Treća stranica koja zatvara ‘trokut uspjeha’ u izvozu je povoljno financiranje

Autor: PD VL native tim , 22. travanj 2021. u 22:00
Martina Mršić u novom podcastu namijenjnom izvoznicima

Financiranje po povoljnim uvjetima izvozniku može dati prednost u natjecanju s poduzećima koja nude slične proizvode ili usluge.

Kvalitetan i cjenovno konkurentan proizvod presudan je za uspjeh na stranim tržištima, ali ga mora pratiti i dobra priprema izlaska na inozemno tržište. Međutim, treća stranica koja zatvara “trokut uspjeha” u izvozu je – financiranje.

Napravili ste dobar izvozni plan, istražili ste tržište, riješili ste test spremnosti za izvoz, jednom riječju spremni ste za izvoz.

No, sada ide glavno pitanje: kako sve to financirati. Iskusni izvoznici znaju da je izrazito važno zaokružiti financijsku konstrukciju prije izlaska na strana tržišta, kako se ne bi dovelo u pitanje izvršenje izvoznog ugovora.

Također, vaša konkurentnost ne ovisi samo o potražnji po prihvatljivoj cijeni, već i o dobrim uvjetima plaćanja koje ponudite kupcima.

Krediti HBOR-a

Osiguranje novca za nesmetanu proizvodnju, za redovito izvršavanje obveza iz izvoznih ugovora, za osvajanje novih tržišta, za razvoj proizvoda sukladno zahtjevima tih tržišta te za modernizaciju proizvodnje i uvođenje novih tehnologija neizostavni su koraci za uspješan izvoz.

Stoga je važno naglasiti kako financiranje po povoljnim uvjetima izvozniku može dati prednost u natjecanju s poduzećima koja nude slične proizvode ili usluge. Ponekad to može biti jednako važno za ugovaranje posla kao i kvaliteta ili cijena.

Naime, kod realizacije izvoznog posla s jedne strane nalazi se izvoznik koji želi što prije naplatiti svoja potraživanja, a s druge strane kupac koji želi odgoditi plaćanje na što duži rok te prebaciti dio rizika na izvoznika.

Kako bi premostio taj jaz, izvoznik u slučaju da to zahtijeva vrsta izvoznog posla treba povoljne izvore financiranja. Njih može biti nekoliko. Prva i najjednostavnija opcija jest financirati izvozni posao vlastitim kapitalom. Naime, ako su vam tuzemni poslovi omogućili stvaranje značajnih financijskih rezervi, mogli biste sami financirati svoj izvoz.

Na taj način ne morate snositi troškove kamata i vaš novčani tok neće biti opterećen otplatom kredita. Također, vlasnik može svoje poduzeće financirati vlastitom pozajmicom. Međutim, valja naglasiti da takvi dogovori moraju biti propisno dokumentirani te se temeljiti na jasno definiranim uvjetima povrata pozajmice, kako se poslovanje ne bi dovelo u opasnost.

Nadalje, izvor financiranja za ulaganje u opremu ili strojeve koji su vam potrebni za proizvodnju za izvoz mogu biti i poticaji i potpore. Poduzetnicima su dostupni mnogi programi sufinanciranja ulaganja putem bespovratnih potpora iz EU fondova i ostalih izvora, poput ministarstava, državnih agencija, županija, gradova i općina, zatim programi jamstava za povrat kredita (HAMAG-BICRO) te programi kreditiranja po subvencioniranim kamatnim stopama koje nude Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), HAMAG-BICRO i poslovne banke.

Jedna od mogućnosti financiranja jest i traženje kapitalnog ulaganja od pojedinaca ili skupina-trećih strana koji su specijalizirani za ulaganje u razne poslovne ideje i subjekte, poput poslovnih anđela i fondova rizičnog kapitala.

Da biste zatražili bankovni kredit ili druge vrste financiranja, potrebno je pripremiti financijski plan te imati pregled novčanih priljeva i odljeva. Financijski plan mora uključivati tri segmenta. Prvi je novčani proračun koji prikazuje očekivane primitke i izdatke za određeno vremensko razdoblje.

Ukratko, radi se o projekciji novčanog toka. Nadalje, u financijskom planu mora biti i planska bilanca, odnosno planirana financijska situacija na kraju razdoblja. Treći dio je kapitalni proračun, odnosno plan ulaganja. U njemu je pregled sredstava koja će izvozniku trebati za dovršetak planiranih projektnih ulaganja.

Također proanalizirajte vlastite mogućnosti, procijenite potrebu za dodatnim financiranjem i sagledajte raspoloživu ponudu na financijskom tržištu. To će vam ujedno pomoći da se nosite s događajima kao što su transakcijska kašnjenja, kolebanja deviznih tečajeva, devizne kontrole ili spora naplata potraživanja.

Kamatne stope niže od 2%

Ugovaranje kredita poslovne banke ili HBOR-a čije su kamatne stope za veliki broj poduzetnika niže od 2 posto najčešći je način financiranja izvoza hrvatskih tvrtki.

Osim kredita za ulaganje u primjerice opremu za proizvodnju, postoje krediti za pripremu izvoza, krediti inozemnom kupcu za kupovinu hrvatskih roba ili usluga, krediti dobavljaču te investicijski krediti za unapređenje proizvodnje i podizanje konkurentnosti, odlični i za mikro i male poduzetnike.

akođer, HBOR izdaje i izvozne bankarske garancije koje omogućuju sudjelovanje na međunarodnim nadmetanjima i nerijetko su preduvjet za zaključivanje ugovora. Nakon što je riješen problem financiranja, izvozniku ostaje još osigurati naplatu isporučenih roba i usluga, za koje je s inozemnim kupcem ugovorio odgodu plaćanja.

Rizik neplaćanja inozemnog kupca može se gotovo u potpunosti eliminirati s opcijom osiguranja izvoznih potraživanja. Policom osiguranja možete osigurati svoja novčana potraživanja od rizika neplaćanja i rizik neplaćanja prebaciti na HBOR koji vam u slučaju neplaćanja kupca isplaćuje čak do 95 posto iznosa potraživanja.

Time izvoznici postaju konkurentniji jer svojim kupcima mogu ponuditi odgodu plaćanja bez straha od neplaćanja, jednostavnije se upuštaju u suradnju s novim kupcima i osvajanje novih tržišta, a policu osiguranja mogu iskoristiti i prilikom traženja kredita od svojih poslovnih banaka kao jedan od mogućih instrumenata osiguranja za kredit. Kada je sve ovako posloženo, izvoznik je spreman za globalno tržište.

* Sadržaj omogućio HBOR

New Report

Close