Women in the Boardroom – Ravnomjernu zastupljenost u odborima možemo očekivati 2045.

Autor: Objava za medije , 10. svibanj 2023. u 08:50
FOTO: Press

U prostorijama Poslovne škole COTRUGLI 04. svibnja 2023. godine održan je “Women in The Boardroom” u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Deloitte Hrvatska, Odvjetničkim društvom Krehić Law i Privrednom bankom Zagreb. Događanje je okupilo vodeće poslovne žene u Hrvatskoj koje su podijelile svoje bogato iskustvo i mišljenje o ključnim izazovima s kojima se suočavaju u poslovnom svijetu.

Helena Schmidt, partnerica u Deloitteovu odjelu poreza i regionalna voditeljica SheXO inicijative za CE South regiju tom je prilikom predstavila ključne rezultate sedmog po redu izdanja izvješća Žene u odborima: Globalna perspektiva.

Prema izvješću, žene zauzimaju 19,7 % mjesta u odborima diljem svijeta, odnosno 2,8 % više nego što je zabilježeno u posljednjem izdanju izvješća objavljenom 2019.  Ako se situacija nastavi razvijati ovim tempom, ravnomjernu zastupljenost u odborima možemo očekivati 2045., za više od dvadeset godina.

Izvješće obuhvaća novosti iz 72 države u pogledu zastupljenosti žena u odborima te ispituje političke, društvene i zakonodavne trendove koji su uzrok postojećim brojkama. Prema nalazima posljednjeg izvješća, skoro sve države imaju lokalne organizacije ili vlade predane povećanju broja žena koje sudjeluju u radu odbora trgovačkih društava.

Iako napori u privatnom i javnom sektoru pokazuju da se poduzimaju koraci prema ostvarenju ravnopravnosti, tempo kolektivnog napretka mora se ubrzati.

Zastupljenost žena na tržištu rada i mogućnosti razvoja profesionalnih karijera žena nisu teme koje se tiču samo žena. One su važne za čitavo društvo. Udjel žena u upravljačkim strukturama, kako na globalnoj razini tako i na domaćoj sceni, raste sporo, ali sigurno. Svi skupa moramo raditi na osnaživanju i ohrabrivanju žena da slijede svoje profesionalne ambicije kao i na rušenju predrasuda i uklanjanju drugih barijera u zajednici. Upravo zato su ovakve inicijative važne jer ističu rodnu ravnopravnost kao važan čimbenik kulturne raznolikosti i imaju važnu ulogu u borbi protiv stereotipa i promicanju društvenih promjena. Kod naših klijenata primjećujemo povećani interes za edukacije za članove nadzornih i upravljačkih odbora na date teme, a posebice teme korporativnog upravljanja gdje je tema rodne ravnopravnosti također zastupljena, ali i  interne revizije, poreznih politika te upravljanja rizicima. Premošćivanje rodnog jaza među radnom snagom nije samo pitanje pravičnosti nego i djelotvornog upravljanja i inkluzivnog ekonomskog rasta”, ističe Schmidt.

Za tango je potrebno dvoje

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) već dugi niz godina ukazuje na problem rodne nejednakosti na izvršnim pozicijama i u nadzornim odborima hrvatskih tvrtki. Prema podacima Europskog instituta za rodnu jednakost (EIGE) u 2020. godini samo je 26,2 posto žena bilo zastupljeno u odborima tvrtki upisanih na burzi u Hrvatskoj.

Svjesni statistika koje ukazuju na rodnu nejednakost u Hrvatskoj i na europskoj razini, EBRD i Deloitte usmjeravaju svoje napore prema razvoju i provedbi obrazovnih programa koji promiču dobro korporativno upravljanje i rodnu ravnopravnost u nadzornim odborima. Ovaj program edukacije predstavlja ključni element sveobuhvatnog “Women in Business” programa, koji EBRD provodi u Hrvatskoj uz snažnu podršku donatora i partnera već 12 godina.

Kroz ovaj program, stotine poduzetnica i tvrtki kojima upravljaju žene dobile su podršku u pristupu stručnom znanju, poslovnim vještinama, financiranju, savjetovanju, mentorstvu i umrežavanju.

Iako bi prvenstveno kompanije i države trebale poduzimati korake u rješenju ovoga problema, brojni stručnjaci tvrde kako i žene često same sebe podcjenjuju. Ipak, „Za tango je potrebno dvoje.“ Istraživanja pokazuju kako žene češće imaju nisko samopouzdanje, rjeđe se same ističu za promaknuća, podcjenjuju svoj rad. Ovo sve dolazi od desetljeća duboko uvriježenih društvenih i kulturnih stavova. Žene za početak moraju izaći iz svoje sjene – potražiti mentorstvo, imati više hrabrosti, i najvažnije: ne odustajati od velikih snova.” kaže Victoria Zinchuk, direktorica EBRD-a u Hrvatskoj i regionalna direktorica za Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku, Češku Republiku i Slovačku Republiku.

EBRD u Hrvatskoj također provodi lokalni program mentorstva za poduzetnice u suradnji s časopisom „Zaposlena“. U sklopu ovog programa, svaka poduzetnica ima svog mentora na period od 6 mjeseci i pristup bogatoj mreži za networking.

Dugoročno otpornije i sretnije društvo

U lipnju 2022., Vijeće i Europski parlament postigli su politički dogovor o novom zakonu Europske unije kojim se promiče uravnotežena rodna zastupljenost u upravljačkim strukturama poduzeća koja su uvrštena na burzu. Kako bi osigurale rodnu jednakost u upravljanju, tvrtke uvrštene na burzi bit će obvezne osigurati 40% mjesta u nadzornim odborima za podzastupljeni spol (najčešće žene) na poziciji neizvršnih direktora, ili 33% mjesta na svim direktorskim pozicijama do 2026. Ovaj sporazum postignut je deset godina nakon prvog prijedloga te će biti ključan za postizanje jednakosti spolova u svim državama članicama Europske unije.

S obzirom da je udio žena na rukovodećim pozicijama i dalje podzastupljen, a imajući u vidu da žene čine preko 50% visoko obrazovanog kadra i ostvaruju i izuzetne rezultate na poslovnim školama i poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj i na vodećim međunarodnim sveučilištima, potrebno je zajednički djelovati kako bismo unaprijedili kvalitetu upravljanja kroz razvijanje raznolikih teamova i jačanje leaderskih vještina žena.” ističe Vedrana Jelušić Kašić, članica uprave Privredne banke Zagreb d.d.

Uvidjevši  potrebu za jačanjem bazena talenata među zaposlenicama Privredna banka Zagreb d.d. je u travnju ove godine pokrenula Akademiju za razvoj liderskih vještina žena kako bi se edukacijom i mentoriranjem podržao profesionalni razvoj i ojačale leaderske vještine.

U konačnici, društvo koje uspješno uključuje svoje podzastupljene skupine, dugoročno je otpornije i sretnije“, dodaje Jelušić Kašić.

New Report

Close