Novom šetnicom i biciklističkom stazom za dužu sezonu i bolje turističke rezultate

Autor: Promo , 13. siječanj 2019. u 22:00
Samo od cikloturizma u županiji je 2017. ostvaren prihod od pet milijuna eura

Bolje povezanost sa Splitom dovest će do rasterećenja prometnica i smanjenja negativnog utjecaja na okoliš.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je tijekom 2018. donijelo odluku o financiranju projekta Morsko riječne šetnice i biciklističke staze, poznatije i pod imenom "Podstrana walk & bike", u iznosu od 8,5 milijuna kuna.

Ovaj kapitalni projekt obuhvaća izgradnju obalne šetnice i biciklističku stazu te uređenje već postojeće biciklističke staze uz rijeku Žrnovnicu. Podstranu turisti vole nazvati i oazom mira, a tome pridonosi i činjenica da je tamo prisutno svega nekoliko velikih hotela, a naglasak je na obiteljskom smještaju što gužve čak i u jeku sezone čini podnošljivijima. Općina je atraktivna turistička destinacija koja se smjestila na potezu između urbanog Splita i povijesne jezgre Dioklecijanove palače i malih, turistima prenapučenih, obalnih mjesta kao što su Omiš, Baška Voda i Makarska.

Projekti poput ovog čine je još poželjnijom u turističkoj ponudi Hrvatske. "Na ovom projektu se radi već 20-ak godina. Svakim sazivom Vijeća, bez obzira na političku opredijeljenost u strateškom razmišljanju, prioritet je bila izgradnja i uređenje naših 7 kilometara obale. Naši mještani žive i rade za turizam stoga je uređenje obale morao biti prioritet. Izrada projektne dokumentacije je trajala dvije godine, a potom, budući da je u to vrijeme Ministarstvo tek pokrenulo projekt utvrđivanja granica pomorskog dobra, dugotrajan i mučan proces ishođenja građevinske dozvole", započinje priču načelnik Općine Podstrana Mladen Bartulović.

 

Bartulović

Naši mještani žive i rade za turizam pa je uređenje obale morao biti prioritet.

Usklađivanje s kapacitetima
Walk & bike projekt u Podstrani obuhvaća izgradnju biciklističke staze u dužini 363 metara od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac te opremanje biciklističke staze uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice u dužini 1610 metara. Izgradnjom biciklističke staze želi se povećati udio biciklista i tako rasteretiti prometnice, a neposredno bi upravo tako htjeli smanjiti negativan utjecaj na okoliš, ali i smanjiti prijevozne troškove, prometne gužve, troškove parkiranja, energenata i na koncu utjecati na poboljšanje kondicije i zdravlja stanovništva.

Biciklističke staze značajno utječu na podizanje kvalitete prometnih usluga i usklađivanje prometnih potreba s kapacitetima, a to je u skladu i sa Strategijom razvoja urbane aglomeracije Split.  Izgradnjom novih i opremanjem postojećih biciklističkih staza i putova, doći će do spajanja više naselja unutar Općine Podstrana te spajanje Podstrane i Splita kako bi se povećala ukupna dužobalna mobilnost na području Urbane aglomeracije Split.

Dionica predmetnog zahvata je atraktivno područje uz morsku i riječnu obalu s impresivnim vizurama u kojima se sljubljuju blage padine Mosora s morskom i riječnom pučinom te ostavljaju dojam idealne lokacije za rekreaciju i odmor od svakidašnjeg užurbanog života. S prostornog aspekta obuhvat je podijeljen u zonu parka i zonu rekreacije, objašnjava Mladen Bartulović.

Veća mobilnost građana
Da potreba za ovakvim projektom zbilja postoji, te da nije riječ o općinskom hiru, pokazuje i činjenica da magistrala D8 prolazi kroz Općinu Podstrana te predstavlja glavni istočni ulaz u Grad Split te su dnevne migracije, uslijed kretanja putnika od mjesta boravka iz pravca Omiša do radnog mjesta ili škole, otežane zbog zastoja. Prema navodima iz Općine biciklisti s druge strane za kretanje kroz Podstranu koriste neadekvatne i opasne prometnice što je input lokalnoj samoupravi da mora ulagati u izgradnju i opremanje biciklističkih staza.

 

5375 metara

biciklističkih staza predviđa se za desetak godina

"Državna cesta D8, na dionici kroz Podstranu, ima dnevni protok od 39.000 automobila, a u turističkoj sezoni i do 55.000 automobila te se po podacima iz MUP-a svrstava u najprometniju, a zbog neadekvatnog stanja prometnice, i jednu od najopasnijih cesta u državi. Ovim projektom predviđene biciklističke staze ne nalaze se neposredno uz prometnice te predstavljaju siguran oblik prometovanja. Izgradnjom predmetne biciklističke staze doprinosi se poboljšanju mobilnosti građana unutar općine te povećanju dostupnosti grada kao gravitacijskog centra građanima koji putuju iz prigradskih područja i okolnih manjih mjesta, odnosno doprinosi se prostorno-funkcionalnoj integraciji biciklističko-pješačkog prometa na području cijele Urbane aglomeracije Split (UAS)", rekao je Mladen Bartulović te dodao kako su ciljani korisnici ovog projekta svi stanovnici s područja UAS-a budući da je cilj ujedno biciklističkim stazama povezati cijelo područje aglomeracije i tako ih poticati na korištenje alternativnih prijevoznih sredstava i smanjenje štetne emisije CO2. 

S obzirom na turistička kretanja i pozitivan trend posjećenosti Hrvatske obale, Općina Podstrana je u 2018. godini zabilježila 660.000 noćenja, što je 4% više nego u 2017. godini. Ovaj podatak Podstranu čini atraktivnom turističkom destinacijom kojoj je nužno potrebna bogata i raznolika turistička ponuda, a projekt poput ovog poboljšava njihovu turističku ponudu.

Procvat cikloturizma
"Statistički podaci Biciklističkog saveza Splitsko – dalmatinske županije ukazuju na rapidan razvoj cikloturizma. U 2017. cikloturizmom je, samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji ostvaren prihod od 5 milijuna eura", rekao je Bartulović.  Morsko riječna šetnica i biciklistička staza "Podstrana walk & bike" je dio sveukupne cikloturističke rute u Općini Podstrana. Cijela mreža biciklističkih staza i biciklističkih ruta kroz Općinu Podstrana je ucrtana u Euro Velo 8 – Mediterranean Route.

Riječ je o ruti koja nastoji povezati cijelu regiju Mediterana, počevši od Cadiza na zapadu do Cipra na istoku s ciljem uspostave kvalitetne cikloturističke rute sljedeći načela održivog prometa i turizma. "Naši planovi su da u sljedećih deset godina izgradimo i uredimo cijelo obalno područja od ušća rijeke Žrnovnice na zapadu do Mutograsa na istoku, ukupne dužine 7 kilometara, a od čega je, projektnom dokumentacijom, predviđeno 5375 metara biciklističkih staza", zaključuje Mladen Bartulović. 

New Report

Close