trećem mjestu, i zajedno u ukupnim prihodima poduzetnika Hrvatske imaju udio od 2,3%, što znači da tri prvorangirana društva imaju udio u ukupnim prihodima poduzetnika od 5,0%. Relativno mali broj poduzetnika imao je i vrlo značajan utjecaj u ukupno ostvarenoj dobiti razdoblja poduzetnika u 2019., i kako navode to potvrđuju podaci o udjelu prvih 10 poduzetnika po ostvarenoj dobiti razdoblja od 5,7 milijardi kuna, što je 11,7% ukupno ostvarene dobiti razdoblja kod svih poduzetnika RH.

“Prvih 100 poduzetnika po dobiti razdoblja ostvarilo je 16,2 milijarde kuna ili 33,2% dobiti svih poduzetnika Hrvatske. U 2019. najveću dobit razdoblja ostvario je Hep u iznosu od 1,1 milijardu kuna, na drugom je mjestu Pliva Hrvatska s 984,4 milijuna kuna dobiti, a na trećem mjestu Hrvatski Telekom . sa 717,1 milijun kuna”, iznose.

Broj zaposlenih kod poduzetnika u promatranom je razdoblju bio najveći 2019. –  ukupno 969.776, a najmanji 2002. kada su imali 754.186 zaposlenika. Od 2002. do 2008. broj zaposlenih je rastao, dok se od 2009. do 2014. u pravilu smanjivao, s iznimkom 2013. u kojoj je bio neznatno veći u odnosu na 2012.  No, od 2014. broj zaposlenih kontinuirano raste i u tom je razdoblju povećan za 139.660. Prosječan broj zaposlenih po poduzetniku u promatranom razdoblju bio je najveći 2002. – iznosio je 11,9 zaposlenih po poduzetniku, i od tada se iz godine u godinu smanjuje te je 2019. taj prosjek bio 7,1 zaposlenih po poduzetniku.

“Najviša prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih na razini svih poduzetnika RH obračunata je u 2019.  kada je iznosila 5.815 kuna, što je 80,6% više u odnosu na 2002. kada je obračunata najniža prosječna mjesečna neto plaća u promatranom razdoblju (3.219 kuna)”, pokazuje Finina analiza.

Komentirajte prvi

New Report

Close